Innhold

Gågrupper

Gågruppene i Eidsvoll sentrum, Råholt, Minnesund og ny gruppe i Feiring er alle aktive en gang i uka. Dette er et tilbud som har blitt veldig populært og foregår på formiddagen. Gruppene arrangerer også egne turer og utflukter. Her er det god stemning og alle er velkommen til å bli med.
 
Faktaopplysninger
• Åpen for alle som har lyst til å være med. 
• Går ut fra Dorrstua på Minnesund på mandager. 
• Går fra Cornerstone i Eidsvoll på tirsdager. 
• Fra Gladbakk aktivitetssenter og Fløygir i Feiring på torsdager. 
• Alle avslutter med kaffe og rundstykker. 
• Mellom 120–150 personer med hver uke. 

Mandag kl.11.00
Eidsvoll frivilligsentral har gågruppe fra Dorrstua på Minnesund. Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og rundstykker. Velkommen.
 
Tirsdag kl. 11.00
Eidsvoll frivilligsentral har gågruppe fra Cornerstone, Vormaveien 4, Eidsvoll sentrum.
Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og rundstykker. Velkommen.
 
Torsdag kl. 10.30
Eidsvoll frivilligsentral har gågruppe fra Gladbakk aktivitetssenter. Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og rundstykker. Velkommen.
 
Torsdager møtetid etter turen er kl.12.00 på Fløygir.
Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med Trimgruppa i Feiring IL har Gågruppe fra Fløygir. Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og enkel servering. Velkommen.

Postkassetrimmen

postkassetrimmen - logo 

Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen lag og foreninger og Eidsvoll kommunes satsing ”Frisk i Eidsvoll”. Turkart for Eidsvoll, som er sendt ut til alle husstander, er et nyttig hjelpemiddel. Det er 11 turmål å velge mellom, og alle har en postkasse med en bok hvor man fører navn og dato. Eidsvoll Frivilligsentral holder kontakten med de ulike lag og foreninger. Det blir foretatt en trekning fra alle bøkene en gang i året. Vinneren blir kåret og får utdelt premie på våren. Sentralen arrangerer også en tur i året til hver av løypene.
  
Rapport Turstisamarbeid og Snekkerboden 2020 (pdf) 
 
Rapport. – Postkassetrimmen 10 år i 2019. – Snekkerboden og samarbeid. 
 
Brosjyre med bilder og beskrivelser av turene
 
Rapport om arbeidet med Postkassetrimmen og Snekkerboden i 2018
 
Rapport turstisamarbeidet 2017

Rutene

Feiring

Merket tursti nordover langs Mjøsa. Man kan fortsette en runde eller bare gå samme veien tilbake. Lett å gå. Lengde ca. 1 km.

Parkering: Ta av fra Rv 33 mot gamle Feiringklinikken og fortsett ned til Mjøsa (se kart). 

Minnesund/ Stensby

Natursti langs skogsveien fra sportshytta til NEIL. Lett å gå, tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Kassa er plassert ca en og en halv km fra Sportshytta. Mulighet for lengre turer eller rundløyper, se turkart.

Parkering: NEIL sportshytte/Stensby sykehus (se kart). 

Minnesund / Ninabben

Følg merket sti til Toppen. Lett å gå, med god stigning. Rute ca. 2 km. Flere alternative ruter.

Parkering: Sollihøgda trevarefabrikk ved Røysivegen 137 (se kart).

Gullverket

Merket veg (hvite klosser med grønt merke) ca. 2 km til Bråtan/postkassa. Merket sti /vei videre tilbake til parkeringsplassen. Hele runden ca. 4 km.

Parkering: Ved Brøstadgruvene. – Ta av fra Rv 181 mot Gullverket (bomveg kr 50). Se kart.

Mistberget – toppen

P: Forbi Eidsvoll bygdetun rett frem til Spetalen. Følg merka løype opp til høyre.
P: Ved ferista eller parkeringsplassen i Åsleia,. Ta til venstre over åsen og gruva så opp til toppen.
P: Rv 33 til Byrudstua, ta av mot Hurdal. Ved Tisjøen grusveg (bomvei, nøkkel kan i spesielle tilfeller utlånes) til toppen av Mistberget.

Finnkolleden

Parkering: Rv 181 mot Nord – Odal, venstre opp Finnbråtavegen, høyre i krysset på toppen – og etter ca. 50 m ser dere starten på turløypa på venstre hånd. Parkering: ca. 50 m videre/inn til venstre etter feristen. Merket med gule merkebånd/skilt. 

Kulturhistorisk sti, Eidsvoll sentrum

Ta turen fra Prestegårdstunet, Camilla Collets vei (på Grusveien mot Sundet) via Emmalyst over nybrua og inn i Sundet. Vi har hengt opp postkassa på Sundtoppen. Turen går derfra over gamlebrua til gamle Eidsvoll Stasjon, Hoelsevja og videre mot Badet, inn til Wergelandskilden og opp til Tingvold. Så tilbake til Prestegårdstunet. Hvis man ønsker å ta turen ned til Furtero og Camillatreet er det merket sti dit.

