Innbyggertorget e-postadresse

innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no  NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Lokaler til leie

All henvendelse om utleie av lokaler eller områder skal sendes pr. epost til Innbyggertorget, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser.

Vi praktiserer "førstemann til mølla" - prinsippet og utleie skjer derfor på epost, framfor booking på telefon/skranke. Dette for ha kontroll på alle henvendelsene og fordele rettferdig.  

Badet kulturtun

Badet kulturtun ligger i Badebakken like ved Eidsvoll kirke. Lokalet har saler som egner seg for små og litt større arrangement. Camillasalen rommer 80 personer og Nicolaisalen 20 personer. Her kan dekketøy lånes ved å leie et av lokalene med kjøkken. (kjøkkenet leies ikke ut i ukedagene) Salene er utstyrt med AV-utstyr som lerret, prosjektor og lydanlegg.

I 2022 er benyttes Badet kulturtun som vaksine- og teststasjon. Dette gir svært reduserte muligheter for å kunne leie bygget til annen aktivitet.

Eidsvoll Bygdetun

Eidsvoll Bygdetun er et flott uteområde med flere eldre bygninger på tunet og hvor "Engerbygningen" kan leies til mindre selskaper. Lokalet er utstyrt med dekketøy. Det opplyses at det ikke er toalett inne i Engerbygningen. Bygningen leies ikke ut på vinterhalvåret.

Panorama kulturhus

Panorama kulturhus ligger midt i Eidsvoll sentrum. Lokalet benyttes til å holde konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 298 sitteplasser. Oversikt over teknisk utstyr finner du her: 

Last ned teknisk spesifikasjon Panorama/teatersal

Auditoriet på Råholt ungdomsskole

Råholt ungdomsskole (RUSK) har et auditorie som kan benyttes til konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 204 sitteplasser med uttrekkbart amfi som muliggjør fleksible løsninger m.t.p. antall sitteplasser og bruk av sceneområdet. 

Kafé Henrik

Kafé Henrik ligger i tilknytning til Eidsvoll bibliotek/Panorama. Lokalet benyttes til kafédrift på dagtid og kan leies til mindre konserter og foredrag på kveldstid. Her er det mulighet for å avtale med kafeeier i forhold til salg fra disk på arrangement. Dette må avklares på forhånd. Det er plass til 70 personer totalt dersom man skal ha både stoler og bord fremme, tas bordene ut kan man ha 90 personer inne.

Last ned teknisk utstyrsliste Kafé Henrik

Dorrstua

Dorrstua ligger på Minnesund. Et lite og intimt velhus som kan benyttes til små sammenkomster og møter av Velforeninger

 

 Badet KulturtunEidsvoll bygdetun uteområdePanorama kulturhus

Når det gjelder utleie av Eidsvollhallen, Råholthallen, Minnesundhallen og gymsal Bønsmoen skole til lag/foreninger tar man kontakt med idrettskonsulenten på tlf. 66 10 71 07 el. epost: egil.martin.dahlum@eidsvoll.kommune.no 

Eidsvollhallen - leie

Adresse: Jon Sørensens veg 2, 2080 Eidsvoll
Idrettshallen har 1000m2 golvflate dvs. en håndballflate med tribune til 400 mennesker. Hallen har parkettgolv og 6 garderober. Svømmebassenget er 16,67 m x 10m. Idrettshallen og svømmebassenget benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld og i helger.

Råholthallen - leie

Adresse: Tærudvegen 1, 2070 Råholt
Idrettshallen er på 3000 m2 med tre håndballbaner hvorav en med tribune, og en 70 meters løpebane for innendørspigger.
Hallen har et komielastisk golvdekke og har 8 garderober. Inngang ved Råholt Bad. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag.

Minnesundhallen - leie

Adresse: Dorrgutua, 2092 Minnesund
Idrettshallen har 1000m2 golvflate dvs. en håndballflate med en liten tribune til drøyt 100 mennesker. Hallen har kombielastisk golv,  4 garderober og et trimrom på 150 m2. Hallen er integrert i Langset skole hvilket innebærer gode muligheter til å benytte skolens kulturlokaler, store som små møterom, to kioskarealer og stor vestibyle med storskjerm. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld og i helger. 

Idrettshallen m/u kulturområdene kan leies ut til eksterne brukere.

Bønsmoen skole - leie

Adresse: Bønsmovegen 19B, 2070 Råholt
Gymsalen er 18x20 meter med en liten scene, 2 garderober og egen inngang. Gymsalen er en integrert del av Bønsmoen skole med dertil utleiemuligheter. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager kl.17.00-22.00 og lokale foreninger i helger.

Skolelokaler

Kontakt den enkelte skole. Skolene i Eidsvoll 

Leies ut kun til lag og foreninger. – Her finnes flere møterom med ulik størrelse, fra 6 til 20 personer. Kafeen kan også leies, denne rommer 160 personer, eventuelt 100 personer dersom stoler benyttes. Lokalet har trådløst nettverk og prosjektor til utlån.

Det er gratis leie av lokalene. Dersom kaffe skal serveres må denne kjøpes i kafeen. Kr. 75,- pr. kanne (ca. 10 kopper). – Hvis det skal serveres medbrakt mat, må leietager selv holde tallerkner og bestikk.

