Innhold

Dans

 

TIMEPLAN VÅR 2023

Junior dans 6-8 år tirsdag 16.00-16.45 Meierigården
Break 9-12 år tirsdag 16.45-17.30 Meierigården
Dans Ungdom 13-17 år tirsdag 17.30-18.15 Meierigården
Junior dans 6-8 år onsdag 16.00-16.45 K-bygget bak Eidsvollhallen
Dans 9-12 år onsdag 16.45-17.30 K-bygget bak Eidsvollhallen
Dans 13-15 år onsdag 17.30-18.30 K-bygget bak Eidsvollhallen
Dans 16-19 år onsdag 18.30-20.00 K-bygget bak Eidsvollhallen


Praktisk info

K-bygget bak Eidsvollhallen: Jon Sørensens veg 2., inngang nærmest kunstgress-banen
Meierigården: Vormavegen 4

Om dans

Tilbudet omfatter ukentlig undervisning i dans for store og små i forskjellige sjangere, og er for deg som ønsker å forske på bevegelse, teknikk og uttrykk. Dans motiverer og utfordrer elevene, og gir danseglede gjennom å uttrykke seg.

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

Moderne dans 

Moderne dans var opprinnelig en reaksjon på den klassiske ballettens strenge lære, og betegner forskjellige teknikker og stiler innen scenisk dans som karakteriseres av forholdet mellom spenning og avspenning. Mens klassisk ballett etterstreber å oppheve tyngdekraften, søker moderne dans kontakt med underlaget i en fri og individuell utførelse. Vi arbeider blant annet med koordinasjon, rom-bruk, improvisasjon og forflytning, og det skapes kunstuttrykk der eleven er aktør.

Breaking

Breaking startet som en gatedans hvor DJene mikset sammen to identiske plater og spilte de instrumentale bitene etter hverandre for å forlenge breaket i låten, mens B-boys og B-girls danset. Bevegelsene som brukes i denne danseformen kalles «breaking», eller «brytende» bevegelser, og vi arbeider blant annet med oppestående dans/toprock, footwork, freezes, rutiner, rotasjoner og eget-uttrykk. Individualitet og særegenhet står sentralt i denne grensesprengende uttrykksformen.

Jazz

Jazzdans er en dansestil som er smeltet sammen med klassisk ballett, og blir kjennetegnet av rytme, energi og intrikate trinn. Vi arbeider med elementer som isolasjon, dynamikk og stretch i en inspirerende atmosfære med suggerende musikk

Urbane stiler

Urbane stiler har utspring fra streetdance og hiphop og er en populær sjanger med musikk fra funk, pop og hiphop. Pedagogen setter sitt unike preg på timene med musikk, danse- og undervisningsstil, hvor trening, opptredener og danseglede står sentralt. Kursene passer for nybegynnere og de som har erfaring. Prøv en uforpliktende gratis prøvetime om du er usikker på om urbane stiler passer for deg. Timen bygges opp av oppvarming, teknikk, senterøvelser, arbeid over gulvet, koreografi og uttøying. 

 

nySirkus

 

TIMEPLAN

torsdag 16.00-17.15 6-9 år ledige plasser
torsdag 17.15-18.30 10-12 år ledige plasser
torsdag 18.30-20.00 13-19 år ledige plasser

 

nySirkus

Alder: 8 - 19 år

Sted: EIF huset (Nyvegen 37, 2070 Råholt)

 

Eidsvoll kulturskole har et nySirkus-tilbud som arbeider interdisiplinært med ulike nySirkusdisipliner, teaterlek, parkour og stedspesifik fysisk utforsking.

Barn og unge fra 8 år kan delta. Treningene er delt i 2 aldersnivå, samt en egentreningsgruppe med instruktør tilstede. Det er også åpent for voksne som vil være med som aktive støttedeltakere. 

I dette nysirkustilbudet  jobber vi fysisk med disipliner og kreativ utfoldelse individuelt og i gruppe. 

Målet er at alle skal ha glede av å gjøre fysisk aktivitet og leke mest mulig. Lære seg nye egenskaper. Øke nysgjerrigheten rundt kroppslig aktivitet, og føle mestring og progresjon 

Nysirkus er en blanding av akrobatiske sirkusdisipliner med eller uten sirkusapparater,  og utforskende fysisk teater/performance. 

I dette prosjektet vil ikke det performative være målsetningen. Men ved å øve på disipliner i uterom og ha en utforskende samhandling med elementene rundt seg, som f.eks i parkour og stedspesifikk utforsking, vil det performative bli en naturlig del aktiviteten. 

