Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gågrupper

Gågruppene i Eidsvoll sentrum, Råholt, Minnesund og ny gruppe i Feiring er alle aktive en gang i uka. Dette er et tilbud som har blitt veldig populært og foregår på formiddagen. Gruppene arrangerer også egne turer og utflukter. Her er det god stemning og alle er velkommen til å bli med.
 
Faktaopplysninger
• Åpen for alle som har lyst til å være med. 
• Går ut fra Dorr-stua på Minnesund på mandager. 
• Går fra Cornerstone i Eidsvoll på tirsdager. 
• Fra Gladbakk aktivitetssenter og Føygir i Feiring på torsdager. 
• Alle avslutter med kaffe og rundstykker. 
• Mellom 120–150 personer med hver uke. 

Mandag kl.11.00
Eidsvoll frivilligsentral har gågruppe fra Dorr stua på Minnesund. Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og rundstykker. Velkommen.
 
Tirsdag kl. 11.00
Eidsvoll frivilligsentral har gågruppe fra Cornerstone, Vormaveien 4, Eidsvoll sentrum.
Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og rundstykker. Velkommen.
 
Torsdag kl. 10.30
Eidsvoll frivilligsentral har gågruppe fra Gladbakk aktivitetssenter. Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og rundstykker. Velkommen.
 
Torsdager møtetid etter turen er kl.12.00 på Fløygir.
Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med Trimgruppa i Feiring IL har Gågruppe fra Fløygir. Det avsluttes med hyggelig samvær, kaffe og enkel servering. Velkommen.

Postkassetrimmen

postkassetrimmen - logo 

Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen lag og foreninger og Eidsvoll kommunes satsing ”Frisk i Eidsvoll”. Turkart for Eidsvoll, som er sendt ut til alle husstander, er et nyttig hjelpemiddel. Det er 11 turmål å velge mellom, og alle har en postkasse med en bok hvor man fører navn og dato. Eidsvoll Frivilligsentral holder kontakten med de ulike lag og foreninger. Det blir foretatt en trekning fra alle bøkene en gang i året. Vinneren blir kåret og får utdelt premie på våren. Sentralen arrangerer også en tur i året til hver av løypene.

Brosjyre med bilder og beskrivelser av turene.

Rapport turstisamarbeiedet 2017

Rutene

Feiring

Merket tursti nordover langs Mjøsa. Man kan fortsette en runde eller bare gå samme veien tilbake. Lett å gå. Lengde ca. 1 km.

Parkering: Ta av fra Rv 33 mot Feiringklinikken og fortsett ned til Mjøsa. 

Minnesund/ Stensby

Natursti langs skogsveien fra sportshytta til NEIL. Lett å gå, tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Kassa er plassert ca en og en halv km fra Sportshytta. Mulighet for lengre turer eller rundløyper, se turkart.

Parkering: NEIL sportshytte/Stensby sykehus. 

Minnesund / Ninabben

Følg merket sti til Toppen. Lett å gå, med god stigning. Rute ca. 2 km. Flere alternative ruter.

Parkering: Sollihøgda trevarefabrikk ved Røysivegen 137.

Gullverket

Merket veg (hvite klosser med grønt merke) ca. 2 km til Bråtan/postkassa. Merket sti /vei videre tilbake til parkeringsplassen. Hele runden ca. 4 km.

Parkering: Ved Brøstadgruvene. – Ta av fra Rv 181 mot Gullverket (bomveg kr 50). 

Mistberget – toppen

P: Forbi Eidsvoll bygdetun rett frem til Spetalen. Følg merka løype opp til høyre.
P: Ved ferista eller parkeringsplassen i Åsleia,. Ta til venstre over åsen og gruva så opp til toppen.
P: Rv 33 til Byrudstua, ta av mot Hurdal. Ved Tisjøen grusveg (bomvei, nøkkel kan i spesielle tilfeller utlånes) til toppen av Misberget.

