Innbyggertorget e-postadresse

innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no 

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lokaler til leie

All henvendelse om utleie av lokaler eller områder skal sendes pr. epost til Innbyggertorget, også om du ønsker fullstendig informasjon og priser.

Vi praktiserer "førstemann til mølla" - prinsippet og utleie skjer derfor på epost, framfor booking på telefon/skranke. Dette for ha kontroll på alle henvendelsene og fordele rettferdig.  

Badet kulturtun

Badet kulturtun ligger i Badebakken like ved Eidsvoll kirke. Lokalet har saler som egner seg for små og litt større arrangement. Camillasalen rommer 80 personer og Nicolaisalen 20 personer. Her kan dekketøy lånes ved å leie et av lokalene med kjøkken. (kjøkkenet leies ikke ut i ukedagene) Salene er ustyrt med AV utstyr som lerret, prosjektor og lydanlegg.

Søndre Samfund

Søndre Samfund ligger langs Trondheimsvegen på Råholt. Lokalet har en storsal tilknyttet kjøkken og en teatersal som benyttes til arrangementer som konserter og teater.

Eidsvoll Bygdetun

Eidsvoll Bygdetun er et flott uteområde med flere eldre bygninger på tunet og hvor "Engerbygningen" kan leies til mindre selskaper. Lokalet er utstyrt med dekketøy. Det opplyses at det ikke er toalett inne i Engerbygningen. Bygningen leies ikke ut på vinterhalvåret.

Panorama kulturhus

Panorama kulturhus ligger midt i Eidsvoll sentrum. Lokalet benyttes til å holde konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 265 sitteplasser. Oversikt over teknisk utstyr finner du her: 

Last ned teknisk spesifikasjon Panorama/teatersal

Auditoriet på Råholt ungdomsskole

Råholt ungdomsskole (RUSK) har et auditorie som kan benyttes til konserter, forestillinger og foredrag. Salen har 204 sitteplasser med uttrekkbart amfi som muliggjør fleksible løsninger m.t.p antall sitteplasser og bruk av sceneområdet. 

Kafé Henrik

Kafé Henrik ligger i tilknytning til Eidsvoll bibliotek/Panorama. Lokalet benyttes til kafèdrift på dagtid og kan leies til mindre konserter og foredrag på kveldstid. Her er det mulighet for å avtale med kafeeier i forhold til salg fra disk på arrangement. Dette må avklares på forhånd.

Dorrstua

Dorrstua ligger på Minnesund. Et lite og intimt velhus som kan benyttes til små sammenkomster og møter av Velforeninger

 

 Badet KulturtunEidsvoll bygdetun uteområdePanorama kulturhus

Når det gjelder utleie av Eidsvollhallen, Råholthallen, Minnesundhallen og gymsal Bønsmoen skole til lag/foreninger tar man kontakt med idrettskonsulenten på tlf. 66 10 71 07 el. epost: egil.martin.dahlum@eidsvoll.kommune.no 

Eidsvollhallen - leie

Adresse: Jon Sørensensveg 2, 2080 Eidsvoll
Idrettshallen har 1000m2 golvflate dvs. en håndballflate med tribune til 400 mennesker. Hallen har parkettgolv og 6 garderober. Svømmebassenget er 16,67 m x 10m. Idrettshallen og svømmebassenget benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld og i helger.

Råholthallen - leie

Adresse: Tærudvegen 1, 2070 Råholt
Idrettshallen er på 3000 m2 med tre håndballbaner hvorav en med tribune, og en 70 meters løpebane for innendørspigger.
Hallen har et komielastisk golvdekke og har 8 garderober. Inngang ved Råholt Bad. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag.

Minnesundhallen - leie

Adresse: Dorrgutua, 2092 Minnesund
Idrettshallen har 1000m2 golvflate dvs. en håndballflate med en liten tribune til drøyt 100 mennesker. Hallen har kombielastisk golv,  4 garderober og et trimrom på 150 m2. Hallen er integrert i Langset skole hvilket innebærer gode muligheter til å benytte skolens kulturlokaler, store som små møterom, to kioskarealer og stor vestibyle med storskjerm. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager ettermiddag og kveld og i helger. 

