Innhold

Eidsvoll Verk skole sitt elevråd består av elevrepresentanter fra 4.-7. trinn. Elevrådet velges for ett skoleår om gangen og velges kort tid etter skolestart. En av skolens lærere har i oppgave å hjelpe elevrådet i sitt arbeid (elevrådskontakt)

Elevrådskontakt 2019-2020: John Erik Vigren

 

Elevrådet 2021-2022

Trinn Tillitsvalgt Vara tillitsvalgt

4A

4B

 

 

 

5A

5B

 

 

6A

6B

 

 

7A

7B

 

 

Publisert: 08.05.2017 10:24:06
Sist endret: 02.08.2021 09:42