Innhold

English

The School of Music and Art offers lessons after school for children and teenagers up to the age of 18 years old, and is a public service offered to children all over the country. Attending the School is optional, but everyone is welcome to join.

Eidsvoll School of Music and Art offers lessons in singing, various instruments and visual art. Singing and music lessons take place mainly one-on-one with a teacher, but we have also groups and ensembles that the child/teenager can join. The visual art lessons take place in groups.

The deadline for applying to join the School of Music and Art is the 1st of June, but we accept students all year round, as long as there´s room. You can therefore apply any time during the year.

It is expected of children/teenagers taking part of the singing and/or music lessons to practice at home. It is possible to rent an instrument by the School for 615 kr per year.

Eidsvoll School of Music and Art offers lessons in most instruments. Please contact us if you have any questions.

Offers by the School (in Norwegian)

The cost of one semester for one child is 1640 kr. There is however a 20 % moderation for siblings from the second child onwards.

Please get in touch with us for help with the application process.

Tlf. 66107207
Email: eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no
Address: Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

 

Apply now!

Polski

Szkółka w Eidsvoll zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież do 18 roku życia, na zajęcia poza lekcyjne. Szkółka jest usługą publiczną na terenie całego kraju. Uczęszczanie do szkółki jest dobrowolne i otwarte dla wszystkich osób które mają ochotę na dołączenie.

Szkółka w Eidsvoll oferuje nauczacie śpiewu, granie na różnych instrumentach a także nauczanie w sztukach wizualnych. Śpiew i nauka na instrumentach odbywa się w większości się sam na sam z nauczycielem, ale szkółka organizuje także zajęcia grupowe i zespoły. Nauczanie sztuk wizualnych odbywa się w grupach.

Ostateczny termin zgłoszenia się do szkółki jest 1.06, ale szkółka przyjmuje uczniów cały rok, jeżeli znajdą się wolne miejsca, dlatego można się zapisywać do szkółki cały rok.

Aby uczestniczyć w zajęciach z śpiewu i graniu na instrumentach oczekuję się od uczniów ćwiczenia i pracy w domu. Szkółka oferuje wynajem instrumentów za kwotę 615 kr za rok.

Szkółka w Eidsvoll oferuje nauczanie na większości instrumentów, o konkretne pytania na temat instrumentów prosimy o kontakt z nami.

Oferta szkółki:

Cena za jednego ucznia wynosi 1640 kr za jeden semestr. Dla rodzeństwa będzie 20% zniżki dla drugiego ucznia.

Proszę się z nami skontaktować, aby uzyskać pomoc z zapisaniem się do szkółki. 

Telefon: 66107207
E mail: eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no
Adres: Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

 

szukaj teraz

Lietuviškai

Kultūros mokykla Norvegijoje yra laisvai pasirenkama ir atvira visiems, norintiems čia mokytis. Kultūros mokykla siūlo kultūros ugdymą vaikams ir paaugliams iki 18 m. patogiu laiku-po pamokų mokykloje. Tai yra viešoji paslauga visoje šalyje.

Eidsvolio kultūros mokykla siūlo dainavimo, grojimo pasirinktu instrumentu ir vaizduojamojo meno ugdymą. Dainavimo ir grojimo instrumentu užsiėmimai dažniausiai vyksta pavieniui su mokytoju, bet mes taip pat turime grupines pamokas ir ansamblius. Vaizduojamojo meno ugdymas vyksta grupėse.

Prašymai lankyti Eidsvolio kultūros mokyklą priimami iki birželio 1-os dienos, bet jei tik yra laisvų vietų, mes mielai priimame norinčius mokytis ištisus metus.

Norint dalyvauti dainavimo ir grojimo pasirinktu instrumentu užsiėmimuose, tikimasi iš vaiko, kad jis mokysis bei repetuos ir namuose. Kultūros mokykla suteikia galimybę išsinuomoti muzikos instrumentą už 615 kr. per mėnesį.

Eidsvolio kultūros mokykla siūlo grojimo įvairiais instrumentais pamokas. Tiesiog susisiekite su mumis jei norite išsamiau sužinoti.

Kultūros mokyklos pasiūlymas

Kaina už semestrą vienam vaikui - 1640 kr. per mėnesį. Broliams/sesėms taikoma 20% nuolaida.

Susisiekite su mumis jei reikia pagalbos užpildant bei pateikiant prašymą lankyti kultūros mokyklą .

Tel.: 66107207
E-mail: eidsvoll.kulturskole@eidsvoll.kommune.no
Adresas : Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

 

Pateik prašymą ir tapk kultūros mokyklos mokiniu !


Publisert: 14.08.2018 09:05:56
Sist endret: 15.05.2019 15:21