Innhold

Kulturhjulet

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Alder: 5-8 år

Dag: Mandag kl. 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Instrumenter og sang

Tilbudet gis som 20, 30 og 40 minutters ene-undervisning. Tid og sted avtales med lærer. Se priser.

Sang – vokal

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

Alder: 11 år til 19 år.

Sted: Badet Kulturtun (mandag og onsdag)/Råholt ungdomskole (tirsdag)

Strykeinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i fiolin, bratsj og cello. Tilbudet blir gitt som enkeltundervisning, men det tilbys forskjellige typer samspill som fiolinensemblet, Cellolade og felles orkester.

Alder: 6 -19 år

Sted: Badet kulturtun

Strengeinstrument

Kulturskolen tilbyr ene-undervisning i akustisk gitar, el-gitar, bassgitar, banjo, ukulele og mandolin. Det legges vekt på elevens egen musikkinteresse i undervisningen.

Alder: 8 - 9 år

Dag: Hver dag

Sted: Badet kulturtun

Piano

Undervisning gis i klassisk piano og/ eller akkordspilling for de som ønsker det. Eleven må ha instrument hjemme og øve på. 

Alder: 8 -19 år.

Sted: Badet kulturtun (hver dag)/ Råholt ungdomsskole (tirsdager)

Kirkeorgel

Kirkeorgel er for deg som ønsker å beherske et helt orkester alene? Kirkene i Eidsvoll har gode orgler du kan øve på etter avtale. Ekstra undervisningstid og konsertmulighet innvilges alle som søker dette instrumentet. Anbefales at du har noe grunnlag på piano i forkant.

Alder: 10 - 19 år

Dag: Onsdag

Sted: Eidsvoll kirke

Blåseinstrumenter

Kul turskolen tilbyr opplæring i tverrfløyte, klarinett, obo, saksofon, trompet, kornett, valthorn, althorn, trombone, baryton og tuba. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene, men det er også åpent for elever utenfor korps.

Alder: 8 -19 år

Sted: Lokalitet i samarbeid med korpsene

Slagverk (melodisk/rytmisk)

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og eneundervisning. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Kulturskolen har eget tamburkorps som man kan søke opptak til. Spesielt interesserte og flinke elever blir invitert med i kulturskolens Percussion group.

Alder: 8 - 19 år

Sted: Badet kulturtun (onsdag og torsdag) og Søndre Samfund (mandag)

Elektronisk musikk

Drømmer du om å bli den neste Kygo? Lær å komponere musikk med digitale verktøy!

Alder: 10 - 19 år

Sted: Badet kulturtun, Søndre Samfund

Kor

Barnekor

Kor for de yngste sangerne. Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Alder: 7 - 10 år.

Tid: Mandag 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Kor

Kor for elever som liker å synge sammen med andre.

Alder: 11-19 år

Sted: Råholt ungdomsskole

Visuell kunst

Visuell kunst

Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor tegning, maleri og tre-dimensjonal form. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i grupper, men med individuelt tilpassede oppgaver. 8-10 elever pr. gruppe. 

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

8-10 elever pr. gruppe.

Alder: 8 -19 år

Sted: Badet Kulturtun

Rockeskole

Rockeskole

Rockeskolen er et ekstra tilbud til våre instrumentalelever. Eleven får invitasjon til å være med når de grunnleggende instrumentferdighetene er på plass.

Alder: 8 -19 år

Tid: Mandag

Sted: Badet kulturtun

Band

Venner kan melde seg på som samlet band. Dere vil da få undervisning og øvingstid i bandrommet. 

Sted: Badet kulturtun

Korps

Korps

Vi har 4 skolekorps i Eidsvoll. Instrumentundervisningen gis av kulturskolen rundt om på skolene eller Badet kulturtun. Det blir til sammen to øvelser i uken, instrumentaltime og samspill i korpset.

Felles øvinger:

  • Aas Skoles Musikkorps: Mandager ved Aas skole
  • Vilberg Skolekorps: Tirsdager ved Vilberg skole
  • Søndre Eidsvoll Skolekorps: Tirsdager ved Bønsmoen skole
  • Langset Skolekorps: Tirsdager ved Langset skole

Tilbud i SFO-tid

Kulturskolen tilbyr undervisning i skolenes SFO-tid. Tilbudene blir opprettet hvis mange nok elever søker. Det kan komme endringer og nye tilbud ved skolestart. Følg med på våre nettsider!

Kulturhjulet

Gruppeundervisning

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Sanggruppe

Gruppeundervisning

Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Kornett, trombone, baryton, klarinett, saksofon

Gruppe- eller eneundervisning

Gitar, ukulele

Gruppe- eller eneundervisning

Lære å spille ukulele (liten gitar) og gitar alene eller sammen med andre. 

