Innhold

Kulturskolens vedtekter

Vedtektene er vedtatt av politikerne i Eidsvoll kommune.

EKS skal være et ressurssenter for musikk og kulturfaglig arbeid i Eidsvoll kommune. Skolen skal være pådriver for faglig utvikling og kunstnerisk bredde som skal komme alle innbyggerne i Eidsvoll til gode.

Skolepenger fastsettes av kommunestyret etter gjeldende foreskrifter og retningslinjer.

2.1 Skolepenger

Se priser.

2.2

Det er 20% søskenmoderasjon for plass nr 1 pr.søsken.

2.3

Skolepenger betales i 2 avdrag, 1. for hvert semester. Faktura tilsendes etter oppstart på nytt semester (oktober-februar)

2.4 Salg av tjenester til det frivillige musikkliv (kor/korps)

Dirigent/instruksjon kr. 12.600,- pr. årstimeInstrumentalopplæring. (Blir gitt ved at korps/kor musikanter er registrert som elever i EKS. De betaler ordinære skolepenger).

2.5 Stipend

Etter søknad fra foreldre/spillelærer kan stipend tildeles. Elever som viser særlig stor interesse og dyktighet kan bli tildelt stipend. Dette innebærer utvidelse av undervisningstid til 40 min, uten tillegg i skolepenger og søknadsfristen er 1.juni.

2.6

Musikkelevene må selv betale for noter.

2.7

Leie av instrument gjennom EKS kr. 700,- pr. år./kr. 350 pr.semester. Leie av xylofon kr.1.000,- pr.år.

2.8

Skolepenger justeres av kommunestyret.

3.1

Sammenhengende sykdom utover 4 uker gir reduksjon i skolepenger etter søknad vedlagt legeattest.

3.2

Ved fravær av lærer på over 4 ganger i løpet av et skoleår vil kulturskolen gi reduksjon i skolepenger.

4.1

Rektor er ansvarlig for opptak av elever

4.2

Søknadsfrist for opptak er 1.juni og ved bekreftelse av elevplass gjelder hel semesteravgift.

4.3

Frist for oppsigelse av elevplass for høstsemesteret er 1.juni og for vårhalvåret 1.des. Dersom fristen ikke overholdes må man regne med å betale for påfølgende semester.

4.4

Oppsigelse av elevplass må skje skriftlig pr.post eller mail til administrasjonen.

4.5

Elever innvilget plass i musikkskolen er elever til skriftlig oppsigelse av elevplass foreligger.

4.6

Elever som har søkt om opptak og ikke fått plass, blir registrert på venteliste og vil få tilbud om elevplass ved ledig kapasitet.

Uregelmessig fremmøte, ugrunnet fravær over lang tid, manglende betaling, manglende interesse og andre påtvingende grunner, kan føre til tap av elevplass. Avgjørelsen taes av rektor.

Opptak og tap av plass kan påklages etter regelverk i forvaltningsloven.

Endringer av vedtektene vedtas av kommunestyret.

 

Revidert 28.mars 2016


Publisert: 22.11.2016 10:41:53
Sist endret: 23.09.2022 09:58