Eidsvoll Friskliv- og mestringssenter

Kontaktinformasjon

Eidsvoll Friskliv-og mestringssenter

Besøksadresse:

Gladbakkvegen 72,

2070 Råholt

Postadresse:

Gladbakkvegen 54,

2070 Råholt

Telefon:

456 36 926 eller 456 36 358

Epost:

frisklivssentralen

@eidsvoll.kommune.no

Aktuelt

Sterk og Stødig

Kjenner du på endringer i gangfunksjon og er mer engstelig for å gå i trapper, bevege deg i skråninger og ulendt terreng, gå ute på vinterstid eller synes du det er mer strevsomt å gjøre f.eks hagearbeid eller andre praktiske gjøremål enn du tidligere har vært vant til? Da kan sterk og stødig være noe for deg!

Les mer »

Sterk og stødig

Vi søker frivillige instruktører til oppstart av treningsgrupper for seniorer i Eidsvoll

Les mer »

Alle nyheter

Om oss

Friskliv-og mestringssenteret er et lavterskel helsetilbud i Eidsvoll kommune. Vi har tilbud innen fysisk aktivitet, tobakkslutt, kosthold og lettere psykiske lidelser. En trenger ikke være syk eller ha noen diagnose for å delta på et Friskliv-og mestringssenter, det holder at du har lyst til å gjøre noen endringer for å forbedre helsa di. Målgruppa er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som trenger litt hjelp og støtte til å endre levevaner og mestre den nye livssituasjonen. Ta kontakt med din fastlege for henvisning eller ta direkte kontakt med oss om du er nygjerrig på våre tilbud.