Innhold

Navn:Telefon:

Marit Hunstad
rektor

 66107902
   
Wenche Dalmo
avd. leder 1. - 7. trinn
66107903
   

Monica Weensvangen
Leder SFO og ressurssenter

66107910 

   
Tove Espelid
saksbehandler

66107900

 

Linn Suktamuk Rygg kontaktlærer 1 a 66107921
Stine Lûdermann Elstad kontaktlærer 1 b 66107921
Trine Sørhagen kontaktlærer 2 a 66107922
Silje Stakvik Solberg kontaktlærer 2 b 66107922
Sidsel Goksøyr kontaktlærer 2 c 66107922
Hanne-Kristin Bye  kontaktlærer 3 a 66107923
Henriette Di Leggerini kontaktlærer 3 b 66107923
Lisbeth Lillemark Pettersen kontaktlærer 4 a 66107924
Lena Hveem Fredheim kontaktlærer 4 b 66107924
Johanna Bergsdottir kontaktlærer 5 a 66107925
Vigdis Olsen kontaktlærer 5 b 66107925
Ina Håkull Vangen kontaktlærer 6 a 66107926
Cathrine Anstensen kontaktlærer 6 b 66107926
Isabella Førde kontaktlærer 6 c 66107926
Ann-Kristin Abrahamsen kontaktlærer 7 a 66107927
Ida Sandholtbråten kontaktlærer 7 b 66107927
     
Trude Aalborg-Langhelle faglærer 66107900
Guri S. Aune lærer 66107900 
Magdalena Filipowicz morsmålslærer 66107900
Tania Gulbranden lærer 66107900
Ellen Rustad Hagen faglærer 66107900
Gisle Kjellevold faglærer 66107900
Julie Løvaas spes.ped. skole-resurssenter 66107900 
Silje Elisabeth Martinsen sosiallærer 66107900
Ida Melby faglærer 66107900
Ann-Merete Norderhaug spes.ped. lærer 66107900
Aud Å. Rynning faglærer 66107900 
Kari Simonsen spes. ped veileder 66107900 
Christian Skoglund lærer 66107900
Jorunn Stokke faglærer 66107900
Karina Sunde lærer 66107900
Carl Emil Øyri faglærer 66107900
     
Mona Lill Bakken fagarbeider ressurssenteret 66107901
Olaug Berg fagarbeider ressurssenteret 66107901
Heidi Botnmark spes.ped. lærer ressurssentret 66107901
Gry Eikåsen Ellingsdalen fagarbeider ressurssenteret 66107901
Torill Garsjø fagarbeider ressurssenteret 66107901
Linda Synnøve Laasby fagarbeider ressurssenteret 66107901
Linda Margrethe Sandberg fagarbeider ressurssenteret 66107901
Rita Weaas ergoterapeut 66107901
Edyta Zachara fagarbeider ressurssenteret 66107901
     
Sandra Doran

fagarbeider skole/SFO

66107900

Christin Hallonen-Jensen

assistent skole/SFO

66107900

Solgunn E. Midtlyng

asistent skole/SFO

66107900

Aleidis Stakvik Olsen

fagarbeider skole

66107900

 

 

 
Hilde Engebretsen Otten

fagarbeider skole/SFO

66107900

Sissel Samsøe

assistent SFO

66107910

Stine Skårerverket-Olsrud

fagarbeider skole/SFO

66107900

Annikken Thoresen fagarbeider skole/SFO 66107900
Birgit Ulverud assistent skole/SFO 66107900
     
     

Publisert: 02.12.2016 12:38:56
Sist endret: 04.11.2020 08:47