SFO

SFO på Dal skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordningen ved DAL SKOLE (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud for elever i 1.– 4. trinn og funksjonshemmede elever i 1. - 7. trinn før, og etter skoletid. Vi skal legge til rette for lek, kultur – og fritidsaktiviteter. Vi skal gi barna trygghet og omsorg.

Vi tilbyr et daglig måltid med kald eller varm mat og frivillige aktiviteter tilpasset alder, f.eks. gymlek, skogturer, forming, m.m.
Frilek ute og inne er også en stor del av SFO.

SFO-Baser

SFO på Dal skole er delt inn i to baser; Maurtua og Smurfeland. 1. trinnselevene holder til i Maurtua mens 2.-4. trinnselevene har base i Smurfeland.

Åpningstider

I skoleferier: 07.00 – 17.00
I skoleåret: 07.00 – 8.30 og fra skoleslutt til kl. 17.00.
SFO holder åpent i skolens ferier, der alle som ønsker plass leverer søknad på It’s learning innen en frist. Vi stenger 4 uker på sommeren og 5 planleggingsdager i løpet av året.

Påmelding til SFO

Dere får påmeldingsskjema og vedtekter for SFO tilsendt i april, med søknadsfrist 1.mai. Skjemaet sendes til skolen. Dere får bekreftelse på SFO-plass på besøksdagene i mai i tillegg til mer informasjon om oppstarten.

Halv eller hel plass

Med hel plass kan dere benytte full tid innenfor åpningstiden.
Halv plass er 15 timer pr. uke i skoleåret og 25 timer pr. uke i skoleferiene.
Dere velger selv hvordan dere vil bruke timene, men tidene skal fylles inn i et skjema 14 dager før oppstart. Det er også 14 dagers frist for endringer. Vi tilbyr også dagplasser.

Pris for SFO-PLASS vil stå på påmeldingen. I år har SFO kostet:

Priser SFO
  Timer pr. uke i skoleåret Timer pr. uke i skoleferier Pris pr. mnd. i 10 mnd. * + matpenger pr. mnd. i 10 mnd.
Halv plass 15 timer 25 timer Kr 1824,- Kr 225,-
Hel plass Full tid Full tid Kr 2717,- Kr 225,-
    Søsken med samme betaler kr. 300,- i moderasjon.    

Juli og august er betalingsfrie mnd. Den daglige oppholdtiden for det enkelte barn bør ikke overstige 9 timer. I matprisen ligger et måltid per dag i skoleåret, og to måltider per dag i skolens ferier. 


Publisert: 02.12.2016 14:36:37
Sist endret: 02.12.2016 14:41