Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturhjulet

Kulturhjulet er et gruppetilbud med smakebiter av det varierte tilbudet i kulturskolen! Her blir det musikk, instrumentlære, sang, kunst og lek!

I løpet av året skal elevene innom 6 stasjoner og hver stasjon varer i 6 uker. Året med Kulturhjulet kan ses på som et forberedende år til å begynne å synge, spille et instrument eller lage kunst

Alder: 7-8 år

Dag: Mandag kl. 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Instrumenter og sang

Tilbudet gis som 20, 30 og 40 minutters ene-undervisning. Se priser.

Sang – vokal

Undervisningen tar sikte på å gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen er klassisk forankret, men vil favne over flere stilarter.

Alder: 11 år til 19 år.

Sted: Badet Kulturtun (mandag og onsdag)/Råholt ungdomskole (tirsdag)

Strykeinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i fiolin, bratsj og cello. Tilbudet blir gitt som enkeltundervisning, men det tilbys forskjellige typer samspill som fiolinensemblet, Cellolade og felles orkester.

Alder: 6 år til 19 år

Dag: Mandag, tirsdag og torsdag

Sted: Badet kulturtun

Strengeinstrument

K ulturskolen tilbyr ene-undervisning i akustisk gitar, el-gitar, bassgitar, banjo, ukulele og mandolin. Det legges vekt på elevens egen musikkinteresse i undervisningen.

Alder: 8 år til 19 år

Dag: Hver dag

Sted: Badet kulturtun

Piano

Undervisning gis i klassisk piano og/ eller akkordspilling for de som ønsker det. Eleven må ha instrument hjemme og øve på. 

Alder: 8 år til 19 år.

Dag: Hver dag

Sted: Badet kulturtun

Kirkeorgel

Kirkeorgel er for deg som ønsker å beherske et helt orkester alene? Kirkene i Eidsvoll har gode orgler du kan øve på etter avtale. Ekstra undervisningstid og konsertmulighet innvilges alle som søker dette instrumentet. Anbefales at du har noe grunnlag på piano i forkant.

Alder: 10 år til 19 år

Dag: Onsdag

Sted: Eidsvoll kirke

Blåseinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring i tverrfløyte, klarinett, obo, saksofon, trompet, kornett, valthorn, althorn, trombone, baryton og tuba. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene, men det er også åpent for elever utenfor korps.

Alder: 8 år til 19 år

Dag: Etter avtale

Sted: Lokalitet i samarbeid med korpsene

Slagverk (melodisk/rytmisk)

Tilbudet omfatter opplæring i både melodisk og rytmiske instrumenter. Tilbudet blir organisert som gruppeundervisning og enkeltundervisning. Undervisningen blir gitt i samarbeid med korpsene. Det er åpent for elever også utenfor korpsene.

Kulturskolen har eget tamburkorps som man kan søke opptak til. Spesielt interesserte og flinke elever blir invitert med i kulturskolens Percussion group.

Alder: 8 år til 19 år

Kor

Ha det på badet - koret

Kor for de yngste sangerne. Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Alder: 7 år til 10 år.

Tid: Mandag 17.10-18.10

Sted: Badet kulturtun

Kor

Kor for elever som liker å synge sammen med andre.

Alder: 11-19 år år og oppover.

Sted: Råholt ungdomsskole

Visuell kunst

Visuell kunst

Vi arbeider med ulike teknikker, virkemidler og metoder innenfor tegning, maleri og tre-dimensjonal form. Kreativitet, fantasi og skaperglede står i fokus. Undervisningen foregår i grupper, men med individuelt tilpassede oppgaver. 8-10 elever pr. gruppe. 

Det blir åpen time en gang hvert semester hvor foresatte er velkomne til å se hva elevene holder på med.

8-10 elever pr. gruppe.

Alder: 8 til 19 år

Sted: Badet Kulturtun (mandag og torsdag)/Råholt ungdomsskole (tirsdag)

Rockeskole

Rockeskole

Rockeskolen er et ekstra tilbud til våre instrumentalelever. Eleven får invitasjon til å være med når de grunnleggende instrumentferdighetene er på plass.

Alder: 8 til 19 år

Tid: Mandag

Sted: Badet kulturtun

Band

Venner kan melde seg på som samlet band. Dere vil da få undervisning og øvingstid i bandrommet. 

Sted: Badet kulturtun

Elektronisk musikk

Musikk på iPad

Tilbud til elever som liker musikk og data. Elevene får opplæring i komposisjon og ulike digitale verktøy. Her lager vi musikken selv!

Alder: 8-19 år
Sted: Badet kulturtun

Elektronisk musikk

Drømmer du om å bli den neste Kygo? Lær å komponere musikk med digitale verktøy!

Alder: 10-19 år
Sted: Søndre Samfund/ Vilberg ungdomsskole

Korps

Korps

Vi har 4 skolekorps i Eidsvoll. Instrumentundervisningen gis av kulturskolen rundt om på skolene eller Badet kulturtun. Det blir til sammen to øvelser i uken, instrumentaltime og samspill i korpset.

Felles øvinger:

  • Aas Skoles Musikkorps: Mandager ved Aas skole
  • Vilberg Skolekorps: Tirsdager ved Vilberg skole
  • Søndre Eidsvoll Skolekorps: Tirsdager ved Bønsmoen skole
  • Langset Skolekorps: Tirsdager ved Langset skole

Tilbud i SFO-tid

Kulturskolen tilbyr undervisning i skolenes SFO-tid. Tilbudene blir opprettet hvis mange nok elever søker. Det kan komme endringer og nye tilbud ved skolestart. Følg med på våre nettsider!

Musikk på iPad

Tilbud til elever som liker musikk og data. Elevene får opplæring i komposisjon og ulike digitale verktøy. Her lager vi musikken selv!

Kor

Vi har det gøy med sang, bevegelse, rytme og lek. Alle som vil får være solister.

Korps (instrumentundervisning)

Korpsenes instrumentundervisning kan bli lagt i SFO-tiden på skolen hvor eleven hører til. 

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilrettelagt musikkopplæring

Tilbud til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger. Opplæringen gis av kulturskolens musikkterapeut.

Alder: Alle

Korte kurs

Medieverksted

På medieverkstedet lærer elevene å uttrykke seg gjennom visuelle medier. Verkstedet gir grunnleggende innføring i alle sider ved medieproduksjon innenfor foto, video og animasjon. 

Alder: 12 - 16 år

Sted: Babel (Det røde bygget ved Badet kulturtun)

Kodekurs 1

Innføring i spilldesign og koding. Eleven lærer grunnleggende prinsipper gjennom enkle kodeverktøy og programmering av Lego Mindstorm-roboter.

Alder: 10-16 år

Sted: Badet kulturtun

Kodekurs 2

Kodekurs 2  er for deg som tidligere har vært på kurs, eller er selvlært koder. Her jobber vi med mer komplekse prosjekter og utfordringer. 

Alder: 10 - 16 år

Sted: Badet kulturtun

Teater

Teaterkurs for de yngste. Vi fokuserer på lek, øvelser og formidlingsglede. 

Alder: 6 - 8år

Sted: Søndre Samfunn


Publisert: 22.11.2016 10:04:12
Sist endret: 22.11.2016 10:06