Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 63 96 01 70/952 23 180 - e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

Åpningstider

Mandag–torsdag 08.00-15.00

Fredag etter avtale.

Etter avtale kan frivilligsentralen også stille opp på kveldstid.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om oss

Eidsvoll frivilligsentral skal først og fremst være med på og skape gode møteplasser i vårt nærmiljø. Den skal være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats, og de som trenger litt støtte og hjelp.

 

Den skal også bidra til å skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner.

  • Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt med oss.
  • Frivilligsentralen trenger alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.
  • Eidsvoll Frivilligsentral er også en del av samarbeidsvnettverket "Vi bryr oss om Eidsvoll". – Se egen side.

 

Frivillig engasjement er limet i hverdagen vår, og uten frivilligheten vil Norge stoppe opp. Det spesielle med frivilligheten er at den jobber stille, jevnt og trutt. Ofte uten at de som yter en innsats tenker på at de er med på å gjøre en viktig jobb for nærmiljøet.

Tenk deg et lokalmiljø uten frivillig innsats. Det hadde blitt stille uten musikkorps, sangkor og annen musikkvirksomhet. Innen idretten har vi også mange som stiller opp for sine håpefulle og idrettslagene er helt avhengig av frivillige for å kunne tilby sine aktiviteter. Vi har også kirken og misjonens innsats som favner vidt og bredt, til beste for alle aldersgrupper. Tenk på historielagene, hvilken jobb de gjør for de som kommer etter oss. Vi har også andre lag, velforeninger, organisasjoner samt frivilligsentralen som legger til rette for vennskap og nærhet i vårt nærmiljø.

Friville lag og foreninger er selvstyrte og driver sine aktiviteter etter egne vedtatte planer til nytte og glede for egne medlemmer og andre. De frivillig organiserte aktivitetene vil alltid være et supplement til de offentlige tjenester. De frivillige aktivitetene skal ikke erstatte lovpålagte offentlige oppgaver. De frivillige løser oppgavene på egne premisser.

Alt dette, og mye mer er avhengig av at noen engasjerer seg. Det at folk engasjerer seg, skaper et samfunn med trivsel og samhold. Det medvirker til kontakt, vennskap og nærhet – som igjen er nødvendig for det samfunnet vi ønsker å være en del av.

Eidsvoll frivilligsentral. – Brosjyre

Samarbeidsnettverket "Vi bryr oss om Eidsvoll". – Brosjyre

Organisasjonsform

Eidsvoll frivilligsentral er kommunal enhet med tilhørighet i virksomheten Helse og bistand, avdeling for Folkehelse, fysio- og ergoterapi.

Eier: Eidsvoll Kommune

Midler til drift: 60% statlige midler, 40% kommunale

Styret: 1 representant fra kommunen, øvrige styremedlemmer er representanter fra frivillige lag og foreninger i Eidsvoll. 
Styret velges i forbindelse med årsmøte

Driftsansvar: Styret og daglig leder

KUDs (Kulturdepartementet) retningslinjer og St.meld.: ”Frivillighet for alle” har som intensjon at: Sentralens innsats, ikke på noe område skal være en del av, eller erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men kun være et supplement og en støttefunksjon. Sentralen skal først og fremst bidra til å ivareta og stimulere friske ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Eidsvoll Frivilligsentral har også et begrenset antall frivillige som tar på seg ulike oppgaver. Dette tilbudet avhenger av hva de frivillige til enhver tid ønsker å bidra med. Eks. følge til lege, tannlege og handlehjelp er oppgaver som kan løses. Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt. Sentralen trenger nye samarbeidspartnere enten det er lag / foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.

 

Eidsvoll frivilligsentral – Brosjyre 

Eidsvoll frivilligsentral – Årsmeldinger

Rapport til Helsedirektoratet: "Tilskudd til aktivitet for seniorer og eldre"beskriver godt de prosjekter vi har gjennomført og det vi skal jobbe videre med.

Styret

Styret består av følgende personer

 

Leder: Jens Hegland

Nestleder: Kari Skyttersæter

Styremedlemmer:

Jan Erik Halvorsen

Irene Engjom

June Andresen

Varamedlemmer:

Bjørn Olsen

Terje Nilsen

Kommunens representant:

Einar Madsen
 

Daglig leder:

Irene Engeskaug

Samarbeidspartnere

Lokale Nasjonale
Eidsvold IF Vandrelaget Redd Barna Norge
1. Eidsvoll Speidergruppe Nasjonalforeningen for folkehelsen
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Mental Helse / Verdensdagen
Eidsvoll kommune NaKuHel, Natur-Kultur-Helse, Asker
Eidsvoll Ullensaker Blad HLF. Hørselshemmedes Landsforbund
Eidsvold Turn Bygdekvinnelaget
Feirings hjemmeside LHL
Romerikes Blad Norsk Revmatikerforbund
Øvre Romerike Hørselslag Norges Handikapforbund
Eidsvoll kommunale foreldreutvalg  
Eidsvoll Turlag  
Eidsvoll Bygdekvinnelag  
Eidsvoll Amatørteater  
Revmatikerforbundet, Akershus/Eidsvoll  
Eidsvoll Hagelag
 

 

Gå til toppen av siden


Publisert: 13.05.2017 16:29:00
Sist endret: 03.08.2017 10:42