Finnkolleden

Parkering: Rv 181 mot Nord – Odal, venstre opp Finnbråtavegen, høyre i krysset på toppen – og etter ca. 50 m ser dere starten på turløypa på venstre hånd. Parkering: ca. 50 m videre/inn til venstre etter feristen. Merket med gule merkebånd/skilt. 

Kulturhistorisk sti, Eidsvoll Sentrum

Ta turen fra Prestegårdstunet, Camilla Collets vei (på Grusveien mot Sundet) via Emmalyst over nybrua og inn i Sundet. Vi har hengt opp postkassa på Sundtoppen. Turen går derfra over gamlebrua til gamle Eidsvoll Stasjon, Hoelsevja og videre mot Badet, inn til Wergelandkilden og opp til Tingvold. Så tilbake til Prestegårdtunet. Hvis man ønsker å ta turen ned til Furtero og Camillatreet er det merket sti dit.

Eidsvoll Verk

Parkering: Eidsvoldsbygningen / Wergelands hus. Stien går nedover langs Andelva. Postkassa er ca. 2km inn i løypa. Industrihistorisk sti: Fra Eidsvoldsbygningen til Bønsdalen. – Hele løypa er 6 km. Man kan bruke sykkel langs løypa.

Dal

Parkering: Kjør Haslervegen til Gartner Olsen. Kart på lysstolpe. Flere alternative ruter/utgangspunkter, fra 1,5–13 km i Haslerområdet.  Følg "skogsveg" sørover. Løypene er/vil bli merka med farga trepinner. Postkassa står ved Svinåsen rundløype 3,7 km.

Tærudrunden, Råholt

Tærudrunden starter i krysset Tærudveien og Tærudåsen (Tærudrunden 4,3 km) i krysset Tærudåsen, Tærudlia står neste skilt. (Tærudrunden) Runden går forbi Skaubanen og neste skilt med pil til Vanntårnet. Her står det skilt med pil til Råholt og Tærudrunden for de som kommer ned fra Vanntårnet. Pil til Ladderud er neste skilt. Tærudrunden følger turveien videre frem til serviceveien langs E6. Her skiltes det med Tærudrunden og Råholt for de som går motsatt retning. Det er skiltet der en skal ta av med Tørudrunden og Råholthallen. (Det settes også opp skilt her med pil til Bergermoen. På Grevlingmyra er det satt opp skilt til gapahuken og Tærudrunden) Neste skilt på Tærudrunden er skilt til Grevlingmyra og Bergermoen, før en er fremme v Gapahuken. På plassen nedenfor Vanntårnet er det merket med skilt til Gapahuken, Råholthallen, Skaubanen.

Høstprogrammet for Postkassetrimmen 2017

Turer

Gullverket. Tirsdag 15. august kl. 18.00

Vi møtes på P-plass ved Brøstadgruvene - Ta av fra Rv 181 mot Gullverket (bomveg kr 30). Merket veg (hvite klosser med grønt merke) ca 2 km til Bråtan/postkassa. Merket sti /vei videre tilbake til parkeringsplassen. Hele runden ca 4 km.

 

Finnkolleden. Mandag 21. august kl. 18.00

Vi møtes på p-plassen.  Rv 181 mot Nord – Odal, venstre opp Finnbråtavegen, høyre i krysset på toppen – og etter ca. 50 m ser dere starten på turløypa på venstre hånd. P ca 50 m videre/inn til venstre etter feristen.

 

Nabbedagen. Ninabben på Minnesund. Søndag 27. august fra kl. 11.00 

Denne turen blir i samarbeid med Minnesund Vel som arrangerer Nabbedagen. Start Sollihøgda trevarefabrikk ved Røysivegen 137. Lett å gå, med god stigning. Rute ca 2 km. Salg av kaffe og vafler på toppen. Natursti på vei til toppen.

 

Minnesund. Stensby. Onsdag 30. august kl. 18.00

Vi møtes ved NEIL sportshytte/Stensby sykehus. Natursti langs skogsveien fra sportshytta til NEIL. Lett å gå, tilgjengelig med barnevogn og rullestol. Kassa er plassert ca. en og en halv km fra Sportshytta. Mulighet for lengre turer eller rundløyper.