Gjennom lek og refleksjon bygger vi en trygg gruppedynamikk. 

Fysisk utfoldelse som baserer seg på samarbeid og individuelle målsetninger, uten konkurranse er kjerneverdien. 

Det å forstå at alle har ulike mål for egenutvikling vil være en viktig metode for å skape trygghet og samarbeid hos deltakerne. Vi har fokus på å støtte hverandre, og å respektere den individuelle treningen. Dette gjelder spesielt i den eldre gruppa, som har mer fokus på disiplintrening.

Utforskning og bevegelse i ulike fysiske rom bedrer de fysiomotoriske evnene og kroppslig kreativitet. 

Ved å trekke inn de sanselige persepsjonene av rom, kan en åpne opp for en mer praktisk estetisk forståelse.

Visuell kunst

 

TIMEPLAN 

Gruppe mandag 17.10-18.40  8-12 år venteliste
Gruppe mandag 19.00-20.30 13-19 år  
Gruppe tirsdag 15.30-17.00  8-12 år venteliste
Gruppe tirsdag 17.30-19.00  8-12 år  
Gruppe torsdag 17.10-18.40  8-12 år venteliste
Gruppe torsdag 19.00-20.30 13-19 år venteliste 
Visuell kunst

Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor tegning, maleri og tre-dimensjonal form. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i grupper, men med individuelt tilpassede oppgaver. 8 elever pr. gruppe. 

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

 

Alder: 8 -19 år
Sted: Badet Kulturtun

 

Game-Design

TIMEPLAN 

Gruppe tirsdag 14.30-16.00 12-19 år  
Gruppe tirsdag 16.00-17.30 12-19 år  
Grunnleggende kurs i PC-spill-design.

Vi jobber i programmeringsmiljøet "RPG Maker VX Ace" (som også er tilgjengelig via Steam). Elevene vil lære hvordan man lager en spillverden og et hendelsesforløp, og vi vil jobbe med utviklingen av et spill fra idé til ferdig produkt. Dette innebærer å skape visuelt innhold, arbeid med musikk og lyd, oppbygning av en historie og diskusjoner rundt etikk knyttet til innhold. Kurset passer for ungdom mellom 12 og 19 år, og vil bli undervist i grupper.

 

Alder: 12-19 år
Sted: Meierigården (Vormavegen 4, 2080 Eidsvoll)

Kor

Barnekor- Ha det på badet koret

Kor for de yngste sangerne. Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister. 

Alder: 7 - 10 år
Tid: mandag 17.10-18.10
Sted: Badet kulturtun

Kulturhjulet

Ettårig kurs for de yngste med smakebiter av sang, instrumentlære, kunst og mye mer!

Kulturhjulet er et gruppetilbud med med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen. I løpet av året skal elevene innom flere stasjoner, blant annet sang, instrumentlære, sirkus, dans og kunst.  Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Alder: 5-8 år

 

Idretts-SFO, Myhrer torsdager 14.00-14.45  
Badet kulturtun torsdager 17.10-17.55 ventelisteInstrumenter og sang

 

Tilbudet gis som 20, 30 og 40 minutters ene-undervisning. Se priser.

 

Sang – vokal

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

 

Alder: 11 - 19 år
Tid: avtales med læreren
Sted: Badet kulturtun (mandag/torsdag), Råholt ungdomsskole (tirsdag), Meierigården (onsdag)

Strykeinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i:

 • fiolin
 • bratsj
 • cello

 

Alder: 4 -19 år
Tid: avtales med læreren
Sted: Badet kulturtun

 

Samspill:
Nybegynnere er invitert til å delta i barneorkester (tirsdager 17.30-18.00)
Etter hvert blir elevene invitert til å delta i strykeorkester (mandager 18.30-19.30)
Etter hvert blir cellister invitert til å delta i Cellolade (onsdager 17.30-18.30)

Strengeinstrument

Kulturskolen tilbyr undervisning i:

 • akustisk gitar
 • el-gitar
 • bassgitar
 • banjo
 • ukulele
 • mandolin

 

Det legges vekt på elevens egen musikkinteresse i undervisningen.

 

Alder: 8 - 19 år
Tid: avtales med læreren
Sted: Badet kulturtun

Piano

Undervisning gis i klassisk piano og/ eller akkordspilling for de som ønsker det. Eleven må ha instrument hjemme og øve på. 

 

Alder: 8 - 19 år
Tid: avtales med læreren
Sted: Badet kulturtun (hver dag)/ Råholt ungdomsskole (tirsdager)

Kirkeorgel

Kirkeorgel er for deg som ønsker å beherske et helt orkester alene. Kirkene i Eidsvoll har gode orgler du kan øve på etter avtale. Ekstra undervisningstid og konsertmulighet innvilges alle som søker dette instrumentet. Anbefales at du har noe grunnlag på piano i forkant.

