Frivilligstrategi for Eidsvoll

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune har inngått et samarbeid med Frivillighet Norge for å gjennomføre en kartlegging av frivilligheten i kommunen. Formålet er å få en grundig og oppdatert kjennskap og oversikt over det frivillige organisasjonslivet, og som vil skape grunnlaget for en frivillighetspolitikk i Eidsvoll. Intensjonen er en bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.

Anbefalende rapporter

I septermber ble det gjennomført en kveldskonferanse for frivilligheten. Oppmøte var svært godt, og Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som kom fram. I oktober fikk alle foreninger tilsendt en spørreundersøkelse og det skal også lages en rapport med oppsummering av resultatene på dette. 

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 29.10.2018 13:18:58
Sist endret: 29.10.2018 13:18