Innhold

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

Velkommen som foresatt til Bønsmoen skole.

Foreldrerådet arbeidsutvalg FAU:

Alle foreldre som har barn i skole, er medlemmer av skolens foreldreåd.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen.
FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 


Publisert: 21.03.2017 10:03:25
Sist endret: 21.03.2017 10:03