Innhold

Påmelding

Du søker plass i Eidsvoll Kulturskole via nettjenesten speedadmin som vi for enkelhets skyld kaller kulturskoleportalen

Etter at eleven har fått plass i kulturskolen kan du logge deg inn i kulturskoleportalen for å se timeplaner, arrangementer og betalingshistorikk. Her kan du også kommunisere med læreren din.

Når du har fått plass kan du logge inn med Id Porten (foresatte) eller med brukeren som blir opprettet i systemet 

Søk kulturskoleplass    Logg inn i kulturskoleportalen

Priser skoleåret 2021/2022

Eidsvoll kulturskole 2021
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger pr. år Halvår          1.690 Ved bekreftelse av plass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fra høsten 
Gruppeaktiviteter pr. år Halvår           1.690  
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært – pr. årstime Årstime         14.100 Salg til kor og korps.
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument pr. år År              650  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

Publisert: 28.11.2016 11:10:33
Sist endret: 18.06.2021 11:01