Innhold

Skolefritidsordningen ved DAL SKOLE (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud for elever i 1.– 4. trinn og funksjonshemmede elever i 1. - 7. trinn før, og etter skoletid. Vi skal legge til rette for lek, kultur – og fritidsaktiviteter. Vi skal gi barna trygghet og omsorg.

Vi tilbyr et daglig måltid med kald eller varm mat og frivillige aktiviteter tilpasset alder, f.eks. gymlek, skogturer, forming, m.m.
Frilek ute og inne er også en stor del av SFO.

                                                   Trykk her for å søke SFO plass på Vigilo 
                    (Trykk på logg inn øverst til høye, velg eidsvoll. Benytt ID-porten for pålogging)

SFO-Baser

SFO på Dal skole er delt inn i to baser; Maurtua og Smurfeland. 1. trinnselevene holder til i Maurtua mens 2.-4. trinnselevene har base i Smurfeland.

Åpningstider

I skoleferier: 07.00 – 17.00
I skoleåret: 07.00 – 8.30 og fra skoleslutt til kl. 17.00.
SFO holder åpent i skolens ferier, der alle som ønsker plass leverer søknad i visma innen en frist. Vi stenger 3 uker på sommeren og 5 planleggingsdager i løpet av året.

Påmelding til SFO

Dere får påmeldingsskjema og vedtekter for SFO tilsendt i april, med søknadsfrist 1.mai. Skjemaet sendes til skolen. Dere får bekreftelse på SFO-plass på besøksdagene i mai i tillegg til mer informasjon om oppstarten.

Halv eller hel plass

Med hel plass kan dere benytte full tid innenfor åpningstiden.
Halv plass er 15 timer pr. uke i skoleåret og 25 timer pr. uke i skoleferiene.
Dere velger selv hvordan dere vil bruke timene, men tidene skal fylles inn i et skjema 14 dager før oppstart. Det er også 14 dagers frist for endringer.
Vi tilbyr også dagplasser i skoleåret og i skolens ferier.
Fra høsten 2022 ble det vedtatt nasjonal ordning, som gir alle i 1.trinn 12 timer gratis SFO. 

Generelt om SFO 

Her finner du prisoversikt og generell informasjon om SFO i Eidsvoll.

Skolefritidsordningen (SFO)


Publisert: 02.12.2016 14:36:37
Sist endret: 17.01.2023 14:37