Innhold

Å være frivillig er å låne bort litt av seg selv og få mye tilbake!

Hva er et frivillig oppdrag?

Frivillig oppdrag er definert som en oppgave utført for andre enn familie og nære venner uten at den frivillige får lønn eller blir honorert for arbeidet. Enkle goder som mat under oppdraget, reisegodtgjørelse eller blomster regnes ikke som lønn.

Hvorfor være frivillig?

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, å lære nye ting og å bli kjent med nye mennesker. Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som frivillig. Det finnes 100 000 lag og foreninger i Norge, og de driver med alt fra idrett til humanitært arbeid til kultur til lokalsamfunnsarbeid.

Hvis du lurer på om det å være frivillig er noe for deg, bør du først tenke gjennom hva som engasjerer deg, hvilke saker du er opptatt av og hva slags oppgaver du kunne tenke deg å gjøre. Frivillig arbeid er gjensidig, så det er viktig at du trives med det du gjør.

Hva forventes av den frivillige?

Selv om man ikke får betalt for å være frivillig, stilles det likevel krav. Man må møte opp når man sier at man skal møte opp og gjøre det man sier at man skal gjøre. Hvis noe dukker opp må man sørge for å gi beskjed slik at organisasjonen får en mulighet til å legge om planen.
Man kan forvente at organisasjonen tar den frivillige godt imot og gir nødvendig informasjon.

 

Gave til frivillighet

Eidsvoll sanitetsforening har bidratt stort i arbeidet for aktivitet i nærmiljøet gjennom mange år. Livsglede for eldre Eidsvoll og Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening har tidligere fått 45.000,- hver. Nå har de våren 2017 igjen støttet Livsglede med nesten 20 000,-


Eidsvoll sanitetsforening har bidratt stort i arbeidet for aktivitet i nærmiljøet gjennom mange år. Livsglede for eldre, Eidsvoll har tidligere fått 45.000,- og nå har de igjen støttet oss med nesten 20 000,-

Livsglede for eldre Eidsvoll, Eidsvoll Frivilligsentral og Eidsvoll videregående skole, helsefag linjen samarbeider tett om aktiviteter på Vilberg kompetansesenter.

Skolen har en helt egen aktivitet hver onsdag formiddag. Fra høstferien og til mai er de inne på Vilberg helsetun med bingo eller andre tiltak. Gjennom samarbeidet med Frivilligsentralen har vi opprettet en gruppe som hver mandag formiddag lager hygge for beboerne på helsetunet. Aktiviteten i Livsglede for eldre Eidsvoll er inne i sitt tredje år, så nye ideer og utvikling skjer hele tiden.

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening er også en part i dette samarbeidet, de legger ned mye aktivitet på Vilberg bosenter og med Aktivitetsvenn for personer med demens. Her er Pålsejordet bokollektiv for demente og Johnsrud gård «inn på tunet» viktige brikker sammen med mange frivillige.
 

Eidsvoll frivilligsentral og Livsglede for eldre Eidsvoll, takker så mye for støtten og vi lover å skape aktivitet på Vilberg Kompetansesenter i årene som kommer.


Publisert: 22.06.2017 00:02:57
Sist endret: 22.06.2017 00:02