 

Misbergdagen. Søndag 3. september fra kl. 10.00

Det er flere veier til toppen. Du kan ta turen fra ferista eller parkeringsplassen i Åsleia, Eller ta turen ved Tisjøen grusveg (bomveg.) Gå veien inn til toppen. P: Rv 33 til Byrudstua, ta av mot Hurdal.  På begge steder er det natursti fra kl. 10.00. Det er Mistbergets venner som arrangerer «Mistbergdagen» så vi oppfordrer alle til å bli med. Hvis noen trenger skyss inn til toppen er det bare og møte opp ved bommen før kl.12.00. Det blir overraskelser på toppen, med premiering av naturstien Ca kl. 14.00. Salg av pølser, boller og kaffe på toppen.

Dataopplæring

Siden 2010 har Eidsvoll Frivilligsentral, Øvre Romerike Hørselslag og Gladbakk aktivitetssenter samarbeidet om dataopplæring for pensjonister og uføre trygdede. Vi har arrangert flere titalls kurs og det har vært rundt 800 deltagere. Når vi startet opp hadde vi stor pågang, men de to siste årene har vi ikke hatt mange kurs p.g.a. for lite deltagere. men så fort vi har nok påmeldinger så starter vi opp.

Det var allikevel mange som trenger litt hjelp og støtte i bruken av data, derfor opprettet vi dataklubb en gang i uken.

Dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter

Hver mandag høst, vinter og frem til mai har vi dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter fra 10.00–13.00. Her kan du møte opp uten påmelding, ta med deg egen pc, brett eller telefon.

Thomas og Kai er faste frivillige som gir deg hjelp og du kan lære noe nytt av.

Datakurs

 I dag har vi tre kurs å by på:

Grunnkurs tekstbehandling Microsoft Word Pris kr 400,-
Videregående tekstbehandling Pris kr 400.-
Internett, e-post og nettbank Pris kr 600.-
   

Kursene vil foregå på dagtid i lokalene til Gladbakk aktivitetssenter 09.00–12.00 eller 12.30–15.30

 

Antall timer: 12
Antall samlinger/møter: 4
Deltagere pr. kurs: 6
   

Mål for studietiltaket

Deltakerne skal etter endte samlinger ha fått en grunnleggende forståelse for enkel tekstbehandling til praktisk hjemmebruk og bruk av Internett.

Lærere

Ottar Aasen, Terje Andersen og Turid Berquist.

Påmelding

Ring Eidsvoll Frivilligsentral på telefon 63 96 01 70, eller via e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Eidsvoll Demensforening

Demensforening ligger under Nasjonalforeningen for folkehelsen som arbeider for å fremme best mulige levevilkår for personer med demens og deres pårørende. Pårørende til mennesker med demenssykdommer og andre interesserte er velkomne som medlemmer.


Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder. Demenssykdommene er sjeldne hos 50- åringer, men øker i forekomst fra 65–70 års alder og finnes hos 15–20 prosent av personer over 75 år.
Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens. Viktigst er det at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt, og at hjernecellene dør.
Nærmere 70.000 mennesker er i dag rammet av demens i Norge. Alzheimer sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50–60 prosent av de som blir syke. De fleste som har demens har ikke fått stilt en diagnose.

Hvordan oppleves det å være pårørende?

Hvordan ta det første steget inn i hjelpeapparatet og få den faglige hjelpen du har krav på?
Hvordan være omsorgsperson og “sykepleier” til et menneske med demens?
Hvordan leve med skyldfølelsen og dårlig samvittighet for at man aldri gjør nok?
Hva kan pårørende bestemme på vegne av mennesket med demens, til den sykes beste, men kanskje i mot den sykes vilje?

Demensforeningen vil arbeide for:

Spre informasjon, og gi økt kunnskap om demens sykdommer.
Arbeide for at mennesker med demens får bedre tilbud om utredning og diagnostisering.
Synliggjøre pårørendes belastninger og behov for støtte.
Starte samtalegrupper for pårørende.

Velkommen til å bli med oss i dette viktige arbeidet.

