Bildet viser Ås skole

Kontaktinformasjon

Eidsvollvegen 11,

2080 Eidsvoll

Skole: 66 10 73 40

SFO: 474 68 450

e-post: aas.skole@eidsvoll.kommune.no

Åpningstider SFO

07:00 - 17:00 

 

Aktuelt

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 2.-4. trinn og gratis SFO for 1. trinn

Her finner du oppdatert informasjon om redusert betaling i SFO.

Les mer »

Vigilo, ny kommunikasjonsløsning skole-hjem

Skolene tar i august i bruk ny kommunikasjonsløsning og skoleadministrativt system, Vigilo.

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Ås skole

Om skolen vår

  • Ås skole ligger midt i grunnlovsbygda og er en 1 - 7 skole med 300 elever og 45 ansatte.
  • Skolen ble bygd i 1946 og har blitt bygd ut i 1957, 1991, 2000 og 2016.
  • Ås skole er en to-parallellers skole med plass til 50 elever på hvert trinn.
  • Skolen er blanding av typisk klasseromskole og baseskole med grupperom knyttet til alle klasserom.
  • Skolen har spesialrom til musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving og et stort mediatek til forskjellige aktiviteter.

Uteområdet

  • Skolen har et flott uteområde i naturskjønne omgivelser med nærhet til Eidsvoll bygdetun og Mistberget.
  • Uteområdet har et nytt fint amfi og et indre skoleområde til lek og aktivitet.
  • Uteområdet er en viktig læringsarena og har mange ulike muligheter, med ballbinge, fotballflate, hinderløype, lekeland og husker.
  • Det er også naturlige hauger som vinterstid brukes til aking og ski.
  • Ballbingen sprøytes og brukes til skøyteaktivitet.

Kalender

Se flere

Her finner du oss