For deg som trenger hjelp med ulike gjøremål.

  • Hvilke behov er det ønske om bistand til?
  • Frivilligsentralens tilbud er et supplement til eksisterende offentlige og frivillige tjenester.
  • For å vite hvilke tilbud vi skal jobbe mot å ha, må vi vite hvilke tilbud som ønskes og som det er behov for.

Hvilke behov kan bli dekket

Siden alle jobber frivillig kan vi ikke garantere at alle behov kan bli dekket. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan. Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må brukeren selv skaffe.

Taushetsplikt

Alle våre frivillige er underlagt taushetsplikt.

Ta kontakt med oss

Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 66 10 76 39 / 952 23 180 – e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no - nettside: Eidsvoll frivilligsentral


Publisert: 15.05.2017 20:02
Sist endret: 15.05.2017 20:02