Frivilligstrategi for Eidsvoll

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune har vedtatt at det skal utarbeides en frivilligstrategi. Intensjonen er en bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.

Status for arbeidet

9. januar ble det første oppstartsmøte på Badet Kulturtun gjennomført. Leder av frivilligsentralen, Irene Engeskaug, gav oss noen tanker om hva en strategi er, hva frivilligheten er, og hva som er viktig å reflektere over når vi nå setter i gang arbeidet. Kultursjef, Siv Krogh Österholm, orientert om hovedtrekkene i kartleggingsundersøkelsen som er gjennomført. Vi drøftet i fellesskap hva vi ønsker å få ut av en frivilligstrategi, og hvordan vi skal legge opp den videre fremdriften. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal møtes jevnlig for å sikre kontinuitet i arbeidet. Arbeidsgruppen består av følgende frivillige aktører fra organisasjonslivet i Eidsvoll:

Dan Halle
Tor Ulf Byggmester
Jorunn Mathiesen
Gunn Tomren
Kai Holter
River Hustad
Anders Sigerstad
Jorun Fagerhaug
Tove Veronica Owre
Kariline Gustad-Sanner
Bente Tømte
Kim Ankersten
Mathias Jensen

Fra Eidsvoll kommune deltar leder for Frivilligsentralen, Irene Engeskaug, og kultursjef Siv Krogh Österholm.

Har du innspill til strategien?

Det legges opp til at hele frivilligheten kan komme med innspill underveis og det er etablert en Facebookgruppe for frivilligstrategien hvor alle interesserte kan bli medlemmer og bidra i dialogen.

Anbefalende rapporter og aktuelle dokumenter

Det ble høsten 2018 gjennomført en kveldskonferanse for frivilligheten, med påfølgende kartleggingsundersøkelse i oktober, og deltakelsen har vært svært god. Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som kom fram under konferansen, i tillegg til en større rapport som viser nå-situasjonen for det frivillige kulturlivet i Eidsvoll. Dette vil være vårt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med en frivilligstrategi. I tillegg har Vi bryr oss om Eidsvoll laget en samarbeidsplattform hvor det allerede er gjort et godt stykke arbeid om frivillighet og samarbeid. Dokumentene ligger nedenfor.

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten
Rapport med oppsummering på bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen
Samarbeidsplattform Vi Bryr oss om Eidsvoll
Kommunens innspill til oppstartsmøtet 9. januar

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 29.10.2018 13:18:58
Sist endret: 10.01.2019 18:03