Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturhjulet

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter av det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Alder: 7-8 år

Dag: Mandag kl. 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Instrumenter og sang

Tilbudet gis som 20, 30 og 40 minutters ene-undervisning. Se priser.

Sang – vokal

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

Alder: 11 år til 19 år.

Sted: Badet Kulturtun (mandag og onsdag)/Råholt ungdomskole (tirsdag)

Strykeinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i fiolin, bratsj og cello. Tilbudet blir gitt som enkeltundervisning, men det tilbys forskjellige typer samspill som fiolinensemblet, Cellolade og felles orkester.

Alder: 6 år til 19 år

Dag: Mandag og torsdag

Sted: Badet kulturtun

Strengeinstrument

Kulturskolen tilbyr ene-undervisning i akustisk gitar, el-gitar, bassgitar, banjo, ukulele og mandolin. Det legges vekt på elevens egen musikkinteresse i undervisningen.

Alder: 8 år til 19 år

Dag: Hver dag

Sted: Badet kulturtun

Piano

Undervisning gis i klassisk piano og/ eller akkordspilling for de som ønsker det. Eleven må ha instrument hjemme og øve på. 

Alder: 8 år til 19 år.

Sted: Badet kulturtun (hver dag)/ Råholt ungdmsskole (tirsdager)

Kirkeorgel

Kirkeorgel er for deg som ønsker å beherske et helt orkester alene? Kirkene i Eidsvoll har gode orgler du kan øve på etter avtale. Ekstra undervisningstid og konsertmulighet innvilges alle som søker dette instrumentet. Anbefales at du har noe grunnlag på piano i forkant.

Alder: 10 år til 19 år

Dag: Onsdag

Sted: Eidsvoll kirke

Blåseinstrumenter

Kul turskolen tilbyr opplæring i tverrfløyte, klarinett, obo, saksofon, trompet, kornett, valthorn, althorn, trombone, baryton og tuba. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene, men det er også åpent for elever utenfor korps.

Alder: 8 år til 19 år

Dag: Etter avtale

Sted: Lokalitet i samarbeid med korpsene

Slagverk (melodisk/rytmisk)

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Kulturskolen har eget tamburkorps som man kan søke opptak til. Spesielt interesserte og flinke elever blir invitert med i kulturskolens Percussion group.

Alder: 8 år til 19 år

Sted: Badet kulturtun (onsdag og torsdag) og Søndre Samfund (mandag)

Elektronisk musikk

Drømmer du om å bli den neste Kygo? Lær å komponere musikk med digitale verktøy!

Alder: 10-19 år

Dag: Opprettes etter behov

Sted: Badet kulturtun, Søndre Samfund, Vilberg ungdomsskole

Kor

Barnekor

Kor for de yngste sangerne. Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Alder: 7 år til 10 år.

Tid: Mandag 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Kor

Kor for elever som liker å synge sammen med andre.

Alder: 11-19 år år og oppover.

Sted: Råholt ungdomsskole

Visuell kunst

Visuell kunst

Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor tegning, maleri og tre-dimensjonal form. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i grupper, men med individuelt tilpassede oppgaver. 8-10 elever pr. gruppe. 

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

8-10 elever pr. gruppe.

Alder: 8 til 19 år

Sted: Badet Kulturtun (mandag og torsdag)

Rockeskole

Rockeskole

Rockeskolen er et ekstra tilbud til våre instrumentalelever. Eleven får invitasjon til å være med når de grunnleggende instrumentferdighetene er på plass.

Alder: 8 til 19 år

Tid: Mandag

Sted: Badet kulturtun

Band

Venner kan melde seg på som samlet band. Dere vil da få undervisning og øvingstid i bandrommet. 

Sted: Badet kulturtun

Korps

Korps

Vi har 4 skolekorps i Eidsvoll. Instrumentundervisningen gis av kulturskolen rundt om på skolene eller Badet kulturtun. Det blir til sammen to øvelser i uken, instrumentaltime og samspill i korpset.

Felles øvinger:

  • Aas Skoles Musikkorps: Mandager ved Aas skole
  • Vilberg Skolekorps: Tirsdager ved Vilberg skole
  • Søndre Eidsvoll Skolekorps: Tirsdager ved Bønsmoen skole
  • Langset Skolekorps: Tirsdager ved Langset skole

Tilbud i SFO-tid

Kulturskolen tilbyr undervisning i skolenes SFO-tid. Tilbudene blir opprettet hvis mange nok elever søker. Det kan komme endringer og nye tilbud ved skolestart. Følg med på våre nettsider!

Musikk på iPad

Skole: Bønsmoen, Vilberg

Tilbud til elever som liker musikk og data. Elevene får opplæring i komposisjon og ulike digitale verktøy. Her lager vi musikken selv!

Sanggruppe

Skole: Råholt, Bønsmoen

Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Trommesett

Skole: Vilberg, Bønsmoen

Grunnopplæring i rytme og trommesett. 

Kornett, trombone, baryton

Skole: Dal, Råholt, Vilberg, Langset, Eidsvoll Verk, Aas, Bønsmoen

Gitar, ukulele

Lære å spille ukulele (liten gitar) og gitar sammen med andre. 

Skole: Alle

Klarinett, saksofon

Skole: Dal, Aas, Vilberg, Bønsmoen

Korps (instrumentundervisning)

Korpsenes instrumentundervisning kan bli lagt i SFO-tiden på skolen hvor eleven hører til. 

Strikking/ hekling

Forming med tråd og garn.

Skole: Råholt, Bønsmoen

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Alder: Alle

Korte kurs (10 uker)

Medieverksted

På medieverkstedet lærer elevene å uttrykke seg gjennom visuelle medier. Verkstedet gir grunnleggende innføring i alle sider ved medieproduksjon innenfor foto, video og animasjon. 

Alder: 12 - 16 år

Sted: Babel (Det røde bygget ved Badet kulturtun)

Tid: Mandag 17:30-19:00 (Oppstart 8. januar)

Kodekurs 1

Innføring i spilldesign og koding. Eleven lærer grunnleggende prinsipper gjennom enkle kodeverktøy og programmering av Lego Mindstorm-roboter.

Alder: 10-14 år

Sted: Søndre Samfund (3. etg)

Tid: Onsdag 18:30-20:00 (Oppstart 10/01)

Kodekurs 2

Lær å lage dataspill med Unity! Unity er en profesjonell spillmotor som har blitt brukt til å utvikle en rekke kjente spill!

På kurset lærer du det grunnleggende ved programmet og vil utvikle ditt eget spill i 3D!

Alder: 12 - 16 år

Sted: Babel (Det røde bygget ved Badet kulturtun)

Tid: Mandag 19:00-20:30 (Oppstart 8. januar)


Publisert: 22.11.2016 10:04:12
Sist endret: 06.12.2017 12:27