Innhold

Lag og foreningsregisteret

Du kan søke etter lag og foreninger i Lag- og foreningsregisteret. Skal man søke kommunal støtte er det et krav at laget eller foreningen er registrert og at informasjonen er oppdatert. 

 

Lag- og foreningsregisteret

Opprett/registrer nytt lag eller forening (pålogging med kode til epost eller sms)

Endre i eksisterende lag eller forening (pålogging med kode til epost eller sms)

Tilskudd og støtteordninger

Eidsvoll kommune ser på frivillig engasjement og virksomhet som en verdifull ressurs og en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Kommunen ønsker derfor å stimulere dette engasjementet ved å gi direkte økonomiske tilskudd, så vel som indirekte støtte.

Mer om tilskudd og støtteordninger, samt søknadsskjema finner du her:

 

Tilskudd og støtteordninger

Leie av lokaler

All henvendelse om utleie av lokaler eller områder skal sendes pr. epost til Innbyggertorget, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser.

Les mer om lokalene, priser og vilkår her:

 

Lokaler til leie

Aktivitetskalender

Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å bruke kommunens aktivitetskalender. Her kan dere selv opprette deres egne arrangementer. Oppføringer i arrangementskalenderen kan også bli plukket opp av visit Romerike og visit Norway hvis arrangementet er av regional eller nasjonal interesse. 

Aktivitetskalenderen kan også vises på deres egen nettside. Ta kontakt med innbyggertorget hvis dette er interessant. 

Alle aktiviteter godkjennes av redaktører i kommunenen. Det kan derfor ta noe tid før det blir publisert.

 

Aktivitetskalender

Registrer arrangement

Frivilligstrategi

Eidsvoll kommune har utarbeidet en frivilligstrategi som nå har vært ute på høring. Strategien planlegges fremmet til politisk behandling i januar/februar 2020. Intensjonen er å kunne legge til rette for en enda bedre samhandling mellom frivillig sektor og kommunen, og organisasjoner seg i mellom. Nedenfor ser du rapportene som Frivillighet Norge har utarbeidet på bakgrunn av gjennomført kveldskonferanse, samt kartleggingsundersøkelsen alle organisasjoner i Eidsvoll ble tilbudt å delta i, og som har ligget til grunn for strategien.

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten
Rapport med oppsummering på bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen

 

Trafikksikkerhet i foreningslivet

Eidsvoll kommune jobber systematisk med trafikksikkerhet og rutiner og prosedyrer som skal bidrar til dette. Vi oppfordrer til at organisasjonslivet i Eidsvoll utarbeider retningslinjer for trafikksikker oppførsel og praksis og at dette gjøres kjent og tilgjengelig for egen organisasjon.

Eidsvoll har utarbeidet et forslag til reisepolicy for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i organisasjoner i Eidsvoll.


Publisert: 21.06.2019 12:02:00
Sist endret: 02.12.2019 09:39