Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ås skole - grobunn for personlig utvikling

Hele menneske skal utvikles i følge Kunnskapsløftet. Derfor er det viktig å se sammenhengen mellom kulturell aktivitet og læringsresultater. Forskning viser at kunst og kultur, både som opplæring og opplevelse stimulerer blant annet kreativitet, selvtillit og det sosiale samspillet. 

Ås skole ønsker å være en kulturell aktiv skole, hvor de praktisk-estetiske fagene har en egenverdi, men samtidig gi opplevelser som skaper overføringsverdi til andre fag. Gjennom et bredt spekter av opplevelser, varierte arbeids- og undervisningsformer, tydelig klasseledelse, glede og hardt arbeid skal Ås skole gi ALLE elever et så godt læringmiljø at de kan mestre egne liv. 


Publisert: 21.03.2017 09:44:14
Sist endret: 21.03.2017 10:20