Innhold

1. PALS og TRIVSELSPROGRAMMET

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Dette er en modell for intervensjon og støtte i skolens sosiale miljø. Målet er å fremme et skolemiljø preget av en positiv og sosial kultur. Det er utarbeidet et overordnet skolemål, regelmatriser for ulike arenaer og et belønningssystem. BRA-kort brukes som synliggjøring av positiv atferd og hvert trinn har sammen bestemt hva som er små og store belønninger. Skolens PALS-team består av Jan-Olav Sveen, Elin Stendahl og Steinar Opsahl.

TRIVSELPROGRAMMET er et program som fremmer økt og mer variert aktivitet i storefriminuttene, legger til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner, reduserer konflikter og fremmer verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Trivselesledere velges i blant elever på 4. - 7. trinn. De får opplæring i regi av Trivselsprogrammet og de bærer trivesledervester. De setter i gang aktivitet i forhold til årstid og passer på at alle får være med. Kontaktlærere for trivselslederne er Henriette Aas og Stian Østhagen.

 

2. PLAN FOR GRUNNLEGGENDE SPRÅK-, LESE- OG SKRIVEKOMPETANSE

Eidsvoll kommune har i flere år hatt en kommunal plan for å sikre en helhetllig og god språk-, lese- og skriveopplæring for alle elevene. Denne danner grunnlaget for kvaliteten på opplæringa fra barnehage til grunnskole. Ås skole har jul-til-jul lærer, lesekurs og tidlig innsats i den viktige grunnleggende ferdigheten lesing. Monika Bruun Kleven er skolens leseveilder.


Publisert: 21.03.2017 10:13:30
Sist endret: 21.03.2017 10:13