Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lokaler

Badet kulturtun

Badet kulturtun ligger i Badebakken like ved Eidsvoll kirke. Lokalet har saler som egner seg for små og litt større arrangement. Camillasalen rommer 80 personer og Nicolaisalen 20 personer. Her kan dekketøy lånes ved å leie et av lokalene med kjøkken. (kjøkkenet leies ikke ut i ukedagene) Salene er ustyrt med AV utstyr som lerret, prosjektor og lydanlegg.

Søndre Samfund

Søndre Samfund ligger langs Trondheimsvegen på Råholt. Lokalet har en storsal tilknyttet kjøkken og en teatersal som benyttes til arrangementer som konserter og teater.

Eidsvoll Bygdetun

Eidsvoll Bygdetun er et flott uteområde med flere eldre bygninger på tunet og hvor "Engerbygningen" kan leies til mindre selskaper. Lokalet er utstyrt med dekketøy. Det opplyses at det ikke er toalett inne i Engerbygningen. Bygningen leies ikke ut på vinterhalvåret.

Panorama kulturhus

Panorama kulturhus ligger midt i Eidsvoll sentrum. Lokalet benyttes til å holde konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 272 sitteplasser. Oversikt over teknisk utstyr finner du her: 

Last ned teknisk spesifikasjon for lydutstyr i Panorama

Auditoriet på Råholt ungdomsskole

Råholt ungdomsskole (RUSK) har et auditorie som kan benyttes til konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 204 sitteplasser med uttrekkbart amfi som muliggjør fleksible løsninger m.t.p antall sitteplasser og bruk av sceneområdet. 

Kafè Henrik

Kafè Henrik ligger i tilknytning til Eidsvoll bibliotek/Panorama. Lokalet benyttes til kafèdrift på dagtid og kan leies til mindre konserter og foredrag på kveldstid. Her er det mulighet for å avtale med kafeeier i forhold til salg fra disk på arrangement. Dette må avklares på forhånd.

Dorrstua

Dorrstua ligger på Minnesund. Et lite og intimt velhus som kan benyttes til små sammenkomster og møter av Velforeninger

 

 Badet KulturtunEidsvoll bygdetun uteområdePanorama kulturhus

Kontaktinformasjon

All henvendelse om utleie av lokaler eller områder må sendes pr. epost til Innbyggertorget i rådhuset, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser. Grunnet mange henvendelser om leie praktiserer vi "førstemann til mølla" - prinsippet og utleie skjer derfor på epost, framfor booking på telefon/skranke.

 

Eidsvollhallen, Råholthallen, Minnesundhallen og gymsal Bønsmoen skole

Kontakt idrettskonsulenten på tlf. 66 10 71 07 el. epost egil.martin.dahlum@eidsvoll.kommune.no

Skolelokaler

Kontakt den enkelte skole.

Kulturbyggene Panorama/Kafé Henrik, Badet Kulturtun, Søndre Samfund og auditoriet på RUSK 

Kontakt innbyggertorget på epost innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no

Lokalene på Gladbakk aktivitetssenter

Ta kontakt på tlf. 66 10 76 33 i kafeens åpningstider 9-14 hverdager. Her finnes flere møterom med ulik størrelse, fra 6-20 personer. Kafeen kan også leies, denne rommer 160 personer, evnt. 100 personer dersom stoler benyttes. Lokalet har trådløst nettverk og prosjektor til utlån. Det er gratis leie, dersom kaffe skal serveres må denne kjøpes i kafeen. Kr. 75,- pr. kanne, ca. 10 kopper. Utlån foregår stort sett på ettermiddag/kveld, men noen møterom kan være tilgjengelig på dagtid. Nøkkel hentes samme dag og leveres tilbake enten i postkasse eller neste dag

Priser

LokalerPrisTilleggsinformasjon

BADET KULTURTUN:

 

 

Camillasalen

2 160

Inkl komplett av-utstyr

Nicolai

1 080

 

Camilla og Nicolai samlet

3 250

 

Camilla, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy

4 300

Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkken leies ikke ut på hverdager

Nicolai, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy

3 250

Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkken leies ikke ut på hverdager

Camilla, Nicolai, Kafé Kilden,  samlet inkl.kjøkken og dekketøy

5 400

Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkken leies ikke ut på hverdager

Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, musikkafé samlet inkl.kjøkken og dekketøy (hele 1. etg)

6 500

Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkken leies ikke ut på hverdager

Kafè Kilden og Musikkafè

3 250

Kafé Kilden leies ikke ut uten kjøkken og dekketøy

Klargjøring f. eks. fredag kveld/rydding søndag formiddag

510

Fredag og søndag kr. 1 000,-

Camilla, Nicolai - lag og foreninger

Fri leie

Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi

Badet kulturtun 17. mai

Fri leie for skolearr.

 

SØNDRE SAMFUND:

 

 

Storsal 1. etg med kjøkken

2 060

 

Storsal 1. etg. med kjøkken - lag/foreninger

Fri leie

Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi

Kjøkken

670

 

Teatersal nede

1 550

 

Teatersal nede - lag/foreninger

Fri leie

Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi

Hele huset

3 100

 

Øving i forb. med arrangement

310 

Lokale lag/foreninger belastes ikke for øvelser/møter

PANORAMA:

 

 

Kinosalen - lag/foreninger

3 250

Inkl. konferansepakke: to mic, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret.

Kinosalen

7 000

Inkl. konferansepakke: to mic, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret.

Kafè Henrik - lag/foreninger

Fri leie

Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi

Kafé Henrik

2 160

 

Prøver i forkant av forestillinger og konserter

310

Lokale lag/foreninger betaler ikke for prøver. Leietakere med fri leie må vike til fordel for betalende leietakere.

Kinosalen; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger. Forutsetter at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer info. fås ved innbyggertorget.

2 300 

6 monitorer, nødvendig antall mic/DI, trådløse mic, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.

Kinosalen; stor lys-/lydpakke. Forutsetter at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer info. fås ved innbyggertorget.

 3 000

6 monitorer, nødvendig antall mic/DI, trådløse mic, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.

Leie av flygel

Etter avtale

 

Rabatt Panorama

 

Ved leie til ett arrangement som går over 4 dager eller mer, innvilges 25 % rabatt på husleien og leien av husets tekniske utstyr

AUDITORIET RUSK (Råholt ungd.skole):

 

 

Leie stor lys-/lydpakke. Forutsetter at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer info. fås ved innbyggertorget.

 2 300

 


Publisert: 15.11.2016 14:31:20
Sist endret: 15.11.2016 14:35