FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FAU er sammensatt av minst en representant for hvert klassetrinn, og årsmøtet avholdes i månedskiftet mai/juni. Det nye og det gamle FAU møtes til et konstituerings- og "overleverings-"møte rett før skoleslutt, slik at FAU er operativt fra skolestart.

Aktiviteter

Foreldrerådet (FAU) har ulike arrangement for elevene og foresatte i løpet av skoleåret. Foreldrerådet fordeler arbeidsoppgaver på forskjellig trinn. Liste blir satt opp og distribuert straks etter skolestart.

 

17. mai arrangement

Foresatte ved 5. trinn som gjennomfører 17. mai arrangementet.  Foreldrekontaktene fordeler oppgaver og disse blir beskrevet under.

Arbeidsbeskrivelse styret.

Beskrivelsen angir arbeidsfordeling og oppgaver knyttet til tog og skolearrangement for FAU.

FAU styret kjøper inn

Innkjøpsliste
VarerAntall
Pølser, Rema 700 stk.
Lomper, Rema 70 pk.
Sennep, Rema 6 stk.
Ketchup, Rema 8 stk.
Pølsepapir, Finsbråten Kommer med pølsene
Popcorn, popcorn companiet 2 sekker a 110 l
Popcornbeger, popcorn Companiet 1000 (ved behov)

Servietter hvite, Rema

Servietter, 17 mai pynt

2 pk.

2. pk.

Søppelsekker, Rema 1 rull
Tørkepapir, Rema 3 pk.
Kaffekopper, Rema eller Europris 8 pk.
Lodd 10 serier

Is, Diplom Is

Miks Lollipop, Pinup, Kroneis og Sandwich

31 kartonger
Brus, Roma 14 kasser
Melkepulver, Rema
Kyllingpølser, (glutenfri) Rema 2 pk.
Papirduker, Rema eller Europris 25 løpemeter
Papptallerkner 2 pk

 

FAU styret skaffer/finner frem/avklarer

 • Kontakter Eidsvoll Værk Musikkorps på mail (kontaktdata finnes på kommunens hjemmeside)
 • Kjøper inn iht listen ovenfor
 • Sender ut invitasjon til skolens elever gjennom Kjersti (ca 1.mai)
 • Leker på skolen; anskaffer/finner frem 4 stempler og utstyr til 3 leker (se eget skriv)
 • Legger frem penn og merketape til å navne leverte kakefat/kanner som mangler navn og lapper og penn til å merke kakefat som har allergivennlige kaker
 • Avklarer at skolen rydder kjøleskap på FAU kjøkkenet så det er plass til pølser der
 • Skaffer 5 kasser med veksel til kafe (2 stk), pølsebod, is/popcorn bod og basar
 • Skaffer vakter til fletting av 17.mai toget ved Rema og i parken når det er vår tur (hvert 4. år, når skolen går først i toget – vi gjorde dette sist i 2015)
 • FAU-leder går i toget ved skolefanen sammen med rektor

 

Basarkomiteen

 • Sender ut skriv med spørsmål om gaver til skolens elever
 • Setter opp vaktliste 17.mai
 • Skaffer premier og pakker premiebager
 • Avholder loddsalg iht vaktliste


5. trinn skaffer/ordner

 • Tar med 4 tomme isbokser til lomper
 • Tar med 1 kjele til å trekke kyllingpølsene –skal ikke blandes med andre pølser i pølsekokeren
 • Setter opp arbeidsfordeling av oppgaver iht arbeidsbeskrivelse
 • Tar med skolefanen tilbake fra Eidsvollsbygningen sammen med egen klassefane når arrangementet er ferdig der.


Skolen skaffer/ordner/beslutter

 • Sender ut invitasjon til 17.mai etter innspill fra FAU
 • Sender ut påmelding til barnetoget og setter opp liste over påmeldte
 • Ordner bidrag underholdning i parken etter toget (hvert 4.år når skolen går først i toget – sist 2015)
 • 7.klasse elever til å bære fane og dusker
 • Setter frem skolefanen og klassefaner med navneliste tapet bak i mediateket til barnetoget. Inkludert her bæresele både til 7.trinns elever og en klassekontakt 7.trinn (voksen sele) som må påregne å avlaste med bæring
 • Pynter tavlene i de rom som benyttes som kafé (klasserommene 7-10)
 • 2 skjøteledninger til pølsekokere


Klassekontakt hver klasse

 • Henter klassefane i mediateket
 • Avklarer hvem av foreldre som følger i toget (min 2 for de større trinnene/4 for de små)
 • Sender mail/skriv til foreldre om hvem som skal følge toget og «kjøreregler» for toget
Arbeidsbeskrivelse foreldre

