Innhold

Hensikt

Dal Skole har siden 2006 vært en PALS skole. PALS betyr: POSITIV ATFERD, STØTTENDE LÆRINGSMILJØ OG SAMHANDLING I SKOLE.

Hensikten med PALS er å fremme læring og forebygge problematferd.

PALS legger vekt på å utvikle positiv atferd hos elevene. Dette gir et godt læringsmiljø og i tillegg fremmer det elevenes utvikling av sosiale og skolefaglige ferdigheter.
Våre tre hovedregler er Vis respekt! Vis omsorg! Ta ansvar!

Årshjulet for PALS

Det viser hva vi har fokus på ukene gjennom skoleåret. 

Du finner årshjulet her.

 


Publisert: 13.01.2017 12:53:50
Sist endret: 13.01.2017 12:53