Utlån foregår stort sett på ettermiddag/kveld, men noen møterom kan være tilgjengelig på dagtid. Nøkkel hentes samme dag og leveres tilbake enten i postkasse eller neste dag.

 

Ta kontakt på tlf. 66 10 76 33 i kafeens åpningstider 9–14 hverdager. 

Utleie av utstyr

Kommunen v/Kultur har utlån av enkelt lys- og lydanlegg, samt startnummer til f. eks skidag. Ta kontakt med Egil Martin Dahlum.
Kommunen v/Kommunalteknikk har utleie av telt og mobile toalett til festivaler. Ta kontakt med Knut Fosshaug.

 

Priser

Sal/rom Pris 2022  Mva. Pris per: Tilleggsopplysninger
Camilla 2350 Nei Arrangement  
Nicolai 1200 Nei Arrangement  
Begge saler: Nicolai og Camilla 3400 Nei Arrangement  
Camilla og Kafé Kilden inkl kjøkken 4600 Nei Arrangement Inkludert dekketøy fra kjøkken. NB! Kun utleie av kjøkken i helg.
Nicolai og Kafé Kilden inkl kjøkken 3500 Nei Arrangement Inkludert dekketøy fra kjøkken. NB! Kun utleie av kjøkken i helg.
Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, Musikkafé (hele 1. etg) inkl kjøkken 7000 Nei Arrangement Inkludert dekketøy fra kjøkken. NB! Kun utleie av kjøkken i helg.
Musikkafé og Kafé Kilden inkl kjøkken 3550 Nei Arrangement Inkludert dekketøy fra kjøkken. NB! Kun utleie av kjøkken i helg.
Klargjøring av lokaler, f.eks fredag kveld/søndag formiddag 560 Nei Dag For klargjøring to dager, samlet sum 1020,-
Sal/rom for lag og foreninger Pris 2022 Mva.  Pris per: Tilleggsopplysninger
Camilla, Nicolai Fri leie Nei Arrangement Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Badet kulturtun 17.mai Fri leie Nei Arrangement Gjelder skolearrangement og arrangement for skoleelever/barn.
Kontakt innbyggertorget for leie: innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no

 

Beskrivelse Pris 2022 Mva. Pris per: Tilleggsopplysninger
KONFERANSE/MØTE/GRATIS ARRANGEMENT, WERGELANDSSALEN (AMFISAL):
Wergelandssalen  7500 Nei Arrangement Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, projektor/lerret.
Lokale lag/foreninger: Wergelandssalen  3500 Nei Arrangement Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, projektor/lerret.
BILLETTARRANGEMENT, WERGELANDSSALEN:
Wergelandssalen 9000 Nei Arrangement Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, projektor/lerret. Prisen inkluderer ikke teknisk personale. Behov for ytterligere teknisk utstyr og/eller teknisk personell avtales og prises i hvert enkelt tilfelle. Billettsalg gjennom husets gjeldende billettsystem.
Lyd- og lyspakke 3300 Nei Arrangement Det forutsettes at leietaker selv leier inn og bekoster sertifisert tekniker for å benytte utstyret: 6 minitorer, mikrofoner/DI, store høytalerflater, alt disponibelt scenelys.
BILLETTARRANGEMENT I REGI AV LOKALE LAG OG FORENINGER, WERGELANDSSALEN:
 Wergelandssalen  5000 Nei Arrangement Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, projektor/lerret. Prisen inkluderer ikke teknisk personale. Behov for ytterligere teknisk utstyr og/eller teknisk personell avtales og prises i hvert enkelt tilfelle. Billettsalg gjennom husets gjeldende billettsystem.
Prøver i forkant av forestillinger og konserter 350 Nei Dag Lokale lag og foreninger må vike til fordel for fullt betalende leietagere eller når salen er i bruk av virksomhet kultur.
Lyd- og lyspakke 2500 Nei Arrangement Det forutsettes at leietaker selv leier inn og bekoster sertifisert tekniker for å benytte utstyret: 6 minitorer, mikrofoner/DI, store høytalerflater, alt disponibelt scenelys.
ANNET:
Tekniker Etter avtale     Avtales og prissettes i hvert enkelt tilfell
Leie av flygel 3000   Arrangement  
Lokale lag og foreninger: Kafé Henrik Fri leie   Arrangement Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kafè Henrik 2300   Arrangement  
BILLETTAVGIFT KULTURARRANGEMENT:
15 Billettavgift, inntil kr 200,-
20 Billettavgift, kr 201 - 400,-
25 Billettavgift, kr 401 - 600,-
30 Billettavgift, kr 601- 900,-

 

Beskrivelse Pris 2022 Mva. Pris per: Tilleggsopplysninger
Auditoriet 5000 Nei Arrangement Inkl. projektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg
Lys- og lydpakke 3300 Nei Arrangement Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, projektor/lerret. Prisen inkluderer ikke teknisk personale. Behov for ytterligere teknisk utstyr og/eller teknisk personell avtales og prises i hvert enkelt tilfelle
For lokale lag og foreninger:
Auditoriet 1000 Nei Arrangement Inkl. projektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg
Lys- og lydpakke 2500 Nei Arrangement Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, projektor/lerret. Prisen inkluderer ikke teknisk personale. Behov for ytterligere teknisk utstyr og/eller teknisk personell avtales og prises i hvert enkelt tilfelle

Publisert: 15.11.2016 14:31:20
Sist endret: 24.01.2022 15:30