Innhold

Ås skole - grobunn for personlig utvikling

Hele menneske skal utvikles i følge Kunnskapsløftet. Derfor er det viktig å se sammenhengen mellom kulturell aktivitet og læringsresultater. Forskning viser at kunst og kultur, både som opplæring og opplevelse stimulerer blant annet kreativitet, selvtillit og det sosiale samspillet. 

Ås skole ønsker å være en kulturell aktiv skole, hvor de praktisk-estetiske fagene har en egenverdi, men samtidig gi opplevelser som skaper overføringsverdi til andre fag. Gjennom et bredt spekter av opplevelser, varierte arbeids- og undervisningsformer, tydelig klasseledelse, glede og hardt arbeid skal Ås skole gi ALLE elever et så godt læringmiljø at de kan mestre egne liv. 

Relasjoner mellom ansatte og elever skaper trygghet, vennlighet og hjelpsomhet. Gode relasjoner kan hjelpe elevene til å skape et vennlig læringsmiljø i stede for et konkurrerende klassemiljø. Relasjoner er et grunnlag for følelse av aksept og verdsetting - et viktig allmennmenneskelig trivselmoment. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli verdsatt av de menneskene de er sammen med. Elevene og de ansatte får energi ved å få bekreftelse på at de trives sammen. Når elevene får positiv oppmerksomhet regelmessig, vil den enkelte oppleve seg som betydningsfull og viktig. (Relasjonskompetanse i skolen, Spurkland og Lysebo, Pedlex 2016)

Ås skole ønsker å skape gode relasjoner på alle nivåer i skolesamfunnet og aktivitetsplanen synliggjør fellesaktiviteter som styrker dette arbeidet. Skolen har også faddere for førsteklassingene, slik at de yngste skal føle trygghet og tilhørighet til de eldste på skolen


Publisert: 21.03.2017 09:44:14
Sist endret: 21.03.2017 09:44