Innhold

Om kulturskolen

Eidsvoll Kulturskole skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og talent. Vi etterstreber et stort mangfold i tilbudet for å bedre rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn. 

Eidsvoll kulturskole har valgt musikk og visuell kunst som to sterke fagområder. Tilbudet gis fortrinnsvis til barn og unge i alder 6-19 år. Voksne kan få plass et halvt år av gangen hvis det er ledig kapasitet.

Dans og teater er valgt bort som satsingsområder da dette blir tatt godt ivaretatt gjennom Eidsvoll ballettsenter og Eidsvoll amatørteater

ca.400 elever er fordelt på et stort antall instrumenter. I tillegg har vi 5 grupper innen visuell kunst, hver på 8 -10 elever. De 6 Kulturskolene på øvre Romerike samarbeider om lærerkrefter og utfyller hverandre innen enkelte fagdisipliner. Sammen kan vi i et bredt og godt tilbud til våre elever.

Eidsvoll kulturskole har godt samarbeid med de 4 skolekorpsene i bygda vår, og all opplæring av skolemusikanter går gjennom kulturskolen. 

På Badet kulturtun i nordbygda har vi vår hovedbase, men i tillegg blir noe undervisning lagt til SFO-tiden på enkelte skoler der vi har stor påmelding. Søndre Samfund er under utvikling som base nr 2 i Sørbygda.

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er eid av kommunene i Norge.

Norsk kulturskoleråds visjon er "Kulturskole for alle".

Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent.

Under Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 paragraf 13.6, pålegges kommunene å ha et musikk- og kulturskoletilbud:

"Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturliv".

Vil du vite med om organisasjonen Norsk kulturskoleråd så les her: www.kulturskoleradet.no

Kulturskolens skolerute

Last ned kulturskolens skolerute 2019/2020.

Last ned kulturskolens skolerute 2018/2019.

Skoleruta for Eidsvollskolene.


Publisert: 15.11.2016 14:21:17
Sist endret: 02.05.2019 12:14