Eidsvoll Verk

Parkering: Eidsvollsbygningen / Wergelands hus. Stien går nedover langs Andelva. Postkassa er ca. 2km inn i løypa. Industrihistorisk sti: Fra Eidsvollsbygningen til Bønsdalen. – Hele løypa er 6 km. Man kan bruke sykkel langs løypa.

Dal

Parkering: Kjør Haslervegen til Gartner Olsen. Kart på lysstolpe. Flere alternative ruter/utgangspunkter, fra 1,5–13 km i Haslerområdet.  Følg "skogsveg" sørover. Løypene er/vil bli merka med farga trepinner. Postkassa står ved Svinåsen rundløype 3,7 km.

Tærudrunden, Råholt

Tærudrunden starter i krysset Tærudvegen og Tærudåsen (Tærudrunden 4,3 km) i krysset Tærudåsen, Tærudlia står neste skilt. (Tærudrunden) Runden går forbi Skaubanen og neste skilt med pil til Vanntårnet. Her står det skilt med pil til Råholt og Tærudrunden for de som kommer ned fra Vanntårnet. Pil til Ladderud er neste skilt. Tærudrunden følger turveien videre frem til serviceveien langs E6. Her skiltes det med Tærudrunden og Råholt for de som går motsatt retning. Det er skiltet der en skal ta av med Tærudrunden og Råholthallen. (Det settes også opp skilt her med pil til Bergermoen. På Grevlingmyra er det satt opp skilt til gapahuken og Tærudrunden) Neste skilt på Tærudrunden er skilt til Grevlingmyra og Bergermoen, før en er fremme v Gapahuken. På plassen nedenfor Vanntårnet er det merket med skilt til Gapahuken, Råholthallen, Skaubanen.

Dataopplæring

Siden 2010 har Eidsvoll Frivilligsentral, Øvre Romerike Hørselslag og Gladbakk aktivitetssenter samarbeidet om dataopplæring for pensjonister og uføre trygdede. Vi har arrangert flere titalls kurs og det har vært rundt 800 deltagere. Når vi startet opp hadde vi stor pågang, men de to siste årene har vi ikke hatt mange kurs p.g.a. for lite deltagere. men så fort vi har nok påmeldinger så starter vi opp.

Det var allikevel mange som trenger litt hjelp og støtte i bruken av data, derfor opprettet vi dataklubb en gang i uken.

Dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter

Hver mandag høst, vinter og frem til mai har vi dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter fra 10.00–13.00. Her kan du møte opp uten påmelding, ta med deg egen pc, brett eller telefon.

Thomas og Kai er faste frivillige som gir deg hjelp og du kan lære noe nytt av.

Eidsvoll Demensforening

Demensforening ligger under Nasjonalforeningen for folkehelsen som arbeider for å fremme best mulige levevilkår for personer med demens og deres pårørende. Pårørende til mennesker med demenssykdommer og andre interesserte er velkomne som medlemmer.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder. Demenssykdommene er sjeldne hos 50- åringer, men øker i forekomst fra 65–70 års alder og finnes hos 15–20 prosent av personer over 75 år.
Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens. Viktigst er det at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt, og at hjernecellene dør.
Nærmere 70.000 mennesker er i dag rammet av demens i Norge. Alzheimer sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50–60 prosent av de som blir syke. De fleste som har demens har ikke fått stilt en diagnose.

Hvordan oppleves det å være pårørende?

Hvordan ta det første steget inn i hjelpeapparatet og få den faglige hjelpen du har krav på?
Hvordan være omsorgsperson og “sykepleier” til et menneske med demens?
Hvordan leve med skyldfølelsen og dårlig samvittighet for at man aldri gjør nok?
Hva kan pårørende bestemme på vegne av mennesket med demens, til den sykes beste, men kanskje i mot den sykes vilje?

Demensforeningen vil arbeide for:

Spre informasjon, og gi økt kunnskap om demens sykdommer.
Arbeide for at mennesker med demens får bedre tilbud om utredning og diagnostisering.
Synliggjøre pårørendes belastninger og behov for støtte.
Starte samtalegrupper for pårørende.

Velkommen til å bli med oss i dette viktige arbeidet.

Ønsker du kontakt med Eidsvoll Demensforening så ta kontakt med Eidsvoll Frivilligsentral.

Aktivitetsvenn

Informasjon om "Aktivitetsvenn i Eidsvoll"

 

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens.

Med midler fra TV-aksjonen 2013 – «Ingen tid å miste», etablerte Nasjonalforeningen for folkehelsen prosjektet «Aktivitetsvenn». Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Det betyr at når grunnleggende behov, som pleie og omsorg, er løst, skal den som er syk kunne få delta i det vanlige livet og gjøre ting som de gjorde før sykdommen satt begrensninger.

«Aktivitetsvenn – dobbel glede!»

Pr. sommer 2017 har vi 13 aktive aktivitetsvenner i Eidsvoll. Vi holder kurs en til to ganger i året. Ønsker du å bidra i denne flotte aktiviteten. – Ta kontakt.

