Innhold

Tilrettelagt musikkopplæring

Kulturskolen tilbyr tilrettelagt musikkopplæring til barn, ungdom og voksne

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

 

Søk kulturskoleplass


Publisert: 19.01.2017 19:54:23
Sist endret: 02.05.2019 11:03