Partnerskapsavtaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Partnerskapsavtaler

Eidsvoll frivilligsentral har et godt samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger gjennom ulike aktiviteter, eller "Partnerskapsavtaler", som innebærer at kommunale instanser og frivillige organisasjoner samhandler om tiltak og aktiviteter som bidrar til trivsel og utvikling i Eidsvoll kommune. 

I et samarbeid mellom frivillige og kommunalt ansatte, må det skapes en respekt og felles forståelse for de profesjonelle sin faglighet og de frivillige sitt personlige engasjement og motivasjon for å være frivillig. 

Eidsvoll frivilligsentral fikk i 2016 kr. 30.000 til partnerskapsavtaler. Arbeidet består i at vi inviterer frivillige organisasjoner og kommunens etater til å inngå partnerskap. Vi inviterer alle lag/foreninger til å komme med gode ideer til aktivitet i bygda.

Under ser dere de kontraktene som er i aktivitet pr. 2016. Det er styret i Eidsvoll frivilligsentral som vurderer søknader.

Invitasjon til opprettelse av partnerskap

Vi inviterer frivillige organisasjoner og kommunens etater til å inngå partnerskap. 
For å bli vurdert som partnere må partnerskapet inneholde minimum to aktører (en fra kommunen og en fra frivillig sektor) som:

 • Vil oppnå et felles, konkret mål.
 • Har nytte av samhandling med kommunen/frivilligheten.
 • Forplikter seg til å bidra med avtalte innsatsfaktorer i et felles tiltak.
 • Vil samhandle over lengre tid.
 • Er beslutningsdyktige.
 • Avtaler en oppfølgingsplan for å sikre at målet oppnås.
 • Ser at dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. 

Hvordan går man frem for å inngå et partnerskap:

 1. Still spørsmålet: Hva kan vi, i vår organisasjon/etat, bidra med for å skape enda mer trivsel og utvikling enn hva vi allerede gjør?
 2. Hvem innen frivilligheten/kommunen er det viktig å samhandle med for å starte den nye aktiviteten/det nye tiltaket?
 3. Ta kontakt med den eventuelle partneren som dere mener er viktig. Spør om de vil bidra på lik linje som dere i et felles tiltak.
 4. Hvis ja, fyll ut vedlagte skjema og send det til Eidsvoll Frivilligsentral.
 5. Ønsker dere mer informasjon stiller Frivilligsentralen gjerne opp på et samarbeidsmøte.

Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med styret vil vurdere alle innsendte skjemaer og invitere de mest aktuelle til en videre prosess for utforming av partnerskapsavtaler og vurdering av eventuelle økonomiske behov. De økonomiske rammene vil ligge mellom kr 5.000–20.000.

Er ditt tiltak spesielt viktig for samarbeid i Eidsvoll kommune, og det er behov for en større økonomisk ramme, kan det også vurderes.

 

Last ned informasjon og søknadsskjema her 

Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2017

Eidsvoll og Hurdal Røde kors

Besøkstjenesten – forplikter seg til å delta i samarbeidet som Eidsvoll Frivilligsentral bygger opp rundt aktiviteter for eldre i Eidsvoll. Viktig at alle aktører spiller på lag og samarbeider. Andre aktører er Eidsvoll demensforening og Livsglede for eldre Eidsvoll.

Migrasjon- Røde kors har gjort og gjør en god jobb med flyktningeguider i tillegg skal de være med i samarbeid rundt flerkulturelle aktiviteter, skape møteplasser og bygge nettverk. Aktører i tillegg til sentralen og Røde kors er Vi bryr oss om Eidsvoll og Aktivitetsværket. – Avtalen varer ut 2017.

Eidsvoll korforening

Ansvar for å lage hyggekvelder og konserter på Bøn og Valstad sykehjem. Bistå pårørendeforeningen på Vilberg helsetun. – Avtalen varer ut 2017.

Eidsvoll mannskor

Har flyttet en korøvelse i måneden opp på Vilberg helsetun, dette for å skape aktivitet og hygge. De bidrar også på andre arrangementer på Vilberg. – Avtalen varer ut 2017. 

Løpsklubben 1814

Ansvar for å vedlikeholde turløypa i Tærudåsen og Gapahuken, eventuelt også å utvikle nye løyper i område. Samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral sin gågruppe og Frisklivsentralen er viktig her. – Avtalen varer ut 2017. 

Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2015–2016

Opus89

Ansvar for hyggekvelder og konserter på Pålsejordet bokollektiv. De har nå hatt avtale i tre år. Avtalen er fra 1.8.2015–1.8.2016 

Eidsvoll og Hurdal Røde kors

Eidsvoll og Hurdal Røde kors avd. Omsorg / besøkstjeneste. Ansvar-være med Eidsvoll frivilligsentral i arbeidet rundt Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. Eks. leksehjelp, språkkafe og eventuelt nye prosjekter. Avtalen varer til 1.7.2016

Eidsvoll og Hurdal røde kors ved Migrasjon. Videreføre aktiviteten i det flerkulturelle prosjektet som er bygd opp i Eidsvoll frivilligsentral. Avtalens varighet ut 2016

Løpsklubben 1814

Ansvar for å vedlikeholde turløypa i Tærudåsen og Gapahuken, eventuelt også å utvikle nye løyper i område. Samarbeid med Eidsvoll frivilligsentral sin gågruppe og Frisklivsentralen er viktig her. varer ut 2016

Eidsvoll korforening

Ansvar for å lage hyggekvelder og konserter på Bøn og Valstad sykehjem. Bistå pårørendeforeningen på Vilberg helsetun. Avtalen varer ut 2016

Mistbergets Venner

Ansvar for snørydding og vedlikehold av parkeringsplassen ved Tisjøen og ved ferista i Åsleia. Avtalens varighet 1.4.2015–1.4.2016 

Eidsvoll mannskor

Har flyttet en korøvelse i måneden opp på Vilberg helsetun, dette for å skape aktivitet og hygge. De bidrar også på andre arrangemanger på Vilberg. Avtalens varighet 1.4.2016 

Tidligere avtaler

Hjertestarter

I 2012 inngikk flere foreninger i Eidsvoll en Partnerskapsavtale med Eidsvoll frivilligsentral. De mottok kr 10.000.-

 • Herretrimmen på Søndre samfunn
 • Søndre Eidsvoll Pensjonistforeningen
 • Råholt Vel
 • Klub 85
 • Seniordansen på Søndre samfunn

De ønsket å bruke pengene på en hjertestarter på Søndre samfunn. Alle samarbeidet om dette og alle bidro, så vinteren 2013 var hjertestarteren på plass.

En del av avtalen var også opplæring. Her tok Arne Bikseth og Trond Nilsen ansvar for førstehjelp og koordinering mellom samarbeidspartene.

Hjertestarteren ble kjøpt gjennom Eidsvoll og Hurdal røde kors Hjelpekorps. De skulle stille med instruktør på kurset. Torsdag 23.5 ble den praktiske delen gjennomført, og her var det mange ivrige deltagere.

 

 

 

Gå til toppen av siden

 


Publisert: 09.05.2017 09:27:27
Sist endret: 09.05.2017 09:27