Bildet viser Dal skole

Kontaktinfo
Hjæravegen 5, 2072 Dal
66 10 73 00


Rektor: Heidi Windju 66107303/46898983

Avd.leder 1.-4.trinn:            Wenche Lund 66107302

Avd.leder 5.-7.trinn:                    Eli Martinsen 66107313

SFO-leder:                        Sebastian Cornejo: 66107318

Åpningstider
Skole: 08.00-15.00

SFO: 7:00-17:00

Velkommen til Dal skole 

Dal skole ligger lengst sør i Eidsvoll  og er en barneskole med ca 440 elever. 

Dal skole ble pusset opp og utvidet i 2001, med plass til 350 elever. På grunn av stadig økende elevtall, har vi fått et ekstra tilbygg som ble tatt i bruk høsten 2011. Høsten 2017 stod annenetasje på tilbygget klart.
Vi har et stort og variert uteområde. Akebakke, skog, ballbinge, fotballbaner, basketbane og lekearenaer som sandkasser og lekestativ.  FAU og frivillige har satt opp blant annet en gapahuk og klatrevegg.

Visjonen vår er "Trygghet og kunnskap for framtiden". 

Aktuelt

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

Les mer »

Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

Kommuneoverlegen ser derfor behovet for en presisering av gjeldende retningslinjer for dette.

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere

Her finner du oss