Følgende rom/områder på skolen benyttes:

 • Skolekjøkkenet: mottak av kaker og kaffekanner
 • Kafé i rommene 7, 8, 9 og 10; oppsett av salgsdisk samt «kafébord» for spisingoppsett av disk for salg av kaker og kaffe samt «kafébord» for spising
 • Kafè i Mediateket: oppsett av «kafébord» til spising. Evt også ute ved god værmelding
 • Pølsebod i skolegården utenfor rom 9/10: oppsett av bord i vinkel samt pølsekokere
 • Is-/ popcorn i skolegården utenfor rom 7/8: oppsett av bord i vinkel. Isen i isoporkasser med tørris

Forberedelser 16.mai kl 18.00

 • Skaffe nøkkel fra FAU styret
 • Sette opp salgsdisker (bord fra skolekjøkkenet i rekke for salg av kaker og kaffe) i klasserom 7, 8, 9 og 10 og/eller ute samt ordne pulter og stoler i grupper for spising
 • Bære/kjøre ut bord og stoler fra gymsalen (finnes under scenen) til kafé Mediateket/ute
 • Pynte bord i klasserom 7, 8, 9 og 10 med servietter og evt batteri-kubelys (FAU kjøkkenet). Sett gjerne ut vaser med bjerkeris (må skaffes av trinnet selv)
 • Sett frem papptallerkener, skjeer, servietter og pappkrus på salgsdiskene (FAUkjøkkenet)
 • Legge lomper og pølsepapir lagvis i tomme isbokser (tas med). Pølsepapir finnes på FAU kjøkkenet
 • Brus fordeles til salgsdisker i klasserom 7, 8, 9 og 10
 • Gjøre klar «søppelstativer» ved salgsdiskene og andre steder det er naturlig
 • NB avslutt før 22.00 da alarmen går på. Dersom 16.mai er en helligdag/helg så står alarmen på hele dagen, og den som har nøkkel må slå av denne (få opplæring av rektor)

Klassekontakt kl 0800

 • Låse opp skolen
 • Ta inn is levert av Diplom-is og er plassert i tørris-kasser utenfor skolen (ukjent sted)
 • Gjør klar en isboks e.l for å hente inn veksel, sett ut pengeskrinmed veksel til kafe, pølsebod og is/popcornbod rett før 12.00 (får fra FAU kasserer)
 • Etter arrangementet, sjekk med pølsebod, kafe og is/popcorn hvor mye pølser/brus/is som er igjen og sjekk hvor mange begre som er benyttet til popcorn og meld fra til FAU kasserer (kan gjøres etter 17.mai)


Kjøkkenvakt kl 0815 – 1130

 • Mottak av kaffe og kaker på skolekjøkkenet før toget går. Kakefat/kaffekanner navnes
 • Skjær opp kaker og finn frem kakespader
 • Hente popcornbegre på FAU kjøkkenet og fyll i 100 begre med popcorn fra sekker
 • Hente pølsekokere (2 stk) på FAU kjøkkenet, sett ute på salgsdisk utenfor rom 9/10, trekke pølser i disse slik at klart til 1200 (starte ca 1115).
 • Trekk kyllingpølser på skolekjøkkenet i egen kjele

Kjøkkenvakt kl 1130-1300

 • Plassere kaker, kaffe og melkepulver på salgsdisker i kafeteriaen (rom 7, 8, 9 og 10)
 • Fylle på med kaker, kaffe og brus i kafeteriaen etter behov. Fjern tomme fat/kanner
 • Fyll på med pølser i pølsekokerne ute i skolegården ved behov
 • Fyll opp flere popcornbegre og sett ut i is/popcorn bod
 • Rydde søppel inne i kafeteriaen. Vaske hvis nødvendig
 • Sortere brusflasker i sekker. Ikke bland fulle og tomme flasker i samme sekk. Frakt tomgods til skolekjøkkenet og hell ut brus som er igjen i flaskene

Kjøkkenvakt kl 1300 – 1430

 • Som kjøkkenvakt 1130-1300. I tillegg:
 • Når alle er forsynt, og senest 14.00 stenges kafeteriaen. Kakene som er igjen flyttes til skolekjøkkenet for avhenting.
 • Rydde på skolekjøkkenet, og vaske av alle bord og benker. Vaske opp alt som er brukt av skolens utstyr. Rydd på plass utstyr. FAU har avtalt på forhånd at renhold setter ut kluter mm på skolekjøkkenet.
 • Delta i generell rydding (se eget punkt)

Kafeteriavakt kl 1130 - 1300 (rom 7, 8, 9 og 10)

 • Selge kaffe, kaker og brus. Penger legges i låsbart skrin. Lever fortløpende store sedler til klassekontakten
 • (dersom det er delt opp i små kakestykker – lever gjerne ut 2 stk til pris for 1)
 • Sørge for at salgsdisker ser representativt ut til enhver tid. Fjern tomme kakefat
 • Sortere brusflasker i kasser. Ikke bland fulle og tomme flasker i samme kasse.

