Skolene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Skolesjef, Rune Holm, rune.holm@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver - læringsmiljø og læringsutbytte, Morten F. Haugli, morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no

Digitaliseringsrådgiver, Solvår Gully, solvar.gully@eidsvoll.kommune.no 

Velkommen til skolene i Eidsvoll

Administrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av skolene i Eidsvoll. Vi arbeider innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Vi har en Strategi for kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen som systematiserer kvalitetsutvikling i Eidsvollskolen. Inn under denne strategiske planen finnes også egne strategier, rutiner og plandokumenter for arbeid innen for eksempel læringsmiljø, digitalisering, språk og realfag.

Overordnet målsetting for Eidsvollskolen

Eidsvoll kommune har en framtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å utvikle kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre morgendagens samfunns- og arbeidsliv.

Våre ansvarsområder

  • Grunnskolene
  • SFO
  • Voksenopplæring
  • Innføringstilbud
  • Ressurssenter
  • Alternativ opplæring

Alle skolene 

I tillegg til de ti kommunale grunnskolene i Eidsvoll, som følger under, finnes også en privat skole i kommunen.

Steinerskolen i Eidsvoll kan du lese mer om her.

Oversikt over alle de kommunale skolene i Eidsvoll - sortert på ungdomskoler og tilhørende barneskoler

Ungdomsskoler Feiring skole Råholt ungdomsskole Vilberg ungdomsskole
Tilhørende barneskoler Feiring skole Bønsmoen skole Langset skole
Dal skole Vilberg skole
Eidsvoll Verk skole Ås skole
Råholt skole