Innhold

Priser og utmerkelser

Kulturprisen i Eidsvoll kan deles ut hvert 4. år, fortrinnsvis siste halvdel i valgperioden. Det vil annonseres i forkant, slik at det kan  sendes inn forslag på kandidater

Statutter for Eidsvoll kommunes kulturpris, vedtatt av hovedutvalget for kultur den 22.08.1991
  1. Kulturprisen i Eidsvoll kan deles ut hvert 4. år, fortrinnsvis siste halvdel i valgperioden.
  2. Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Eidsvoll kommune.
  3. Prisen er en miniatyrutgave av Sivert Donalis statue ”Tømmerfløteren” som er plassert i Eidsvoll sentrum.
  4. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Eidsvoll kan foreslå kandidater. Forslagene må være innkommet før 1. juni det året prisen skal utdeles.
  5. Utdelingen av prisen foretas av ordføreren ved et arrangement i regi av hovedutvalget for kultur.

Det vil annonseres i forkant, slik at man skal kunne sende inn forslag på kandidater

Kandidat til kommunens kulturpris - skjema - forslag

Frivillighetsprisen er innstiftet i 2013 av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med Eidsvoll kommunens ordfører. Eidsvoll frivilligsentral hører innunder Virksomhet Helse og bistand. 

Statutter for Frivilligprisen

Frivilligprisen finner du også informasjonom på Eidsvoll frivilligsentral sine nettsider


Publisert: 27.08.2018 15:24:20
Sist endret: 14.12.2020 15:07