Landbruk i Eidsvoll

Åpningstider:

mandag - fredag

08.00 - 15.30

torsdag

8.00 - 16.24

Besøksadresse:

Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Landbruk, jord- og skogbruk

Eidsvoll er fortsatt en jord- og skogbrukskommune, ligger på Øvre Romerike, helt nord i Akershus.
Kommunen grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal og Nes, i sør til Ullensaker og i vest til Nannestad og Hurdal.

Søknadsfrister: 

 15. april - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

 20. oktober - Søknad om regionale miljøtilskudd - RMP

 


Kalender

Se flere »