Innhold

Permisjoner

• Ved søknad om 1-3 dager permisjon: kontaktlærer innvilger
• Ved søknad om 4-10 dager permisjon: rektor innvilger
• Over 10 skoledager: eleven må skrives ut av skolen

Fraværsrutiner

1. Foresatte gir beskjed til skolen ved fravær (enkeltdager eller enkelttimer). Beskjed gis kontaktlærer (til trinnkontoret).
2. Skolen kontakter foresatte dersom de ikke har mottatt beskjed i løpet av skoledagen.
3. Hvis en elev har 10 enkelttimer eller 10 dager fravær kontakter skolen foresatte. Hensikten med møtet/samtalen er å kartlegge årsaker til fraværet, og å finne løsninger / gjøre en avtale om videre oppfølging.
4. Etter samtykke og ved behov samarbeides det med andre aktuelle instanser.
(PPT, BVT, BUP, skolehelsetjenesten, lege)

 


Publisert: 21.03.2017 10:58:47
Sist endret: 21.03.2017 10:58