Innhold

Informasjon om Bønsmoen skole

Skolen ble delvis åpnet til skolestart 2010 og sto ferdig til skolestart 2012.
Elevtallet er stadig i vekst og skolen har kapasitet å ta imot 350 elever.

Skolen er to-parallell med SFO-avdeling og Ressurssenter.

Ved skolen ligger Bønsmoen barnehage og klubbhuset til EIF med stor kunstgressbane.
Vi har stort uteareale med mange lekeapperater.

Skolen er med i Trivselslederopplegget.Det vil si at noen elever er ansvarlige for lekeaktiviteter i friminuttene.
Se trivselsleker.no

Hver mandag har vi Trivselstime for småskolen og mellomtrinnet. Her er det rom for innslag av elevene - egenproduserte eller skolerelaterte.

Ved skolen vår arbeider vi med å heve kompetansen i realfag. Dette er et utviklingsområde sammen med vektlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter.

SFO har åpent alle dager fra kl. 7:00 - 17:00, stengt 4 uker i sommerferien (juli) og 5 planleggingdager.
SFO stenger kl. 12 på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Søke om SFO-plass? 

Gå inn på Visma flyt skole

 

1. - 3. trinn
Man, tirs, tors, fred


Onsdag
4. - 7. trinn
Man, tirs, fre. 

Onsdag
4. - 7. trinn
torsdag
1. økt 08.30 - 10.00  08.30 - 10.00 08.30 - 10.00  08.30 - 10.00 08.30 - 10.00
 Pause 10.00 - 10.30  10.00 - 10.30 10.00 - 10.30       10.00 - 10.30 10.00 - 10.45
 2. økt 10.30 - 12.00  10.30 - 12.00 10.30 - 12.00  10.30 - 12.00 10.45 - 12.15
Pause 12.00 - 12.45   12.00 - 12.45   12.15 - 12.55
 3. økt 12.45 - 13.30   12.45 - 14.10   12.15 - 14.25
           

10.00

Ordensreglement

Trivselsregler

Mobbeplan

Mobbeplan for Bønsmoen skole

PEACETU - gatekunst, Den kulturelle skolesekken:PEACETU - gatekunst, Den kulturelle skolesekken


Publisert: 02.12.2016 13:38:46
Sist endret: 08.11.2021 13:05