Eidsvoll Ullensaker Blad torsdag 17. juli 2014 skrevet av Glen Widing.

Mennesker med demens i Eidsvoll opplever aktive dager med midler fra tv-aksjonen «Ingen tid å miste».

Høsten 2013 hadde Nasjonalforeningen for folkehelsa tv-aksjonen «Ingen tid å miste». Det ble samlet inn penger for å gi mennesker med demens og deres pårørende en enklere hverdag og et bedre liv, samt bidra til at færre får sykdommen. For å klare dette går pengene til tre prioriterte områder: forskning, aktivitetstiltak og informasjon.

Det kom inn mye penger som skal fordeles på forskning og lokale tiltak i kommunene gjennom de lokale foreningene. Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening var tidlig ute og søkte støtte fra disse midlene, og Pålsejordet bokollektiv er via lokallaget innvilget kr.10 000. Pengene skal brukes til aktivitetsdager på Johnsrud gården på Eidsvoll Verk. Birgit Støverud er kone på gården og driver tilbudet «Inn på tunet»

Første gårdsbesøk var onsdag 2. juli. 
På tunet sto Birgit og gårdshunden og ønsket beboere og hjelpere velkommen til et levende gårdsmiljø. Mange av beboerne har vokst opp på, - eller i nærheten av en gård og gode minner ble vekket til live av lukter, lyder og nærkontakten med dyra. Vi fikk studere alpakkaer på nært hold. Gårdshunden svinset rundt oss med logrende hale. Og plutselig dukket det opp en kanin blant «kara» på hvilebenken. Dette gir glede og livskvalitet.
Pålsejordet er heldig å ha 4 frivillige aktivitetsvenner. De stiller opp med humør, en støttende arm, gode samtaler, overtalelsesevner, - og servering av ymse slag. Denne dagen ble det vaffel og kaffe under syrinbuskene i hagen. Deres innsats bidrar til at mange kan bli med på meningsfulle aktiviteter. Også denne dagen stilte opp, og hele 9 beboere kunne bli med til Johnsrud gård.

Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt på mennesker med demens. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

Mange frivillige engasjerer seg i aktiviteter rundt demente i Eidsvoll kommune i dag, så det er bare å bli med på laget.

Med midler fra TV-aksjonen etablerer Nasjonalforeningen for folkehelsen prosjektet Aktivitetsvenn. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Som frivillig aktivitetsvenn vil du gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. Har du en interesse eller noe du liker å gjøre, er det et veldig godt utgangpunkt for å bli aktivitetsvenn. Sammen kan dere gå tur i skogen, sykle, trene, gå i teater eller på kino, fiske, male, gå på utstillinger eller annet. Eidsvoll demensforening ønsker å legge til rette for at Eidsvoll skal bli en del av denne satsingen. Har du lyst til å være med å bidra kan du ta kontakt med Frivilligsentralen. Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter.

Gave til Pålsejordet

Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening har fått tilskudd på kr. 7000,- fra Nasjonalforeningen Akershus Helselag. Dette er penger som skal brukes til informasjonsarbeid og aktiviteter. Eidsvoll Frivilligsentral har siden 2008 vært aktive i Demensforeningen og vi har hatt et godt samarbeid med Pålsejordet bo fellesskap for demente. Her har det lenge kommet frem et behov for mer aktivitet, derfor ønsker nå Demensforeningen å støtte dette arbeidet. Vi bevilget kr. 3000. Til sammen får pårørendeforeningen kr. 10.000. Vi håper pengene bidrar til mer aktivitet og informasjon.

I 2010 inngikk Opus89 en Partnerskapsavtale med Eidsvoll frivilligsentral og Pålsejordet bo felleskap. Denne gikk ut på å holde hyggekvelder og konserter. Dette har vist seg å bli et meget bra samarbeid så de ønsker å fornye avtalen. Dette er alle på Pålsejordet meget glad for og ønsker de velkommen.

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening Årsrapporter

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Verdensdagen for psykisk helse

Om Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

Psykvettreglene

 1. Bær ikke på tunge tanker alene.
 2. Søk hjelp i tide, det er ingen skam å be om hjelp.
 3. Spar på fine opplevelser, de er gode å ha med seg i "ryggsekken".
 4. Vær rustet mot tunge perioder, snakk om det før det blir for vanskelig.
 5. Tenk på det du får til i stedet for det du ikke får gjort.
 6. Vær aktiv, regelmessig fysisk aktivitet er bra for den psykiske helsen din.
 7. Forsøk å gjør noe hyggelig hver dag, enten for deg selv eller for andre.

Verdensdagen 10. oktober Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal uke 41 og 42

I Eidsvoll og Hurdal markeres Verdensdagen i perioden uke 41 og 42. – Program kommer når det er klart.

I 2009 startet et samarbeid mellom avdelingen rus og Psykisk helse i Eidsvoll kommune, Den norske kirke, Mental Helse og Eidsvoll frivilligsentral. Vi var samlet på dialogkonferansen til Verdensdagen, her var tema og finne ut hvordan vi ville markere denne dagen i Eidsvoll. Her ble Psyk-festivalen skapt, vi fant ut at vi ønsket å lage flere ulike arrangement i løpet av uke 41 og 42 hvert år.