Korps (instrumentundervisning)

Korpsenes instrumentundervisning kan bli lagt i SFO-tiden på skolen hvor eleven hører til. 

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Alder: Alle

Nye fag 2020

Matkurs

Har du en liten kokkespire i magen? Synes du Master Chef eller andre kokkeprogrammer er spennende å se på? Da er dette kurset for deg! Matkurset følger prosessen fra råvare til ferdig produkt, samt servering, oppvask og hygiene. Her lærer du å lage spennende mat og hvordan man velger de rette råvarene.

Film

Filmkurs med fokus på Musikkvideo. Sportsfilm. Dokumentar. Historiefortelling. Manus. Opptak. Klipp. Lyddesign. Vi jobber i grupper med egne lokaler på det røde huset Babel på badet kulturtun i Sundet. Elevene får innføring i skolens splitter nye redigerings og kamera utstyr, og skal ut i felten og lage filmer i en profesjonell setting. Her rustes elevene til videre studier og evt. jobb i mediebransjen. Elevene jobber i små filmteam og må kunne jobbe noe selvstendig.  Vi ønsker dedikerte, motiverte elever med stor interesse for film og historiefortelling velkommen. 

Undervisning foregår torsdager 17:00 - 18:45 (noen dager blir lenger. Info gis i god tid).

Alder: 13-19år

Game-Design

Grunnleggende kurs i PC-spill-design. Vi jobber i programmeringsmiljøet "RPG Maker VX Ace" (som også er tilgjengelig via Steam). Elevene vil lære hvordan man lager en spillverden og et hendelsesforløp, og vi vil jobbe med utviklingen av et spill fra idé til ferdig produkt. Dette innebærer å skape visuelt innhold, arbeid med musikk og lyd, oppbygning av en historie og diskusjoner rundt etikk knyttet til innhold. Kurset passer for ungdom mellom 13 og 19 år, og vil bli undervist i grupper.

Undervisningen er torsdager fra 17:00 - 18:45

Alder: 13-19år

NySirkus

Våren 2020 oppretter Eidsvoll kulturskole et nysirkus-tilbud som arbeider interdisiplinært med ulike nysirkusdisipliner, teaterlek, parkour og stedspesifik fysisk utforsking.

Gruppen vil ha fast base på Søndre samfunn, og har i tillegg mye aktivitet i forskjellige uterom i nærmiljøet. 

Barn og unge fra 8 år kan delta. Treningene er delt i 2 aldersnivå, samt en egentreningsgruppe med instruktør tilstede. Det er også åpent for voksne som vil være med som aktive støttedeltakere. 

I dette nysirkustilbudet  jobber vi fysisk med disipliner og kreativ utfoldelse individuelt og i gruppe. 

Målet er at alle skal ha glede av å gjøre fysisk aktivitet og leke mest mulig. Lære seg nye egenskaper. Øke nysgjerrigheten rundt kroppslig aktivitet, og føle mestring og progresjon 

Nysirkus er en blanding av akrobatiske sirkusdisipliner med eller uten sirkusapparater,  og utforskende fysisk teater/performance. 

I dette prosjektet vil ikke det performative være målsetningen. Men ved å øve på disipliner i uterom og ha en utforskende samhandling med elementene rundt seg, som f.eks i parkour og stedspesifikk utforsking, vil det performative bli en naturlig del aktiviteten. 

Gjennom lek og refleksjon bygger vi en trygg gruppedynamikk. 

Fysisk utfoldelse som baserer seg på samarbeid og individuelle målsetninger, uten konkurranse er kjerneverdien . 

Det å forstå at alle har ulike mål for egenutvikling vil være en viktig metode for å skape trygghet og samarbeid hos deltakerne. Vi har fokus på å støtte hverandre, og å respektere den individuelle treningen. Dette gjelder spesielt i den eldre gruppa, som har mer fokus på disiplintrening.

Utforskning og bevegelse i ulike fysiske rom bedrer de fysiomotoriske evnene og kroppslig kreativitet. 

Ved å trekke inn de sanselige persepsjonene av rom, kan en åpne opp for en mer praktisk estetisk forståelse.

Singer Song writer

Har du lyst til å lære å skrive egne låter? Da er dette kurset for deg! Dette er et nybegynnerkurs i låtskriving. Du begynner på din egen sang fra første dag. Du må kunne noen få akkorder på piano eller gitar. Ta med skrivesaker eller laptop, og gitar/keyboard til alle timene. Sangene du lager fremføres på konserter og spilles inn i et lydstudio av deg selv eller andre.

Kurset holdes på scenen i Panorama i Sundet, og varer i en og en halv time hver uke. Instruktør på kurset er Eivind Baaserud. Han er utdannet komponist fra Berklee College of Music i Boston, og har årevis med erfaring innen låtskriving.


Publisert: 22.11.2016 10:04:12
Sist endret: 02.05.2019 12:41