Innhold

FAU

FAU er foreldrenes samarbeidsutvalg. De samarbeider tett med skolen i gjennomføringen av diverse arrangementer. Les mer om viktigheten av samarbeid melllom skole og hjem her.

Leder for FAU er Espen Søberg.

ELEVRÅDET

Elevrådet er elevenes demokratiske valgte organ, og jobber for å sikre elevenes interesser. De prioriterer sine satningsområder som for eksempel ønske om klatrestativ, fotballmål etc. Elevrådet deltar årlig i barnas kommunestyre hvor de søker om midler til sine satningsområder.

Det er elever fra 2-7 trinn som utgjør elevrådet, 1 elev fra hver basisgruppe. Elevrådet velger selv sin formann og sekretær.

SAMARBEIDSUTVALGET

Samarbeidsutvalget er et lovpålagt organ som har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen.
Utvalget består av to lærere, to assistenter, en representant fra elevrådet, FAU leder, en representant fra kommunestyret og rektor.
Dal skoles samarbeidsutvalg har møter 2 ganger årlig.


Publisert: 02.12.2016 14:29:27
Sist endret: 13.01.2017 09:36