2010 var vi på samme møte og vi møtte noen entusiastiske damer fra Rus og Psykisk helse i Hurdal som synes vi hadde et flott opplegg, så da ble det Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal.

Fra 2009 til 2018 var det Eidsvoll Frivilligsentral som holdt i trådene og var koordinator for Psyk-festivalen. Fra 2019 ble Mental Helse Eidsvoll og Hurdal gjenopprettet med nytt og energisk styre, de tok over stafett pinnen og videreførte festivalen under nytt navn. Verdensdagen for Psykisk helse « Vi Kan Festivalen»

Frivilligsentralen' har kun en rådgivende rolle i årets festival. Mental Helse har gjort en strålende jobb og vi er veldig glade for at denne tradisjonen i Eidsvoll blir videreført. Nye krefter og ideer er alltid viktig for at ting skal bli bedre og opprettholdes. Takk for super jobb.

Her finner du mer info om verdensdagen: www.verdensdagen.no

Psyk-festivalen gjennom 10 år

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober er en verdensomspennende markering og er den største opplysningskampanje rundt psykisk helse.Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap. – Vi har alle en psykisk helse.

På Dialogkonferansen i 2009 fant representanter fra Mental Helse Eidsvoll, avdelingen for Rus og Psykisk helse i kommunen, Den Norske kirke og Frivilligsentralen ut at vi skulle gjøre noe ekstra ut av det. Det året ble Psyk-festivalen skapt. Vi ønsket å lage markeringer over to uker. Det ble uke 41 og 42. Den første festivalen hadde 6 arrangement. Dette var moro og vi ønsket og fortsette arbeidet med markeringen av Verdensdagen. Året etter ble Hurdal kommune med og de har vørt med siden. Årets festival i 2018 blir den tiende i rekken. Vi har gjennom alle disse årene hatt mellom 6 til 16 arrangementer på hver festival, det har vært mange ulike tema og det har skapt et stort spenn i innhold og aktivitet. Men to faste arrangement har vært med oss helt siden 2009. EIF vandrelag har en vandring som heter «Gå for Åpenhet» og Vi har vært år samarbeidet med Eidsvoll kulturskole om konsert på Kafe Henrik. Disse konsertene har hatt foredrag og ulike aktiviteter med årets tema som motto. Kirken har også hatt mange ulike arrangement i alle disse årene.
Siden starten av har vi hatt med oss en festivaldikter og en festivalkunstner. Dikt blir lest på alle arrangementene og kunstnere har hatt utstilling i foajeen på Panorama kino eller på Biblioteket. Bibliotekene har også stilt opp hvert år med utstillinger av ulike bøker og brosjyrer som setter fokus på vår Psykiske helse.

Vi markerte festivalens 10 års jubileum i 2018. 

Fra 2009 til 2018 var det Eidsvoll Frivilligsentral som holdt i trådene og var koordinator for Psyk-festivalen. Fra 2019 ble Mental Helse Eidsvoll og Hurdal gjenopprettet med nytt og energisk styre, de tok over stafettpinnen og videreførte festivalen under nytt navn: Verdensdagen for Psykisk helse «Vi Kan Festivalen»

Frivilligsentralen har kun en rådgivende rolle i årets festival. Mental Helse har gjort en strålende jobb og vi er veldig glade for at denne tradisjonen i Eidsvoll blir videreført. Nye krefter og ideer er alltid viktig for at ting skal bli bedre og opprettholdes. Takk for super jobb.

 

Rapport 2020 Rapport 2019 Rapport 2018 Rapport 2017

 

Her finner du mer info om verdensdagen: www.verdensdagen.no

Årets festivaldikt og temaer

 

2021 – «Livet under og etter en pandemi.»

Festivaldikt:

Ka e`d egentlig du ser?

Æ smile, så d glitre av mæi,
men ka é d egentlig du ser?
Ser du en som kose seg?
En som é gla i livet?
Eller ser du en, som bare é?

Æ står på, så d fræse,
men ka é d egentlig du ser?
Ser du en som é full av energi?
En som bestandig klare å yte litt ekstra?
Eller ser du bare en som é jævli god til å holde på fasaden?

Du høre aldri at æ skrik,
har aldri sett mæi felle en tåre.
Betyr d at æ har d bra?
Kan d hende at d ligg mer bak et menneske,
enn d vi ser?

Birgitte Lund

2020 – «Spør mer.»

Festivaldikt:

En pille for alt

En pille i glasset lå
så ensom og forlatt
De andre ut i en dosett var lagt

Flere piller på et brett
Ble knipset ut rett og slett
Opp i dosetten t de andre
Den er no lagt, ingenting å forandre

Så var d en gul, en blå
En me solbær smak
Og en som smeltet

Halve livet har dreid seg om piller
Mye ville ha mere
Og mere ble d

Så fikk eg trappe ned
Oi, ble kjent me en ny Tonje

Som smilte og lo
Kjente på ekte følelser
Både vonde og gode

Ble så godt å være meg
Og eg klarte mye mer
Ville mye mer
vær så snill og ikke dop meg ned igjen 

Tonje Karna Finsås

2019 – «Gi tid.»

