Innhold

Nedenfor finner du prisene for Råholt Bad. Våre priser justeres i tråd med kommunens vedtatte gebyrregulativ som blir vedtatt i desember hvert år. Nye priser gjelder fra 1. januar

Chiparmbånd/adgangsbrikke

Chiparmbånd/adgangsbrikke kr 100,- 
Gjelder alle brukere av klippekort og sesongkort, samt registrerte klubbsvømmere.

Enkeltbilletter

Enkeltbilletter på hverdager

Voksen kr 125,- 
Honnør kr 105,-
Student kr 105,-
Barn under 16 år kr 80,-
Barn under 3 år kr 60,- (inkluderer badebleie)
Familie/gruppe 1+2 kr 250,- gjelder 1 voksen og 2 barn
Familie/gruppe 1+3 kr 285,- gjelder 1 voksen og 3 barn
Familie/gruppe 2+1 kr 295,- gjelder 2 voksne og 1 barn
Familie/gruppe 2+2 kr 330,- gjelder 2 voksne og 2 barn
Familie/gruppe 2+3 kr 410,- gjelder 2 voksne og 3 barn
Tilskuerbillett voksen kr 40,-
Tilskuerbillett barn kr 20,-

Enkeltbilletter på lørdager, søndager, helligdager og offentlige fridager

Voksen kr 145,- 
Honnør kr 120,-
Student kr 120,-
Barn under 16 år kr 90,-
Barn under 3 år kr 70,- (inkluderer badebleie)
Familie/gruppe 1+2 kr 280,- gjelder 1 voksen og 2 barn
Familie/gruppe 1+3 kr 325,- gjelder 1 voksen og 3 barn
Familie/gruppe 2+1 kr 335,- gjelder 2 voksne og 1 barn
Familie/gruppe 2+2 kr 380,- gjelder 2 voksne og 2 barn
Familie/gruppe 2+3 kr 470,- gjelder 2 voksne og 3 barn
Tilskuerbillett voksen kr 40,-
Tilskuerbillett barn kr 20,-

Grupperabatt

10-20 personer 15%, rabatten gis som rabatt på totalsum
21-100 personer 20%, rabatten gis som rabatt på totalsum

12-klippskort, ordinær

Voksen kr 1.250,-
Honnør kr 1.050,-
Student kr 1.050,- 
Barn under 16 år kr 800,-
Barn under 3 år kr 600,-
Familie/gruppe 1+2 kr 2.500,- gjelder 1 voksen og 2 barn
Familie/gruppe 1+3 kr 2.850,- gjelder 1 voksen og 3 barn
Familie/gruppe 2+1 kr 2.950,- gjelder 2 voksne og 1 barn
Familie/gruppe 2+2 kr 3.300,- gjelder 2 voksne og 2 barn
Familie/gruppe 2+3 kr 4.100,- gjelder 2 voksne og 3 barn
NB! Alle klippekort kjøpt etter 01.01.15 har 2 års varighet fra kjøpsdato.

12-klippskort, kun morgensvøm man-, ons- og fredag

Voksen kr 1.025,-
Honnør kr 825,-
Student kr 825,- 
Barn under 16 år kr 675,-
NB! Alle klippekort kjøpt etter 01.01.15 har 2 års varighet fra kjøpsdato.

25-klippskort

Voksen kr 2.500,-
Honnør kr 2.100,-
Student kr 2.100,- 
Barn under 16 år kr 1.600,-
Barn under 3 år kr 1.200,-
NB! Alle klippekort kjøpt etter 01.01.15 har 2 års varighet fra kjøpsdato.

Sesongkort, 6 måneder

Voksen kr 2.750,-
Honnør kr 2.150,-
Student kr 2.150,-
Barn under 16 år kr 1.800,-
Barn under 3 år kr 1.175,- 
Familie/gruppe 1+1 kr 4.100,- gjelder 1 voksen og 1 barn / Nyhet i 2019
Familie/gruppe 1+2 kr 4.350,- gjelder 1 voksen og 2 barn 
Familie/gruppe 1+3 kr 5.300,- gjelder 1 voksen og 3 barn
Familie/gruppe 2+1 kr 5.825,- gjelder 2 voksne og 1 barn
Familie/gruppe 2+2 kr 6.125,- gjelder 2 voksne og 2 barn
Familie/gruppe 2+3 kr 6.975,- gjelder 2 voksne og 3 barn

Sesongkort, 12 måneder

Voksen kr 3.850,- 
Honnør kr 3.250,-
Student kr 3.250,-
Barn under 16 år kr 2.550,- 
Barn under 3 år kr 1.875,-
Familie/gruppe 1+1 kr 5.950,- gjelder 1 voksen og 1 barn / Nyhet i 2019
Familie/gruppe 1+2 kr 6.200,- gjelder 1 voksen og 2 barn
Familie/gruppe 1+3 kr 7.650,- gjelder 1 voksen og 3 barn
Familie/gruppe 2+1 kr 8.150,- gjelder 2 voksne og 1 barn
Familie/gruppe 2+2 kr 8.475- gjelder 2 voksne og 2 barn
Familie/gruppe 2+3 kr 9.475,- gjelder 2 voksne og 3 barn

AvtaleGiro

Råholt Bad selger løpende avtaler med 1 års bindingstid, for enkeltpersoner og grupper. Tegn avtale direkte hos billettselger.

Betingelser:

  • 12 måneders bindingstid.
  • 1 måneds oppsigelse etter bindingstiden.
  • Avtalen løper til den blir sagt opp etter bindingstiden.
  • Betaler må være 18 år eller eldre.

Leie av baner

Det tilbys leie av opptil 2 av 6 baner i idrettsbassenget.
Pris: kr 370 time/bane. 
Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg.

Leie av varmtvannsbasseng

Det tilbys leie av halvt varmtvannsbasseng. Ved leie utenom ordinær badetid for publikum kan hele bassenget benyttes.
Hvis to grupper ønsker samme tidspunkt utenom badetid for publikum, får hver gruppe halvt basseng. 

Pris: kr 570 per time. Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg.

Leie av badevakt

Det kreves at minimum en instruktør/leder har gyldig livredningsprøve ved leie av baner og basseng. Hvis dette ikke er på plass, kan leie av badevakt tilbys.
Pris: kr 700 per time. 

Livredningskurs

"Årlig livredningsprøve for lærere" kr 500, gjelder per person for 3-timers kurs.
Hvis færre enn syv deltakere deles minstesum kr 3.500 på antall deltakere. Maks antall er 12 personer.


Publisert: 05.12.2016 11:07:41
Sist endret: 05.12.2016 11:08