Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune har vedtatt at det skal utarbeides en frivilligstrategi. Intensjonen er en bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.

Status for arbeidet

Det er nedsatt en ressursgruppe som møtes jevnlig under hele våren for å sikre kontinuitet i arbeidet med frivilligstrategien. Det er mange spørsmål som drøftes: Hva skal være våre overordnede mål, hvilke tiltak må gjøres for å oppnå disse, og hvilke føringer skal ligge til grunn? Hvordan gjør vi den overordnet nok til å kunne stå seg over tid, og hvordan gjør vi den konkret nok til at den er målrettet for Eidsvoll og fører til handling?

Foreløpig peker følgende fokusområder seg ut: Folkehelse, inkludering, forenkling og samhandling.
Det er i kartleggingsundersøkelsen påpekt et behov for å se nærmere på blant annet:

  • Tilgjengelighet i, og bruken av, kommunale bygg og anlegg
  • Tilgang på øvrige fasiliteter slik som utstyr.
  • Hvordan tilskuddsordningene fungerer, og hvordan skape forutsigbare rammevilkår.
  • Kompetanseheving i frivillig sektor og i kommunen.
  • Oversikt over kommunens ansvarsområder og muligheter for samarbeid.
  • Synliggjøring og spredning av informasjon om organisasjoner og aktiviteter.

Kanskje har også DU noen spørsmål du vil lufte med arbeidsgruppa, eller innspill du mener vi må ta med oss videre? Vi har en egen dialoggruppe på Facebook så det er bare å henge seg på. Både små og store innspill tas med videre.

Arbeidsgruppen består av følgende frivillige aktører fra organisasjonslivet i Eidsvoll:

Dan Halle
Tor Ulf Bygmester
Jorunn Mathiesen
Gunn Tomren
Kai Holter
River Hustad
Anders Sigerstad
Jorun Fagerhaug
Tove Veronica Owre
Kariline Gustad-Sanner
Bente Tømte
Kim Ankersten
Mathias Jensen

Fra Eidsvoll kommune deltar leder for Frivilligsentralen, Irene Engeskaug, og kultursjef Siv Krogh Österholm.

Har du innspill til strategien?

Det legges opp til at hele frivilligheten kan komme med innspill underveis og det er etablert en Facebookgruppe for frivilligstrategien hvor alle interesserte kan bli medlemmer og bidra i dialogen.

Anbefalende rapporter og aktuelle dokumenter

Det ble høsten 2018 gjennomført en kveldskonferanse for frivilligheten, med påfølgende kartleggingsundersøkelse i oktober, og deltakelsen har vært svært god. Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som kom fram under konferansen, i tillegg til en større rapport som viser nå-situasjonen for det frivillige kulturlivet i Eidsvoll. Dette vil være vårt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med en frivilligstrategi. I tillegg har Vi bryr oss om Eidsvoll laget en samarbeidsplattform hvor det allerede er gjort et godt stykke arbeid om frivillighet og samarbeid. Dokumentene ligger nedenfor.

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten
Rapport med oppsummering på bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen
Samarbeidsplattform Vi Bryr oss om Eidsvoll
Kommunens innspill til oppstartsmøtet 9. januar

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 29.10.2018 13:18:58
Sist endret: 14.03.2019 12:35