Festivaldikt:

Stopp opp, vent litt, tenk et øyeblikk på en som står deg nær, gi litt tid, gjør det nå og her.
Dropp tanken på det andre du skal gjøre først – og så.
En telefon, en beskjed, i det minste en kort sms, la den gå
Gled den som står deg nær, det kjennes jo så godt å kunne få.

Stopp opp. vent titt, du har jo en venn som sliter, som trenger noen,
Gi han tid. selv om du gjerne vil skyve tanken bort og finne roen.
Han tar ikke kontakt med deg, han orker ikke, klarer ikke å bry seg,
Et besøk kan gjøre deg trist, men, gi han tid, det varmer også deg.

Stopp opp, vent litt, venninna di som er syk og redd har ikke så mange.
Initiativ og humør er borte, for henne er timene lange.
Gi henne godt av din tid, en trøstende prat som lindrer er tingen.
Gi av din tid, du blir vinner, for dødtiden du taper gavner jo ingen.

Bjørg Bakken

2018 – «Vær raus.»

Festivaldikt:

Du står her hvor jeg står, på akkurat samme tid.
Jeg prøver å vise følelser, men jeg vet ikke hva man skal si.
Jeg ødelegges av tanken, vet ikke hva jeg tenker om deg,
På samme vis vet ikke jeg, hva du forventer av meg.

Jeg føler meg så redd, men det er nok begge to,
Så vanskelig for skjøre hjerter, å slå seg ned – til ro.
Det burde være enklere, men jeg har ikke ord,
Som kan snakke for en tanke, så vanskelig og stor.

Så bryter du utav stillheten, og tar alt ansvar fatt.
Du sier alle tingene, jeg ikke fikk sagt.
Du leget min lengsel ved å spørre ‘’hvordan det går’’,
føles som ingen har spurt om det på hundrevis av år.

Min tvil vil ikke vike, den vil alltid følge tett,
Men jeg har alltid visst at livet aldri ville være lett.
Men enkle ord kan varme, og gjøre sorgen taus.
Så jeg vil være der for andre, og våge å være raus.

Sofia Berntsen.

2017 – «Noe å glede seg over.»

Festivaldikt:

"En ny morgen er her og takk for det,
i dag skal jeg leve: lytte, smake, lukte, føle og se.
En himmel blåner i det fjerne,
slukk lyset til mørket – oppdag en stjerne.
Puss den blank og se etter,
innsikt og forstand, en tanke som letter.

Gå ut døra med barbeinte føtter,
kjenn gjerne etter – finnes det røtter?
Den gamle, kjente jord mot naken hud,
naturen er gratis – den kommer med et bud:
Bruk meg, føl meg, se meg, kjenn meg.

I sinnet mitt vokser ioner som danser,
der jeg står med skjerpende sanser,
noe har jeg foran meg og noe er forbi,
her ute i klarhet blir tankene fri.

Nesen registrerer den gode lufta,
jeg ser på trærne og minnes dufta.
Underbevisstheten jobber med fargespill og takt,
naturens perler gir stor makt.

Når fokuset er utover på alt det fine,
kan jeg kjenne på godfølelsene som bare er mine.
Hverdagen er stjerner – ja glitter til og med,
åpne sansene – bli med å se!

Nettopp dette er den største gave,
åpne opp å representere er det eneste kravet.
Når dette er utført, vil jeg deg be,
husk også på gangene du fikk noen til å le."


Ane Melby

2016 – «Fordi livet forandrer seg.»

Festivaldikt:

Fem årstider.

Sommeren er her
Så klar, varm, grønn og frodig
Men dette ser jeg ei
Føler meg redd og ensom
Midt i sommerens glede

Høsten er her
Naturen viser seg i en utrolig palett
Alt jeg opplever er tåken
Plantene dør for en stakket stund.
– Og jeg med dem
I høstens fargespill

Vinteren er her
Naturens eget himmelske brudeslør
Men det er kulden som tar meg
Mitt hjerte er som is
Rundt glinser snøkrystallene kunst

Våren er her
De vakreste under vokser og titter frem
Jeg står fortsatt her og undrer
På alle forandringer som skjer
I vårens vakre skrud

Nå er livet her
Med et mangfold av gleder og sorger
Jeg velger å hoppe på
Livet en gave i endring
Men jeg vil være med


Tone Winnem

2015 – «Se hverandre – Kast maska!»

Festivaldikt:

En dag til.

Gi meg en dag til,
Så jeg kan kjenne varmen

Gi meg en dag til,
Så jeg kan være meg selv

Gi meg en dag til,
Så jeg kan vise hvem jeg er

Gi meg en dag til,
så du kan se at jeg vil og kan

Gi meg en dag til,
Så jeg kan få et bedre liv

Gi meg en dag til,
Så jeg kan ta et steg videre

Gi meg en dag til,
Så jeg kan snuble og reise meg

Gi meg en dag til,
Så jeg kan lege mine sår

Gi meg en dag til,
Så jeg kan se deg i øynene

Gi meg en dag til,
Så jeg kan finner ny styrke

Gi meg en dag til,
Så jeg kan finne et håp

Gi meg en dag til,
For det vil jeg alltid trenge

En dag til,
noe vi alle kan trenge.