Idrettshallen m/u kulturområdene kan leies ut til eksterne brukere.

Bønsmoen skole - leie

Adresse: Bønsmovegen 19B, 2070 Råholt
Gymsalen er 18x20 meter med en liten scene, 2 garderober og egen inngang. Gymsalen er en integrert del av Bønsmoen skole med dertil utleiemuligheter. Idrettshallen benyttes av skoler på dagtid og lokale idrettslag på hverdager kl.17.00-22.00 og lokale foreninger i helger.

Skolelokaler generelt

Kontakt den enkelte skole. Skolene i Eidsvoll 

Booking av Panorama/Kafé Henrik, Badet Kulturtun, Søndre Samfund og auditoriet på RUSK (Råholt ungdomsskole)

Ta kontakt med Innbyggertorget for å melde behov og finne ledig tid:  innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no

Leie av lokalene på Gladbakk aktivitetssenter

Ta kontakt på tlf. 66 10 76 33 i kafeens åpningstider 9-14 hverdager. Her finnes flere møterom med ulik størrelse, fra 6-20 personer. Kafeen kan også leies, denne rommer 160 personer, evnt. 100 personer dersom stoler benyttes. Lokalet har trådløst nettverk og prosjektor til utlån. Det er gratis leie, dersom kaffe skal serveres må denne kjøpes i kafeen. Kr. 75,- pr. kanne, ca. 10 kopper. Utlån foregår stort sett på ettermiddag/kveld, men noen møterom kan være tilgjengelig på dagtid. Nøkkel hentes samme dag og leveres tilbake enten i postkasse eller neste dag

Priser

Leie Badet kulturtun
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Camilla  Arrangement           2 180  
Nicolai  Arrangement           1 100  
Camilla og Nicolai samlet  Arrangement           3 250  
Camilla, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy  Arrangement           4 400 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Nicolai, Kafé Kilde med kjøkken og dekketøy  Arrangement           3 300 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai og kafé Kilden samlet inkl. kjøkken og dekketøy  Arrangement           5 400 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, Musikkafé samlet inkl. kjøkken og dekketøy (hele 1. etasje)  Arrangement           6 500 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Kafé Kilden og Musikkafé samlet  Arrangement           3 300 Kafé Kilden leies ikke ut uten kjøkken og dekketøy
Klargjøring f.eks. fredag kveld/rydding søndag formiddag  dag              520 Fredag og søndag kr. 1020,-
Camilla, Nikolai - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Badet kulturtun 17. mai  Arrangement   Fri leie for skolearrangement. Gjelder arrangement for skoleelever/barn. 
Priser utleie ved Panorama 
Panorama
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mva.Tilleggsopplysninger
Wergelandsalen  - lag og foreninger  Arrangement           3 270 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Wergelandsalen   Arrangement           7 000 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Kafè Henrik - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kafè Henrik   Arrangement   2.180  
Prøver i forkant av forestillinger og konserter  Arrangement  320 Lokale lag og foreninger betaler ikke for prøver. Leietakere med fri leie må vike til fordel for betalende leietakere.
Preproduksjon Dag 5.000  
Leie Wergland-salen; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement  2.350 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie Wergland-salen; stor lys-/lydpakke.   Arrangement  3.050 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie av flygel  Arrangement    Pris etter avtale
Rabatt- Panorama                 -   Ved leie til ett arrangement som går over fire dager eller mer, innvilges 25 % på husleie og leie av husets tekniske utstyr. 
Leie Søndre samfund
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Storsal 1. etasje med kjøkken   Arrangement

          2.080

 
Storsal 1. etasje med kjøkken – lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kjøkken  Arrangement              690  
Teatersal nede  Arrangement           1.570  
Teatersal nede - lag og foreninger   Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Hele huset  Arrangement           3.200  
Øving i forb. med arrangement  dag              320 Lokale lag og foreninger belastes ikke for øvelser/møter
Utleie - auditoriet ved Råholt ungdomsskole
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement 2.350 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke.   Arrangement 3.000 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; lag og foreninger Arrangement 1.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.

Publisert: 15.11.2016 14:31:20
Sist endret: 12.05.2017 13:35