 

Alder: 10 - 19 år
Dag: Onsdag
Sted: Eidsvoll kirke

Blåseinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i:

 • tverrfløyte
 • klarinett
 • obo
 • saksofon
 • trompet
 • kornett
 • valthorn
 • althorn
 • trombone
 • baryton
 • tuba

 

Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene, men det er også åpent for elever utenfor korps.

 

Alder: 8 - 19 år
Tid: avtales med læreren
Sted: Lokalitet i samarbeid med korpsene

Slagverk (melodisk/rytmisk)

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og eneundervisning. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Kulturskolen har eget tamburkorps som man kan søke opptak til. Spesielt interesserte og flinke elever blir invitert med i kulturskolens Percussion group.

 

Alder: 8 - 19 år
Tid: avtales med læreren
Sted: Badet kulturtun (onsdag og torsdag) og Søndre Samfund (mandag)

Rockeskole

Band

Venner kan melde seg på som samlet band. Dere vil da få undervisning og øvingstid i bandrommet. 

Sted: Badet kulturtun

Går du på kulturskolen og vil gå på band?

Rockeskolen er et ekstra tilbud til våre instrumentalelever. Elevene får invitasjon til å være med når de grunnleggende instrumentferdighetene er på plass.

 

Alder: 8 -19 år
Tid: avtales med læreen
Sted: Badet kulturtun

Korps

Vil du lære å spille korpsinstrument?

Vi har 3 skolekorps i Eidsvoll. Instrumentundervisningen gis av kulturskolen rundt om på skolene eller Badet kulturtun. Det blir til sammen to øvelser i uken, instrumentaltime og samspill i korpset.

Felles øvinger:

 • Vilberg Skolekorps: Tirsdager ved Vilberg skole
 • Søndre Eidsvoll Skolekorps: Tirsdager ved Bønsmoen skole
 • Langset Skolekorps: Tirsdager ved Langset skole

Tilbud i SFO-tid

Kulturskolen tilbyr undervisning i skolenes SFO-tid. Tilbudene blir opprettet hvis mange nok elever søker. Det kan komme endringer og nye tilbud ved skolestart. Følg med på våre nettsider!

Kulturhjulet

Gruppeundervisning

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter fra det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst.

2022/2023 tilbyr vi kulturhjulet på idretts-SFO

Gitar, ukulele

Gruppe- eller eneundervisning

Lære å spille ukulele (liten gitar) og gitar alene eller sammen med andre. 

Korps (instrumentalundervisning)

Korpsenes instrumentundervisning kan bli lagt i SFO-tiden på skolen hvor eleven hører til. 

Elektronisk musikk

Lær å komponere musikk med digitale verktøy!

Alder: 8 - 19 år
Tid: tirsdager 16.30-17.30
Sted: Badet kulturtun

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet.

Kulturskolen tilbyr tilrettelagt musikkopplæring til barn, ungdom og voksne

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Alder: alle

Kokkekurs

Har du en liten kokkespire i magen?

Synes du Master Chef eller andre kokkeprogrammer er spennende å se på? Da er dette kurset for deg! Matkurset følger prosessen fra råvare til ferdig produkt, samt servering, oppvask og hygiene. Her lærer du å lage spennende mat og hvordan man velger de rette råvarene.

 

Sted: Vilberg ungdomsskole

 

Torsdag 17.00-19.00 11-15 år venteliste

 

Film

Filmkurs

Filmkurset foregår som workshops i feriene og har fokus på historiefortelling, manus, opptak, klipp og lyddesign. Vi jobber i filmteam sammen, og bruker splitter nytt 4K utstyr. Kurset har noe teori og mye praktisk. Vi ser litt film og lager egne filmer. Vi er innom sjangrene musikkvideo, dokumentar, skrekk mm. Vi starter med små øvelser og ender opp med å lage kortfilm. Film er verdens sterkeste virkemiddel og det skal være gøy lage film. Kurset passer for elver med interesse for film og gaming fra 12 år og oppover. Lærer er Arne Dahr som også er rektor ved Kulturskolen. Han har 30 års erfaring fra filmproduksjon, og drift av filmskolene Høyskolen Kristiania og Filmskolen på Lillehammer. Velkommen! 

 

Alder: 12+ år
Tid: workshops i feriene
Sted: Badet kulturtun


Publisert: 22.11.2016 10:04:12
Sist endret: 12.01.2023 10:42