Innhold

Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune vedtok sin frivilligstrategi i februar 2020. Strategien skal være et verktøy for å fremme frivillig engasjement og deltakelse, og styrke samspillet mellom frivillig sektor og kommunen for å ivareta og utvikle løsninger innenfor de valgte fokusområdene:

  • Folkehelse
  • Inkludering
  • Forenkling og samhandling.

Strategien inneholder også en handlingsplan for det videre arbeidet. Tekstdelen rulleres hvert fjerde år, handlingsplanen rulleres annethvert år.

Les hele strategien.

Frivilligforum

Kommunen vil arrangere minimum to frivilligforum i året. Agenda vil utformes etter hva frivillig sektor og kommunen ser av behov og hva handlingsplanen til enhver tid har av tiltak. Møtet skal også legge til rette for informasjons- og erfaringsutveksling. Virksomhet Kultur og Frivilligsentralen er vertskap for møtene, og øvrige virksomheter bidrar ved behov.

Øvrige dokumenter 

Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som har kommet fram underveis i arbeidet med strategien, samt en kartleggingsundersøkelse sendt organisasjonslivet i Eidsvoll. Dette har vært kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med strategien. Dokumentene ser du nedenfor. 

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten
Rapport med oppsummering på bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 29.10.2018 13:18:58
Sist endret: 14.02.2020 10:03