Innbyggertorget e-postadresse

innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no  NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Lokaler til leie

All henvendelse om utleie av lokaler eller områder skal sendes pr. epost til Innbyggertorget, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser. Klikk her for å kontakte Innbyggertorget.

Lokalene Panorama kulturhus og Kafé Raus leies ut av virksomhet kultur.

 

Klikk her for å kontakte virksomhet kultur.

Vi praktiserer "førstemann til mølla" - prinsippet og utleie skjer derfor på epost, framfor booking på telefon/skranke. Dette for ha kontroll på alle henvendelsene og fordele rettferdig.  

Badet kulturtun (ikke mulig å leie)

Det er per 31. august 2023 og til ubestemt tid ikke anledning til å leie Badet kulturtun.

Eidsvoll Bygdetun

Eidsvoll Bygdetun er et flott uteområde med flere eldre bygninger på tunet og hvor "Engerbygningen" kan leies til mindre selskaper. Lokalet er utstyrt med dekketøy. Det opplyses at det ikke er toalett inne i Engerbygningen. Bygningen leies ikke ut på vinterhalvåret.

OBS! Alle henvendelser som omhandler leie av Eidsvoll Bygdetun og Engerbygningen blir behandlet på torsdager. Vi oppfordrer derfor om å sende henvendelsen i god tid før ønsket leieperiode, helst 14 dager før for å være sikker på at din henvendelse blir behandlet.

Panorama kulturhus

Panorama kulturhus ligger midt i Eidsvoll sentrum. Lokalet benyttes til å holde konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 298 sitteplasser. Oversikt over teknisk utstyr finner du her: 

Last ned teknisk spesifikasjon Panorama/teatersal

Kafé Raus

Kafé Raus ligger i tilknytning til Eidsvoll bibliotek/Panorama. Lokalet benyttes til kafédrift på dagtid og kan leies til møtevirksomhet mandager til torsdager kl 17.00 -22.00. Kjøkken kan ikke benyttes. Medbrakt er ikke tillatt. Ønsker man servering bestilles dette direkte fra Kafé Raus i forkant.  Det er plass til ca 60 personer totalt.

Råholt ungdomsskole

Råholt ungdomsskole (RUSK) har et auditorie som kan benyttes til konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 204 sitteplasser med uttrekkbart amfi som muliggjør fleksible løsninger m.t.p. antall sitteplasser og bruk av sceneområdet. 

Dorrstua

Dorrstua ligger på Minnesund. Et lite og intimt velhus som kan benyttes til små sammenkomster og møter av Velforeninger

 

 Bildet viser Råholt ungdomsskoleBildet viser et sommerbilde av Badet Kulturtun sett nedenfra. Grønne plener og grønne blader på trærneEidsvoll bygdetun sommerbildet av uteområde - mennesker som koser seg ved rastebordViser fronten av Panorama kulturhus

Når det gjelder utleie av Eidsvollhallen, Råholthallen, Minnesundhallen og gymsal Bønsmoen skole til lag/foreninger tar man kontakt med idrettskonsulenten på tlf. 99526942  eller epost. Klikk her for å kontakte idrettskonsulent på epost.

Eidsvollhallen - leie

Adresse: Jon Sørensens veg 2, 2080 Eidsvoll.
Idrettshallen har 1000m2 golvflate, og dette er en håndballflate med tribune til 400 mennesker. Hallen har parkettgolv og 6 garderober. Svømmebassenget er 16,67 m x 10m. Idrettshallen og svømmebassenget benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld og i helger.

Råholthallen - leie

Adresse: Tærudvegen 1, 2070 Råholt
Idrettshallen er på 3000 m2 med tre håndballbaner hvorav en med tribune, og en 70 meters løpebane for innendørspigger.
Hallen har et komielastisk golvdekke og har 8 garderober. Inngang ved Råholt Bad. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag.

Minnesundhallen - leie

Adresse: Dorrgutua, 2092 Minnesund.
Idrettshallen har 1000 m2 golvflate, det vil si en håndballflate med en liten tribune til drøyt 100 mennesker. Hallen har kombielastisk golv,  fire garderober og et trimrom på 150 m2. Hallen er integrert i Langset skole hvilket innebærer gode muligheter til å benytte skolens kulturlokaler, store som små møterom, to kioskarealer og stor vestibyle med storskjerm. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld og i helger. 

Idrettshallen m/u kulturområdene kan leies ut til eksterne brukere.

Bønsmoen skole - leie

Adresse: Bønsmovegen 19B, 2070 Råholt.
Gymsalen er 18x20 meter med en liten scene, 2 garderober og egen inngang. Gymsalen er en integrert del av Bønsmoen skole med dertil utleiemuligheter. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager kl.17.00-22.00 og lokale foreninger i helger.

Skolelokaler

Kontakt den enkelte skole. Skolene i Eidsvoll 

Leies ut kun til lag og foreninger. – Her finnes flere møterom med ulik størrelse, fra 6 til 20 personer. Kafeen kan også leies, denne rommer 160 personer, eventuelt 100 personer dersom stoler benyttes. Lokalet har trådløst nettverk og prosjektor til utlån.

Det er gratis leie av lokalene. Dersom kaffe skal serveres må denne kjøpes i kafeen. Kr. 75,- pr. kanne (ca. 10 kopper). – Hvis det skal serveres medbrakt mat, må leietager selv holde tallerkner og bestikk.

Utlån foregår stort sett på ettermiddag/kveld, men noen møterom kan være tilgjengelig på dagtid. Nøkkel hentes samme dag og leveres tilbake enten i postkasse eller neste dag.

 

Ta kontakt på tlf. 66 10 76 33 i kafeens åpningstider 9–14 hverdager. 

Utleie av utstyr

Kommunen v/Kommunalteknikk har utleie av telt og mobile toalett til festivaler. Ta kontakt med Knut Fosshaug.

Priser

Gebyrregulativet 2024 finner du ved å klikk her. 
Publisert: 15.11.2016 14:31:20
Sist endret: 06.02.2024 14:31