Ønsker du kontakt med Eidsvoll Demensforening så ta kontakt med Eidsvoll Frivilligsentral.

  

Her kan du laste ned brosjyren til Eidsvoll demensforening

Last ned artikkel fra Eidsvoll Blad her

 

Aktivitsvenn

Informasjon om "Aktiviutetsvenn i Eidsvoll"

 

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens.

Med midler fra TV-aksjonen 2013 – «Ingen tid å miste», etablerte Nasjonalforeningen for folkehelsen prosjektet «Aktivitetsvenn». Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Det betyr at når grunnleggende behov, som pleie og omsorg, er løst, skal den som er syk kunne få delta i det vanlige livet og gjøre ting som de gjorde før sykdommen satt begrensninger.

 

«Aktivitetsvenn – dobbel glede!»

 

Pr. sommer 2017 har vi 13 aktive aktivitetsvenner i Eidsvoll. Vi holder kurs en til to ganger i året. Ønsker du å bidra i denne flotte aktiviteten. – Ta kontakt.

Eidsvoll Ullensaker Blad torsdag 17.juli 2014

skrevet av Glen Widing.

Mennesker med demens i Eidsvoll opplever aktive dager med midler fra tv-aksjonen «Ingen tid å miste».

Høsten 2013 hadde Nasjonalforeningen for folkehelsa tv-aksjonen «Ingen tid å miste». Det ble samlet inn penger for å gi mennesker med demens og deres pårørende en enklere hverdag og et bedre liv, samt bidra til at færre får sykdommen. For å klare dette går pengene til tre prioriterte områder: forskning, aktivitetstiltak og informasjon.

Det kom inn mye penger som skal fordeles på forskning og lokale tiltak i kommunene gjennom de lokale foreningene. Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening var tidlig ute og søkte støtte fra disse midlene, og Pålsejordet bokollektiv er via lokallaget innvilget kr.10 000. Pengene skal brukes til aktivitetsdager på Johnsrud gården på Eidsvoll Verk. Birgit Støverud er kone på gården og driver tilbudet «Inn på tunet»

Første gårdsbesøk var onsdag 2. juli. 
På tunet sto Birgit og gårdshunden og ønsket beboere og hjelpere velkommen til et levende gårdsmiljø. Mange av beboerne har vokst opp på, - eller i nærheten av en gård og gode minner ble vekket til live av lukter, lyder og nærkontakten med dyra. Vi fikk studere alpakkaer på nært hold. Gårdshunden svinset rundt oss med logrende hale. Og plutselig dukket det opp en kanin blant «kara» på hvilebenken. Dette gir glede og livskvalitet.
Pålsejordet er heldig å ha 4 frivillige aktivitetsvenner. De stiller opp med humør, en støttende arm, gode samtaler, overtalelsesevner, - og servering av ymse slag. Denne dagen ble det vaffel og kaffe under syrinbuskene i hagen. Deres innsats bidrar til at mange kan bli med på meningsfulle aktiviteter. Også denne dagen stilte opp, og hele 9 beboere kunne bli med til Johnsrud gård.

Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt på mennesker med demens. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

Mange frivillige engasjerer seg i aktiviteter rundt demente i Eidsvoll kommune i dag, så det er bare å bli med på laget.

Med midler fra TV-aksjonen etablerer Nasjonalforeningen for folkehelsen prosjektet Aktivitetsvenn. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Som frivillig aktivitetsvenn vil du gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. Har du en interesse eller noe du liker å gjøre, er det et veldig godt utgangpunkt for å bli aktivitetsvenn. Sammen kan dere gå tur i skogen, sykle, trene, gå i teater eller på kino, fiske, male, gå på utstillinger eller annet. Eidsvoll demensforening ønsker å legge til rette for at Eidsvoll skal bli en del av denne satsingen. Har du lyst til å være med å bidra kan du ta kontakt med Frivilligsentralen. Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter.

