Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Musikk

Ha det på badet - koret

Alder: 7 år til 10 år.

Vi har det gøy med sang, rytmer, bevegelse og lek til musikk. Det blir gitt utfordringer tilpasset barnets alder og forutsetninger. Vi deltar på flere konserter og alle som vil får være solister. 

Tid: Mandag 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Hovedkor

Alder: 11 år og oppover.

Sang – vokal

Alder: 11 år til 19 år.

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

Myldreplassen

Alder 6- 8 år.

Dette er en forsmak på våre ulike tilbud i kulturskolen. Elevene får notelek, rytmelære, instrumentlære, fargelære og blir kjent med ulike tegneredskap som blyant, kull, kritt og tusj.

8 elever pr. gruppe.

Fiolin/Bratsj/ Cello

Alder: 6 år til 19 år

Strengeinstrument: Gitar, el-gitar, bassgitar, banjo og mandolin

Alder: 8 år til 19 år

Undervisningen blir gitt individuelt og i grupper. For gitar inkluderer det både klassisk og rytmisk musikk samt besifringsspill.

Piano

Alder: 8 år til 19 år.

Undervisningen i piano blir gitt som enkeltundervisning og omfatter ulike sjangre. Mulighet for diplomspill.

Kirkeorgel

Alder: 10 år til 19 år

Undervisningen i kirkeorgel blir gitt som enkeltundervisning og omfatter ulike sjangre. Mulighet for diplomspill. Elever på kirkeorgel bør ha noe grunnopplæring i piano.

Blåseinstrumenter

Alder: 8 år til 19 år

Vi tilbyr undervisning i blokkfløyte, tverrfløyte, klarinett, obo, saksofon, fagott, trompet, kornett, walthorn, althorn, trombone, baritone/euphonium og tuba.

Tilbudet blir gitt i grupper og individuelt. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Slagverk (melodisk/rytmisk)

Alder: 9 år til 19 år

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Kulturskolen har eget tamburkorps som man kan søke opptak til. Spesielt interesserte og flinke elever blir invitert med i kulturskolens Percussion group.

Rockeskole

Alder: 10 år til 19 år

Tilbud til de som ønsker å spille i band. Alle instrumentgrupper og sang kan delta.Ekstr tilbud til elever som går i kulturskolen. Venner kan melde seg på samlet. Da er det ingen krav om forkunnskaper. Opplæringen blir gitt i forhold til den enkelte elevs forutsetninger og omfatter standard repertoar og "mekking" av egne låter.

Musikkinformasjon

Elevene lærer å uttrykke seg gjennom musikk, opptre for og sammen med andre. Elevene får innføring i ulike musikkstiler og komponister. Det blir gitt opplæring i note- og rytmelære, samt at elevene får tilbud om samspill i prosjekter og arbeid frem mot konserter. 

Tilrettelagt musikkopplæring

Barn, ungdom og voksne

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Visuell kunst

Visuell kunst

Alder: 8 til 19 år

Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor tegning, maleri og tre-dimensjonal form. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen gis i grupper, men med individuelt tilpassede oppgaver.

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

8-10 elever pr. gruppe.

Kurs

Korte kurs

Medieverksted

Alder: 12-16 år

Medieverkstedet er en boltreplass i visuelle medieutrykk. Elevene får opplæring i foto, video, animasjon og en god innføring i både for- og etterarbeid av medieprodukter. Verkstedet legger også opp til at elevene selv får bestemme hvilke utrykk de ønsker å fordype seg i og hva de ønsker å formidle.

Medieverkstedet tilbys som et 10-ukers kurs våren 2017

Tid: Mandager 17:15-18:45

Sted: Det røde bygget ved Badet kulturtun

Kodekurs

Alder: 10-13 år

I kodeklubben lager vi enkle dataspill og programerer roboter. Elevene lærer grunnleggende koding og blir satt i stand til å søke informasjon og løse problemstillinger knyttet til å utvikle funksjonell programvare.

Kodeklubben tilbys som et 10-ukers kurs våren 2017

Tid: Torsdager 17:15-18:45

Sted: Badet kulturtun

Teater

Tid: Tirsdager 17:45-18:45

Sted: Søndre Samfunn

Musikkproduksjon på iPad

Elevene lager og skaper musikk selv ved hjelp av ulike aplikasjoner på iPad. Det vil bli laget elektronisk musikk, musikk til film, animasjon og lydkulisser til forskjellige typer arrangementer.

Tid: 19:20

Sted: Badet kulturtun

 

Andre kurs

I løpet av året vil kulturskolen, i samarbeid med fritidsklubben og eksterne aktører, gi tilbud om korte kurs i forskjellige kunst og musikkuttrykk. Følg med på kalenderen vår for informasjon. Kom gjerne med forslag hvis det er et kurs du savner!


Publisert: 22.11.2016 10:04:12
Sist endret: 22.11.2016 10:06