Innhold

Informasjon om Bønsmoen skole

Skolen ble delvis åpnet til skolestart 2010 og sto ferdig til skolestart 2012.
Elevtallet er stadig i vekst og skolen har kapasitet å ta imot 350 elever.

Skolen er to-parallell med SFO-avdeling og Ressurssenter.

Ved skolen ligger Bønsmoen barnehage og klubbhuset til EIF med stor kunstgressbane.
Vi har stort uteareale med mange lekeapperater.

Skolen er med i Trivselslederopplegget.Det vil si at noen elever er ansvarlige for lekeaktiviteter i friminuttene.
Se trivselsleker.no

Hver mandag har vi Trivselstime for småskolen og mellomtrinnet. Her er det rom for innslag av elevene - egenproduserte eller skolerelaterte.

Ved skolen vår arbeider vi med å heve kompetansen i realfag. Dette er et utviklingsområde sammen med vektlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter.

SFO har åpent alle dager fra kl. 7:00 - 17:00, stengt 4 uker i sommerferien (juli) og 5 planleggingdager.
SFO stenger kl. 12 på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Søke om SFO-plass? 

Alle påmeldinger til skolens fridager og ferier blir lagt ut på It's Learning.

 

1. - 3. trinn
Man, tirs, tors, fred


Onsdag
4. - 7. trinn
Man, tirs og fred

Onsdag


Torsdag

1. økt 08.30 - 9.30  08.30 - 09.30  08.30 - 09.40  08.30 - 09.30  08.30 - 09.40
 Pause 09.30 - 09.50  09.30 - 09.50  09.40 - 09.50  09.40 - 09.50  09.40 - 09.50
 2. økt 09.50 - 11.00  09.50 - 11.00  09.50 - 11.00  09.50 - 11.00  09.50 - 11.00
 Matpause 11.00 - 11.45  11.00 - 11.45  11.00 - 11.45  11.00 - 11.45  11.00 - 11.45
 3. økt 11.45 - 12.45  11.45 - 12.25  11.45 - 12.45  11.45 - 12.25  11.45 - 12.45
 Pause 12.45 - 13.00    12.45 - 13.00    12.45 - 13.00
 4. økt 13.00 - 13.40    13.00 - 14.10    13.00 - 14.25

 

Ordens- og trivselsregler

Ordensreglement

Trivselsregler

Mobbeplan

Mobbeplan for Bønsmoen skole

PEACETU - gatekunst, Den kulturelle skolesekken:PEACETU - gatekunst, Den kulturelle skolesekken


Publisert: 02.12.2016 13:38:46
Sist endret: 13.01.2017 12:39