Innhold

Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune vedtok høsten 2018 at det skulle utarbeides en frivilligstrategi. Intensjonen med strategien er at den skal være et verktøy for å styrke samspillet mellom frivillig sektor og kommunen, og organisasjoner seg i mellom, slik at Eidsvoll opprettholder og videreutvikler en sterk og selvstendig frivillig sektor. Det er en ambisjon at et styrket samarbeid også skal føre til utvikling av nye løsninger innenfor valgte fokusområdene.

Frivilligstrategien er nå lagt ut på høring med frist for innspill 25. november. Høringsuttalelser vil bli behandlet politisk i den endelige behandlingen av strategien. Dette vil skje på nyåret 2020.

Høringssak

 

Planprosess og medvirkning

Frivilligheten i Eidsvoll har vært invitert til dialog om strategien i flere runder, og det er utarbeidet rapporter på bakgrunn av dette, samt en gjennomført kartleggingsundersøkelse. En ressursgruppe sammensatt av en bredde fra frivilligheten har møttes jevnlig for å sikre kontinuitet i arbeidet med frivilligstrategien. Ressursgruppen har bestått av følgende frivillige aktører fra organisasjonslivet i Eidsvoll: Dan Halle, Tor Ulf Bygmester, Jorunn Mathiesen, Gunn Tomren, Kai Holter, River Hustad, Anders Sigerstad, Jorun Fagerhaug, Tove Veronica Owre, Kariline Gustad-Sanner, Bente Tømte og Kim Ankersten. Fra Eidsvoll kommune deltar leder for Frivilligsentralen, Irene Engeskaug, og kultursjef Siv Krogh Österholm.

 

Øvrige dokumenter 

Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som har kommet fram under kveldskonferanse med frivilligheten, samt en kartleggingsundersøkelse sendt organisasjonslivet i Eidsvoll. Dette har vært kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med strategien. Dokumentene ser du nedenfor. 

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten
Rapport med oppsummering på bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 29.10.2018 13:18:58
Sist endret: 08.10.2019 21:04