Bildet viser Ås skole

Kontaktinformasjon

Eidsvollvegen 11,

2080 Eidsvoll

Skole: 66 10 73 40

SFO: 474 68 450

e-post: aas.skole@eidsvoll.kommune.no

Åpningstider SFO

07:00 - 17:00 

 

Velkommen til Ås skole

Om skolen vår

  • Ås skole ligger midt i grunnlovsbygda og er en 1 - 7 skole med omlag 300 elever og nærmere 50 ansatte.
  • Skolen ble bygd i 1946 og har blitt bygd ut i 1957, 1991, 2000 og 2016.
  • Ås skole har plass til 50 elever på hvert trinn. (Fordelt på to eller tre klasser på hvert trinn.)
  • Skolen er blanding av typisk klasseromskole og baseskole med grupperom knyttet til alle klasserom.
  • Skolen har spesialrom til musikk, kunst og håndverk, mat & helse og kroppsøving. Samt et stort mediatek til forskjellige aktiviteter.

Uteområdet

  • Skolen har et flott uteområde i naturskjønne omgivelser med nærhet til Eidsvoll bygdetun og Mistberget.
  • Uteområdet har et nytt fint amfi og et indre skoleområde til lek og aktivitet.
  • Uteområdet er en viktig læringsarena og har mange ulike muligheter, med ballbinge, fotballflate, hinderløype, lekeland og husker.
  • Det er også naturlige hauger som vinterstid brukes til aking og ski.
  • Ballbingen sprøytes og brukes til skøyteaktivitet på vinterstid.

Kalender

Se flere

Her finner du oss