Vidar Pettersen, Eidsvoll 

2014 – «Se hverandre – Senk skuldrene.»

Festivaldikt: 

Se meg!

Som et løvetannfrø i vinden.
Vil jeg flakse av sted eller lande og slå rot?
Vil noen komme ut og se meg, eller blir jeg trampet ned og oversett?
Vær så snill stress ned.
Kom ut og se min ville ferd i vinden.
Kanskje kan jeg finne et sted å slå rot og vokse og bre ut mine skinnende blader.
Kan hende du kan bli med på ferden her ute i verden?

Årets festivaldikt er skrevet av Hilde Linnerud Johnsta

2013 – «Se hverandre – Gjør en forskjell!»

Festivaldikt: 

Gjør en Forskjell…

Alle går forbi hverandre på gata.
Sku gjerne stoppa og prata.
Men tida er knapp, man haster av sted.
Hva man skal har ingen no' med.

Er det sånn verden er blitt?
At alle har nok med sitt….

Kommer mot meg,
jeg forventer kun et «HEI»
Men du gjør noe ingen andre tør,
stopper opp og spør..

Åssen går det?
Har du det bra?
Med et var hele dagen redda.

Du ser meg
du bryr deg
jeg ser deg
jeg bryr meg.

Sammen gjør vi en forskjell
en forskjell for meg
en forskjell for deg
en forskjell for hverandre.

Hva gjør alle de andre?

 

Linda Merethe Berntsen

2012 – «Vær med!»

Festivaldikt: 

ÅPENHET.
I alle sammenhenger, blant familie og venner
Er den åpne, gode dialog noe vi alle trenger.
For vi kan ikke skjønne og slett ikke forstå
Hvordan vår neste har det når vi kun ser utenpå.

Stol ikke på fasaden som er så flott og glatt
Kan hende at det inni er annerledes fatt.
Vi vet så lite om dem – de vi tror har alt på stell,
Kan hende de er mindre kry når de er for seg selv.

Vi i Norge har jo lovet at vårt samfunn skulle bli,
et åpent land - hvor alle kan si det de vil si,
gi uttrykk for vår glede – fortelle om vår strid,
så blir det godt å leve vår snaut tilmålte tid.

Så la oss vise åpenhet, bevise at vi tør
fortelle hva som skjules bak vår hemmelige dør.
Så kan vi i fortrolighet la andre se vår sårbarhet,
forståelse og nærhet vil skape kjærlighet.

Astrid J. Dalen

2011 – «Unge på vei.»

Festivaldikt: 

Venner!
Venner er noe man trenger.
Da dagen er trist og grå.
Venner er de som gir støtte,
Når veien er tung å gå.

Venner er de som gir trøst,
Når man er nedfor og lei.
En venn er en som kan si
Ikke gi opp du har meg.
Venner er de som blir,
Når alle de andre går.
En venn er en som kan lytte
Og smilende si jeg forstår.

Venner er de som kan gi,
Uten å kreve igjen.
En venn er en som er med deg
I glede og sorg veien frem.

Om du i disse linjer,
Kan kjenne deg selv igjen.
Så kan jeg bare si
At du er en ekte venn.


Mona Fossheim

2010 – Psykisk helse på arbeidsplassen.

Arbeid og psykisk helse er tema for Verdensdagen for psykisk helse i 2010. Årets kampanje har som mål å skape økt åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen.

Festivaldikt: 

Endelig slapp de taket
Og lot meg få være i fred.
Det er godt å se de forsvinne
Det føles befriende.

De flyter nedover elva
Seiler så stille forbi.
Fort mot fossende farer
På vei mot opprørt vann.

Nå kan jeg starte på livet
Leve det slik jeg vil
Gå fremtiden i møte
Med glede og motivasjon.

Jeg er ikke lenger bundet
Men fri og lykkelig.
De vonde tankene er borte
Forsvunnet for evig tid.

De flyter nedover elva
Seiler så stille av sted.
Fossen frakter de hurtig
Til et nytt og fremmed sted.


Linda Merethe Berntsen

2009 – Livets overgangsfaser.

Vi etter noen av livets mest vanlige og vanskelig tema på dagsorden: nemlig at livet bringer med seg opp- og nedturer.

Festivaldikt:

Min sjel var en ørn
En stolt og vakker fugl som svevde over landet.
Et vakkert land,
alltid fylt med sol og vakre blomster.
Et land som en dag fikk en inntrenger.
En jeger som skjøt en pil og skadet ørnens vinge,
ørnen holt seg skjult.
Klok av skade og redd for å bli såret igjen.
Landet var ikke lenger fylt med sol og vakre blomster,
Det ble fylt med smerte, angst og selvhat,
og ørnen visnet hen og døde.

