Innhold

  • Gjester er velkommen under forutsetning av at de er friske og ikke antatt smittet.  Er du syk eller mistenker korona, så bli hjemme og test deg.  Tilfeller med badegjester som melder inn positive testrultateter i ettertid forekommer.
  • Det er antallbegrensing i forhold til makskapasitet.
  • Gjesteregistering er gjeninnført mht eventuell behov for smittesporing. 
  • Personer som ikke står hverandre nær bes holde  avstand til andre.
  • Alle oppfordres til å bruke håndsprit ved ankomst og være ekstra nøye med hygiene.

Åpningstider

 MorgensvømSvømming
mandag  06.30-08.30 11.00-20.00
tirsdag   14.00-20.00
onsdag  06.30-08.30 14.00-20.00
torsdag   14.00-20.00
fredag  06.30-08.30 11.00-20.00
lørdag   09.00-17.00
søndag   09.00-17.00
  • Billettsalget stenger 30 minutter før oppgitt stengetid.
  • Badegjestene må være ute av anlegget senest 30 minutter etter stengetid.
  • Åpningstidene justeres i skoleferier og høytider.

Publisert: 01.12.2016 11:34:43
Sist endret: 10.11.2020 12:21