Skolene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Skolesjef, Rune Holm, rune.holm@eidsvoll.kommune.no

Pedagogisk rådgiver, Anne Brodal, anne.brodal@eidsvoll.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til skolene i Eidsvoll

Skoleadministrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av skolene i Eidsvoll innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Vi har en strategisk plan for vårt arbeid som gir retning for utvikling og kvalitet på undervisningen.

Skoleadministrasjonens ansvarsområder er:

  • Grunnskolene
  • SFO
  • Voksenopplæring
  • Innføringstilbud
  • Ressurssenter
  • Alternativ opplæring

Alle skolene