Innhold

Påmelding

Du søker plass i Eidsvoll Kulturskole via nettjenesten speedadmin som vi for enkelhets skyld kaller kulturskoleportalen

Etter at eleven har fått plass i kulturskolen kan du logge deg inn i kulturskoleportalen for å se timeplaner, arrangementer og betalingshistorikk. Her kan du også kommunisere med læreren din.

Når du har fått plass kan du logge inn med Id Porten (foresatte) eller med brukeren som blir opprettet i systemet 

 

Søk kulturskoleplass    Logg inn i kulturskoleportalen

Priser skoleåret 2019/ 2020

Eidsvoll kulturskole 2019
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger pr. år År           3.280 Ved bekreftelse av plass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fra høsten 
Gruppeaktiviteter pr. år År           3.280  
Kurstilbud innenfor ordinært tilbud kurs           1.145 Gjelder kurs innenfor budsjettrammen
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært – pr. årstime Årstime         13.525 Salg til kor og korps.
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument pr. år År              615  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

Publisert: 28.11.2016 11:10:33
Sist endret: 15.05.2019 15:12