Gave til Pålsejordet

Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening har fått tilskudd på kr. 7000,- fra Nasjonalforeningen Akershus Helselag. Dette er penger som skal brukes til informasjonsarbeid og aktiviteter. Eidsvoll Frivilligsentral har siden 2008 vært aktive i Demensforeningen og vi har hatt et godt samarbeid med Pålsejordet bo fellesskap for demente. Her har det lenge kommet frem et behov for mer aktivitet, derfor ønsker nå Demensforeningen å støtte dette arbeidet. Vi bevilget kr. 3000. Til sammen får pårørendeforeningen kr. 10.000. Vi håper pengene bidrar til mer aktivitet og informasjon.

I 2010 inngikk Opus89 en Partnerskapsavtale med Eidsvoll frivilligsentral og Pålsejordet bo felleskap. Denne gikk ut på å holde hyggekvelder og konserter. Dette har vist seg å bli et meget bra samarbeid så de ønsker å fornye avtalen. Dette er alle på Pålsejordet meget glad for og ønsker de velkommen.

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening Årsrapporter

aarsrapport 2016 Demens.pdf

aarsrapport 2014 Demens.pdf

aarsrapport 2013 Demens.pdf

aarsrapport 2012 Demens.pdf

aarsrapport 2011 Demens.pdf

aarsrapport 2010 Demens.pdf

 

Verdensdagen for psykisk helse

Om Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse - vi har alle en psykisk helse.

Verdensdagen 10. oktober Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal uke 41 og 42

I Eidsvoll og Hurdal markeres Verdensdagen i perioden uke 41 og 42. – Program kommer når det er klart.

 

I 2009 startet et samarbeid mellom avdelingen rus og Psykisk helse i Eidsvoll kommune, Den norske kirke, Mental Helse og Eidsvoll frivilligsentral. Vi var samlet på dialogkonferansen til Verdensdagen, her var tema og finne ut hvordan vi ville markere denne dagen i Eidsvoll. Her ble Psyk-festivalen skapt, vi fant ut at vi ønsket å lage flere ulike arrangement i løpet av uke 41 og 42 hvert år.

2010 var vi på samme møte og vi møtte noen entusiastiske damer fra Rus og Psykisk helse i Hurdal som synes vi hadde et flott opplegg, så da ble det Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal.

Vi arrangerer nå festival for niende gang og årets tema er – Noe å glede seg over.

Årets tema bygger videre på den røde tråden for Verdensdagen 2016–2018: «Identitet og tilhørighet». Å være trygg på egen identitet og føle tilhørighet er grunnleggende for psykisk helse. I 2016 snakket vi hvordan endringer i livet påvirker vår psykiske helse. Budskapet var at man takler endringene bedre dersom man har en sterk identitet/selvfølelse og har gode relasjoner.
Men hva skjer når vi kommer til et nytt sted, et nytt miljø, og skal etablere oss? Hvorfor er det noen som finner seg til rette mens noen blir stående utenfor? Hvilke faktorer spiller inn for vår psykiske helse? Dette er bakgrunnen for årets tema «Noe å glede seg over».

Ønsker du mer info om verdensdagen: http://www.verdensdagen.no/om-verdensdagen

  

Rapport Psyk-festival 2015  Rapport Psyk-festival 2016  Rapport Psyk-festival 2017

Kvinnenettverk

Høsten 2010 startet Eidsvoll Frivilligsentral et nettverk / kafé for kvinner. Vi har gjennom disse årene hatt mange fine møter, turer og aktiviteter. Nå ønsker vi å utvide vårt nettverk. Har du lyst til å være med etter å ha lest våre 9 punkter som forteller litt om oss, ta kontakt med Irene på Eidsvoll frivilligsentral - 63960170 post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Hva er Kvinne-nettverket?

 • En sosial møteplass.
 • Diskusjonsforum.
 • Felleskap med omsorg for hverandre.
 • Skape gode opplevelser sammen.
 • Rom for de gode samtaler.
 • Felleskap rundt felles interesser.
 • Bokugla- bokring, vi leser samme bok og diskuterer den etterpå. (for de med interesse for bøker.)
 • Alle som ønsker å delta i nettverket er velkommen.
 • Fast møtedag siste fredag i måneden på Gladbakk aktivitetssenter kl. 12.00. 

