Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Påmelding

Du søker plass i Eidsvoll Kulturskole via nettjenesten speedadmin som vi for enkelhets skyld kaller kulturskoleportalen

Etter at eleven har fått plass i kulturskolen kan du logge deg inn i kulturskoleportalen for å se timeplaner, arrangementer og betalingshistorikk. Her kan du også kommunisere med læreren din.

Når du har fått plass kan du logge inn med Id Porten (foresatte) eller med brukeren som blir opprettet i systemet 

 

Søk kulturskoleplass    Logg inn i kulturskoleportalen

Priser skoleåret 2018/ 2019

Eidsvoll kulturskole
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger pr. år År           3.234 Ved bekreftelse avplass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fra høsten 
Gruppeaktiviteter pr. år År           3.234  
Kurstilbud innenfor ordinært tilbud kurs           1.122 Gjelder kurs innenfor budsjettrammen
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært – pr. årstime Årstime         13.260 Salg til kor og korps.
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument pr. år År              600  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

 


Publisert: 28.11.2016 11:10:33
Sist endret: 03.08.2017 09:37