Innhold

Kulturhjulet

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Alder: 5-8 år

Dag: Mandag kl. 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Instrumenter og sang

Tilbudet gis som 20, 30 og 40 minutters ene-undervisning. Tid og sted avtales med lærer. Se priser.

Sang – vokal

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

Alder: 11 år til 19 år.

Sted: Badet Kulturtun (mandag og onsdag)/Råholt ungdomskole (tirsdag)

Strykeinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i fiolin, bratsj og cello. Tilbudet blir gitt som enkeltundervisning, men det tilbys forskjellige typer samspill som fiolinensemblet, Cellolade og felles orkester.

Alder: 6 -19 år

Sted: Badet kulturtun

Strengeinstrument

Kulturskolen tilbyr ene-undervisning i akustisk gitar, el-gitar, bassgitar, banjo, ukulele og mandolin. Det legges vekt på elevens egen musikkinteresse i undervisningen.

Alder: 8 - 9 år

Dag: Hver dag

Sted: Badet kulturtun

Piano

Undervisning gis i klassisk piano og/ eller akkordspilling for de som ønsker det. Eleven må ha instrument hjemme og øve på. 

Alder: 8 -19 år.

Sted: Badet kulturtun (hver dag)/ Råholt ungdmsskole (tirsdager)

Kirkeorgel

Kirkeorgel er for deg som ønsker å beherske et helt orkester alene? Kirkene i Eidsvoll har gode orgler du kan øve på etter avtale. Ekstra undervisningstid og konsertmulighet innvilges alle som søker dette instrumentet. Anbefales at du har noe grunnlag på piano i forkant.

Alder: 10 - 19 år

Dag: Onsdag

Sted: Eidsvoll kirke

Blåseinstrumenter

Kul turskolen tilbyr opplæring i tverrfløyte, klarinett, obo, saksofon, trompet, kornett, valthorn, althorn, trombone, baryton og tuba. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene, men det er også åpent for elever utenfor korps.

Alder: 8 -19 år

Sted: Lokalitet i samarbeid med korpsene

Slagverk (melodisk/rytmisk)

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og eneundervisning. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Kulturskolen har eget tamburkorps som man kan søke opptak til. Spesielt interesserte og flinke elever blir invitert med i kulturskolens Percussion group.

Alder: 8 - 19 år

Sted: Badet kulturtun (onsdag og torsdag) og Søndre Samfund (mandag)

Elektronisk musikk

Drømmer du om å bli den neste Kygo? Lær å komponere musikk med digitale verktøy!

Alder: 10 - 19 år

Sted: Badet kulturtun, Søndre Samfund

Kor

Barnekor

Kor for de yngste sangerne. Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Alder: 7 - 10 år.

Tid: Mandag 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Kor

Kor for elever som liker å synge sammen med andre.

Alder: 11-19 år

Sted: Råholt ungdomsskole

Visuell kunst

Visuell kunst

Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor tegning, maleri og tre-dimensjonal form. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i grupper, men med individuelt tilpassede oppgaver. 8-10 elever pr. gruppe. 

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

8-10 elever pr. gruppe.

Alder: 8 -19 år

Sted: Badet Kulturtun

Rockeskole

Rockeskole

Rockeskolen er et ekstra tilbud til våre instrumentalelever. Eleven får invitasjon til å være med når de grunnleggende instrumentferdighetene er på plass.

Alder: 8 -19 år

Tid: Mandag

Sted: Badet kulturtun

Band

Venner kan melde seg på som samlet band. Dere vil da få undervisning og øvingstid i bandrommet. 

Sted: Badet kulturtun

Korps

Korps

Vi har 4 skolekorps i Eidsvoll. Instrumentundervisningen gis av kulturskolen rundt om på skolene eller Badet kulturtun. Det blir til sammen to øvelser i uken, instrumentaltime og samspill i korpset.

Felles øvinger:

  • Aas Skoles Musikkorps: Mandager ved Aas skole
  • Vilberg Skolekorps: Tirsdager ved Vilberg skole
  • Søndre Eidsvoll Skolekorps: Tirsdager ved Bønsmoen skole
  • Langset Skolekorps: Tirsdager ved Langset skole

Tilbud i SFO-tid

Kulturskolen tilbyr undervisning i skolenes SFO-tid. Tilbudene blir opprettet hvis mange nok elever søker. Det kan komme endringer og nye tilbud ved skolestart. Følg med på våre nettsider!

Kulturhjulet

Gruppeundervisning

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Sanggruppe

Gruppeundervisning

Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Kornett, trombone, baryton, klarinett, saksofon

Gruppe- eller eneundervisning

Gitar, ukulele

Gruppe- eller eneundervisning

Lære å spille ukulele (liten gitar) og gitar alene eller sammen med andre. 

Korps (instrumentundervisning)

Korpsenes instrumentundervisning kan bli lagt i SFO-tiden på skolen hvor eleven hører til. 

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Alder: Alle


Publisert: 22.11.2016 10:04:12
Sist endret: 02.05.2019 12:41