Aktivitetsgrupper

Eidsvoll frivilligsentral har de siste årene arbeidet med å opprette aktivitetsgrupper i samarbeid med andre avdelinger, institusjoner eller lag / foreninger.
Etter en evaluering av tilbakemeldinger og uttalelser fra de ulike plassene er dette et tilbud som er veldig populært og de frivillige trives i samværet. Det er rom for å delta i grupper eller utføre en-til-en-tjenester ut mot beboere på Vilberg Bosenter, Gladbakk aktivitetssenter eller andre som tar kontakt for å få hjelp. Vi løser til enhver tid oppgaver i forhold til hva den frivillige ønsker å bidra med.
Eidsvoll frivilligsentral og Gladbakk aktivitetssenter har de siste årene samarbeidet om arbeidspraksisplasser fra Orbit arena og Voksenopplæringen på Jessheim. Voksenopplæringen har norsk opplæring for innvandrere og flyktninger. Elever fra disse praksisplassene deltar også i de ulike aktivitetsgruppene.

Her er de stedene vi i dag pr. 2017 er inne og bidrar:

 • Gladbakk aktivitetssenter
 • Vilberg Bosenter
 • Vilberg Helsetun
 • Pålsejordet bokollektiv.

Har du lyst til å delta i denne aktiviteten, ta kontakt med Eidsvoll frivilligsentral på telefon: 63960170 eller på epost: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no


Nye ideer til aktiviteter? - stikk innom sentralen og snakk om dine ideer, sammen kan vi få det til.
Velkommen til en viktig og hyggelig frivillig aktivitet.

Snekkerboden på Gladbakk

Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter er en hyggelig møteplass for Gladbakks beboere, pensjonister og frivillige i Eidsvoll kommunes frivilligsentral. Snekkerboden er et godt utstyrt snekkerverksted hvor du kan produsere snekkerier til utlodding på Gladbakk aktivitetssenter, egne hobby-prosjekter, eller delta i frivillig snekkerarbeid for Eidsvoll frivilligsentral.

Så hvis du er glad i å snekre, en god kopp kaffe i kafeen og godt sosialt felleskap, ja så er dette stedet for deg. 

Gjennom de siste fire årene har snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter produsert mange ulike produkter. Men den største produksjonen er alle turskiltene som lag og foreninger har fått til å merke turstier, skiløyper og sykkelløyper. Til sammen er det produsert over 1000 skilt. (Se: Rapport, prosjekt Turstisamarbeid i Eidsvoll)

Alle premiene i Postkassetrimmen er produsert på snekkerboden, og de har også laget små og store fjøler til Eidsvoll 1814, det er kortreiste suvenirer.  Alle inntekter på salg fra snekkerboden går tilbake til snekkerboden, de kjøper nytt og oppgraderer utstyr.
 

Selvhjelpsgrupper på Øvre Romerike

I Eidsvoll, Ullensaker og Hurdal samarbeider frivilligsentralene og andre instanser i kommunene om et nettverk for selvhjelpsgrupper på Øvre Romerike. Nettverkets målsetting er å spre informasjon og bidra til at selvhjelpsgrupper starter opp. Frivilligsentralen i Eidsvoll vil koordinere arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Her vil du treffe mennesker som kan fortelle mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper og hvordan disse kommer i gang. Igangsettere vil kunne bidra med erfaring ved oppstart av gruppene. Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet på Øvre Romerike? Er du interessert i å delta i en gruppe eller du ønsker å bli igangsetter. Ta kontakt med Eidsvoll frivilligsentral.

her kan du laste ned vår brosjyre

Her kan du laste ned artikkel fra Eidsvoll blad

Link til selvhjelp Norge sin hjemmeside

Last ned igangsetterkurs fra Selvhjelp Norge her.

