Skolene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Skolesjef, Rune Holm, rune.holm@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver, Per Simen Løken, per.simen.loken@eidsvoll.kommune.no 

Rådgiver - læringsmiljø og læringsutbytte, Morten F. Haugli, morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no

Digitaliseringsrådgiver, Solvår Gully, solvar.gully@eidsvoll.kommune.no 

Velkommen til skolene i Eidsvoll

Administrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av skolene i Eidsvoll. Vi arbeider innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Vi har en Strategi for kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen som systematiserer kvalitetsutvikling i Eidsvollskolen. Inn under denne strategiske planen finnes også egne strategier, rutiner og plandokumenter for arbeid innen for eksempel læringsmiljø, digitalisering, språk og realfag.

Våre ansvarsområder er:

  • Grunnskolene
  • SFO
  • Voksenopplæring
  • Innføringstilbud
  • Ressurssenter
  • Alternativ opplæring

Alle skolene