Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 66 10 76 39 / 952 23 180 – e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no - nettside: Eidsvoll frivilligsentral

Åpningstider

Mandag–torsdag 08.00-15.00

Fredag etter avtale.

Etter avtale kan frivilligsentralen også stille opp på kveldstid.

Innhold

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet. Den skal være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte og hjelp. Den skal også bidra til å skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner. Frivilligsentralen er en selvstendig enhet som bygger på engasjement og motivasjon. 

Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt med din lokale sentral.

Sentralene trenger alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.

Her kan du gå til Eidsvoll frivilligsentral sin hjemmeside.


Publisert: 19.09.2016 10:50:32
Sist endret: 15.11.2016 15:11

Åpningstider

Mandag–torsdag 08.00-15.00

Fredag etter avtale.

Etter avtale kan frivilligsentralen også stille opp på kveldstid.