Hilde J. 32 år Råholt.

Festivalkunstnere.

VI KAN-festivalen 2021 – Siv Helen Rydheim

VI KAN-festivalen 2020 – Eva og Ida Perstuen

Psyk-festival 2019 – Ane Egeland

Psyk-festival 2018 – Christine Tallaksen

Psyk-festival 2017 – Tone Winnem

Psyk-festival 2016 – Ane Melby

Psyk-festival 2015 – Vidar Pettersen

Psyk-festival 2014 – Unni Løkken

Psyk-festival 2013 – Malergruppa «Paletten», som består av: Rita Juliette Årnes – Leder, Bjørg Braaten, Toril Idland, Mette Fredriksen, Irene Johansen, Astrid Dahl, Karin Stensby og Oddny Myhrer.

Psyk-festival 2012 – Maria Gjul med bakgrunn fra Ukraina.

Psyk-festival 2011 – Eidsvoll Kulturskole ved elever Martine Engeset, 16 år og Karen Ringen Muri, 13 år.

Psyk-festival 2010 – Christine Aanes

Psyk-festival 2009 – Ann Jorunn Aune.

Kvinnenettverk

Høsten 2010 startet Eidsvoll Frivilligsentral et nettverk / kafé for kvinner. Vi har gjennom disse årene hatt mange fine møter, turer og aktiviteter. Nå ønsker vi å utvide vårt nettverk. Har du lyst til å være med etter å ha lest våre 9 punkter som forteller litt om oss, ta kontakt med Irene på Eidsvoll frivilligsentral - 63960170 post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Hva er Kvinne-nettverket?

 • En sosial møteplass.
 • Diskusjonsforum.
 • Felleskap med omsorg for hverandre.
 • Skape gode opplevelser sammen.
 • Rom for de gode samtaler.
 • Felleskap rundt felles interesser.
 • Bokugla bokring, vi leser samme bok og diskuterer den etterpå (for de med interesse for bøker).
 • Alle som ønsker å delta i nettverket er velkommen.
 • Fast møtedag siste fredag i måneden på Gladbakk aktivitetssenter kl. 12.00. 

Aktivitetsgrupper

Eidsvoll frivilligsentral har de siste årene arbeidet med å opprette aktivitetsgrupper i samarbeid med andre avdelinger, institusjoner eller lag / foreninger.
Etter en evaluering av tilbakemeldinger og uttalelser fra de ulike plassene er dette et tilbud som er veldig populært og de frivillige trives i samværet. Det er rom for å delta i grupper eller utføre en-til-en-tjenester ut mot beboere på Vilberg Bosenter, Gladbakk aktivitetssenter eller andre som tar kontakt for å få hjelp. Vi løser til enhver tid oppgaver i forhold til hva den frivillige ønsker å bidra med.
Eidsvoll frivilligsentral og Gladbakk aktivitetssenter har de siste årene samarbeidet om arbeidspraksisplasser fra Orbit arena og Voksenopplæringen på Jessheim. Voksenopplæringen har norsk opplæring for innvandrere og flyktninger. Elever fra disse praksisplassene deltar også i de ulike aktivitetsgruppene.

Her er de stedene vi i dag pr. 2017 er inne og bidrar:

 • Gladbakk aktivitetssenter
 • Vilberg Bosenter
 • Vilberg Helsetun
 • Pålsejordet bokollektiv.

Har du lyst til å delta i denne aktiviteten, ta kontakt med Eidsvoll frivilligsentral på telefon: 63960170 eller på epost: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no


Nye ideer til aktiviteter? - stikk innom sentralen og snakk om dine ideer, sammen kan vi få det til.
Velkommen til en viktig og hyggelig frivillig aktivitet.

Snekkerboden på Gladbakk

Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter er en hyggelig møteplass for Gladbakks beboere, pensjonister og frivillige i Eidsvoll kommunes frivilligsentral. Snekkerboden er et godt utstyrt snekkerverksted hvor du kan produsere snekkerier til utlodding på Gladbakk aktivitetssenter, egne hobby-prosjekter, eller delta i frivillig snekkerarbeid for Eidsvoll frivilligsentral.

Så hvis du er glad i å snekre, en god kopp kaffe i kafeen og godt sosialt felleskap, ja så er dette stedet for deg. 

Gjennom de siste fire årene har snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter produsert mange ulike produkter. Men den største produksjonen er alle turskiltene som lag og foreninger har fått til å merke turstier, skiløyper og sykkelløyper. Til sammen er det produsert over 1000 skilt. (Se: Rapport, prosjekt Turstisamarbeid i Eidsvoll)

Alle premiene i Postkassetrimmen er produsert på snekkerboden, og de har også laget små og store fjøler til Eidsvoll 1814, det er kortreiste suvenirer.  Alle inntekter på salg fra snekkerboden går tilbake til snekkerboden, de kjøper nytt og oppgraderer utstyr.
 