Livsglede for eldre

 


Last ned årsrapport for 2014

Last ned info hefte og Årsrapport 2015


Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående startet i 2012 et samarbeid rundt Livsglede for eldre. Vi ønsket å utvikle et samarbeid for å skape aktivitet rundt eldre som trenger litt støtte og aktivitet i hverdagen.
Vi har gjennomført flere arrangement på Vilberg bosenter og Dagavdelingen. Men vi ønsker nå å se på flere muligheter, derfor har vi nå opprettet en egen Livsglede for eldre Eidsvoll organisasjon og registrert den i Brønnøysund. Dette gjør at vi får oppstarts støtte fra Livsglede sentralt.

Eidsvoll videregående og Eidsvoll frivilligsentral har dannet et styre i Livsglede for eldre, her sitter Trine Gravdal fra Videregående som leder, nestleder Elin Holm fra Vilberg Bosenter Irene Engeskaug fra Eidsvoll frivilligsentral som sekretær og kasserer. Thomas Pettersen og Inger Westengen er styremedlemmer. Det vil også være med to elever i styret hvert år.

Aktivitetene vi først og fremst ønsker å satse på er aktivitet på Vilberg Helsetun med aktiviteter som bingo og andre ulike aktivitetstilbud. Elevene vil være tilstede fast hver torsdag gjennom skoleåret.

Det er også planlagt at elever fra helsefag skal lage " mini frivilligsentral" på Vilberg Bosenter. Dette vil bli ca. to timer på ettermiddagen på torsdager. Her vil Elin Holm og Thomas Pettersen være veiledere. Arbeidsoppgaver her kan være å gå turer, tørke støv på øverste hylle, lese aviser, pusse vinduer og gjøre det lille ekstra som ikke er lovpålagt. Se rapport fra skoleåret 2016/17.

Utover den faste aktiviteten ønsker styre og stimulere til flere og andre aktiviteter som skaper Livsglede for eldre. Vi har gjennom de arrangementene vi har gjennomført sett verdien av samspillet mellom unge og eldre. Vi ønsker også å arbeide for å knytte til oss en barnehage som kan være en Livsglede barnehage.
Vi håper at aktører i lokalsamfunnet vil være med å støtte oss i denne aktiviteten, vi ønsker både frivillige og lokale sponsorer

 

Velkommen til samarbeid. Ta kontakt!

Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 63 96 01 70/952 23 180 - e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

 

Link til Livsglede for eldre

Gladbakks venner

Gladbakk bosenter er et senter for eldre som har søkt leilighet gjennom kommunen. Eidsvoll kommune har her et flott tilbud til de som kan bo alene eller med litt hjelp fra hjemmetjenesten. Her er det rundt 56 leiligheter.

I første etasje finner dere avdeling folkehelse i Eidsvoll kommune som inneholder et aktivitetssenter for alle eldre og uføretrygdede i Eidsvoll. Her finner du også Eidsvoll frivilligsentral og Frisklivssentralen.

Aktivitetssenteret har egen kafe som er åpen alle hverdager fra 09.00–14.00

Tirsdag 25. april 2014 ble Gladbakks venner etablert, formålet med møte var å etablere en gruppe som ville være med å bidra i den aktiviteten som i dag finnes på Gladbakk og de som ønsker å være med å forme tilbudet videre. Vi fikk inn noen som er interessert og vi fikk inn forslag til aktiviteter: Innkomne forslag: Bingo på søndager, allsang, en hyggekveld i uka, Høytlesing, se på Stildans, henge opp forslagskasse på Gladbakk, kafe på lørdager, arrangemanger i høytider f.eks.: julekveld, en gang i påsken og lignende. Evalueringsmøte høsten 2014.

Vi ønsker å jobbe for:

 • Utvikle aktiviteter på hverdager
 • Lage formiddagskafeer på lørdager for de som bor på Gladbakk
 • Rekruttere frivillige til alle aktiviteter på Gladbakk aktivitetssenter.
 • Kose oss å ha det gøy.

Har du lyst til å være med i denne viktige aktiviteten eller du har nye ideer, ta kontakt: 

 

Gå til toppen av siden 


Publisert: 27.04.2017 13:22:21
Sist endret: 15.01.2018 14:42