Skolene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Skolesjef, Rune Holm, rune.holm@eidsvoll.kommune.no

Pedagogisk rådgiver, Anne Brodal, anne.brodal@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver - læringsmiljø og læringsutbytte, Morten F. Haugli, morten.fallet.haugli@eidsvoll.kommune.no

Bildet viser sofakroken i en foaje på en av våre skoler -  Langset skole

Velkommen til skolene i Eidsvoll

Administrasjonen har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av skolene i Eidsvoll. Vi arbeider innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.

Vi har en strategisk plan for vårt arbeid som gir retning for utvikling og kvalitet på undervisningen.

Vårt ansvarsområder er:

  • Grunnskolene
  • SFO
  • Voksenopplæring
  • Innføringstilbud
  • Ressurssenter
  • Alternativ opplæring

Alle skolene