Selvhjelpsgrupper på Øvre Romerike

I Eidsvoll, Ullensaker og Hurdal samarbeider frivilligsentralene og andre instanser i kommunene om et nettverk for selvhjelpsgrupper på Øvre Romerike. Nettverkets målsetting er å spre informasjon og bidra til at selvhjelpsgrupper starter opp. Frivilligsentralen i Eidsvoll vil koordinere arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Her vil du treffe mennesker som kan fortelle mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper og hvordan disse kommer i gang. Igangsettere vil kunne bidra med erfaring ved oppstart av gruppene. Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet på Øvre Romerike? Er du interessert i å delta i en gruppe eller du ønsker å bli igangsetter. Ta kontakt med Eidsvoll frivilligsentral.

her kan du laste ned vår brosjyre

Link til selvhjelp Norge sin hjemmeside

Livsglede for eldre

 

 

Livsglede for eldre – Nasjonal WEB-side 

 

Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående startet i 2012 et samarbeid rundt Livsglede for eldre. Vi ønsket å utvikle et samarbeid for å skape aktivitet rundt eldre som trenger litt støtte og aktivitet i hverdagen.
Vi har gjennomført flere arrangement på Vilberg bosenter og Dagavdelingen. Men vi ønsker nå å se på flere muligheter, derfor har vi nå opprettet en egen Livsglede for eldre Eidsvoll organisasjon og registrert den i Brønnøysund. Dette gjør at vi får oppstarts støtte fra Livsglede sentralt.

Eidsvoll videregående og Eidsvoll frivilligsentral har dannet et styre i Livsglede for eldre, her sitter Trine Gravdal fra Videregående som leder, nestleder Elin Holm fra Vilberg Bosenter Irene Engeskaug fra Eidsvoll frivilligsentral som sekretær og kasserer. Thomas Pettersen og Inger Westengen er styremedlemmer. Det vil også være med to elever i styret hvert år.

Aktivitetene vi først og fremst ønsker å satse på er aktivitet på Vilberg Helsetun med aktiviteter som bingo og andre ulike aktivitetstilbud. Elevene vil være tilstede fast hver torsdag gjennom skoleåret.

Det er også planlagt at elever fra helsefag skal lage " mini frivilligsentral" på Vilberg Bosenter. Dette vil bli ca. to timer på ettermiddagen på torsdager. Her vil Elin Holm og Thomas Pettersen være veiledere. Arbeidsoppgaver her kan være å gå turer, tørke støv på øverste hylle, lese aviser, pusse vinduer og gjøre det lille ekstra som ikke er lovpålagt.

Utover den faste aktiviteten ønsker styre og stimulere til flere og andre aktiviteter som skaper Livsglede for eldre. Vi har gjennom de arrangementene vi har gjennomført sett verdien av samspillet mellom unge og eldre. Vi ønsker også å arbeide for å knytte til oss en barnehage som kan være en Livsglede barnehage.
Vi håper at aktører i lokalsamfunnet vil være med å støtte oss i denne aktiviteten, vi ønsker både frivillige og lokale sponsorer.

 

Årsrapport 2020

Årsrapport 2018

Rapport samarbeid vg. skole, skoleåret 16–17

Mandagsgruppa og samarbeidsarrangement i 2017

Årsrapport 2016

Infohefte og Årsrapport 2015

 

Velkommen til samarbeid. Ta kontakt!

Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 66 10 76 39 / 952 23 180 – e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no - nettside: Eidsvoll frivilligsentral

 

Gladbakk`s venner

Gladbakk bosenter er et senter for eldre som har søkt leilighet gjennom kommunen. Eidsvoll kommune har her et flott tilbud til de som kan bo alene eller med litt hjelp fra hjemmetjenesten. Her er det rundt 56 leiligheter.

I første etasje finner dere avdeling folkehelse i Eidsvoll kommune som inneholder et aktivitetssenter for alle eldre og uføretrygdede i Eidsvoll. Her finner du også Eidsvoll frivilligsentral og Frisklivssentralen.

Aktivitetssenteret har egen kafe som er åpen alle hverdager fra 09.00–14.00

Tirsdag 25. april 2014 ble Gladbakk`s venner etablert, formålet med møte var å etablere en gruppe som ville være med å bidra i den aktiviteten som i dag finnes på Gladbakk og de som ønsker å være med å forme tilbudet videre. Vi fikk inn noen som er interessert og vi fikk inn forslag til aktiviteter: Innkomne forslag: Bingo på søndager, allsang, en hyggekveld i uka, Høytlesing, se på Stildans, henge opp forslagskasse på Gladbakk, kafe på lørdager, arrangementer i høytider f.eks.: julekveld, en gang i påsken og lignende. Evalueringsmøte høsten 2014.

Vi ønsker å jobbe for:

 • Utvikle aktiviteter på hverdager
 • Lage formiddagskafeer på lørdager for de som bor på Gladbakk
 • Rekruttere frivillige til alle aktiviteter på Gladbakk aktivitetssenter.
 • Kose oss å ha det gøy.

Har du lyst til å være med i denne viktige aktiviteten eller du har nye ideer, ta kontakt: 

 

Gå til toppen av siden 


Publisert: 27.04.2017 13:22:21
Sist endret: 05.10.2021 14:12