Bildet viser Dal skole

Kontaktinfo
Hjæravegen 5, 2072 Dal
66 10 73 00
Rektor: Marit Korvanen

SFO
Hjæravegen 5, 2072 Dal
66 10 73 10
SFO-leder: Torhild Martinsen

Åpningstider
Skole: 08.00-15.00

SFO: 7:00-17:00

Velkommen til Dal skole

Dal skole ligger lengst sør i Eidsvoll og er en barneskole med ca 430 elever.

Dal skole ble pusset opp og utvidet i 2001, med plass til 350 elever. På grunn av stadig økende elevtall, har vi fått et ekstra tilbygg som ble tatt i bruk høsten 2011. Høsten 2017 stod annenetasje på tilbygget klart.
Vi har et stort og flott uteområde hvor FAU og frivillige har satt opp blant annet en gapahuk og klatrevegg.

Aktuelt

Pysjfest på skolen eller i barnehagen?

Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

Les mer »

Overgang til Office 365

Dal skole går fra "It's learning" til "Office 365".

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere

Her finner du oss