Kafeteriavakt kl 1300 – 1430 (rom 7, 8, 9 og 10)

 • Som kafeteriavakt 1130-1300. I tillegg:
 • Ca 1330 ryddes det slik at det kun er kafeteria i rom 9 og 10. Hvis det er kø kan dette utsettes noe / hvis stille kan dette gjøres før
 • Når alle er forsynt, og senest 14.00 ryddes salgsdiskene. Kakene som er igjen og kaffekanner settes på kjøkkenet for avhenting.
 • Brusflasker settes på kjøkkenet. Ikke bland fulle og tomme flasker i samme kasse.
 • Tell over hvor mange fulle brus som er igjen, skriv opp på lapp og lever til klassekontakten
 • Servietter og annet som ikke er brukt settes på FAU kjøkkenet
 • Kakebord, pulter og stoler vaskes, så disse er klar til bruk neste skoledag. For rommene 7 og 8 kan dette gjøres umiddelbart etter at salg/kafe er avviklet i disse rommene
 • Telle opp kassene (en i hvert av rommene) og skriv opp beløp i kassen på lapp.
 • Delta i generell rydding (se eget punkt)

Pølsebod kl 1130-1300 (i skolegården, utenfor rom 9 og 10)

 • Sette ut ketchup, sennep og lomper på bordet ved salgsdisken.
 • Overta arbeidet med å passe pølsekokerne fra kjøkkenvakten. Etterfyll pølser til trekking ved behov
 • Kjøkkenvakten kommer med kjele med kyllingpølser for de som ikke spiser svin/har allergi. Blandes ikke med øvrige pølser (står i kjelen)
 • Selge pølser. Penger samles i låsbart skrin. Lever fortløpende inn store sedler til klassekontakten
 • Sørg for at det er ryddig til enhver tid

Pølsebod kl 1300 – 1430 (i skolegården, utenfor rom 9 og 10)

 • Som pølsebod 1130-1300. I tillegg:
 • Rengjør pølsekoker, legg pølser som ikke er benyttet i klare plastposer og putt i kjøleskap på skolekjøkkenet. Tell opp ca hvor mange pølser som er igjen, og lever en lapp med antall til klassekontakten
 • Bordene som er benyttet vaskes og settes på plass i gymsalen (de sammenleggbare bordene) eller skolekjøkkenet (avhengig av hvor de er hentet fra)
 • Tell opp kassen og skriv opp beløp i kassen på lapp.
 • Delta i generell rydding (se eget punkt)

Is og popcorn bod kl 1130-1300 (i skolegården, utenfor rom 7 og 8)

 • Hent begre med popcorn fra skolekjøkkenet og start å fylle opp så mange begre som det er plass til på bordet til salg
 • Selge is, popcorn og brus. Penger samles i låsbart skrin. Lever fortløpende inn store sedler til klassekontakten
 • Dele ut is (pinup eller Lollipop) til de barn som har fått 3 stempler på aktivitetene. Etter at barnet har fått isen får de et siste stempel på hånden for å holde oversikt over hvem som har mottatt is. Stempel finnes i FAU kjøkkenet
 • (Dersom man går tom for pinup/Lollipop deles det ut annen is)
 • Sørg for at det er ryddig til enhver tid

Is og popcorn bod kl 1300 – 1430 (i skolegården, utenfor rom 7 og 8)

 • Som is og popcornbod kl 1130-1300. I tillegg:
 • Når ferdig leggs is som evt er til overs i fryseren på skolekjøkkenet. Skriv opp ca hvor mange is som er igjen av hver type på en lapp og lever til klassekontakten.
 • Popcorn som ikke er solgt kastes og ubrukte begre settes på FAU kjøkkenet. Beregn ca hvor mange popcorn begre som er solgt og skriv opp på lappen med antall is.
 • Bordene som er benyttet vaskes og settes på plass i gymsalen (de sammenleggbare bordene) eller skolekjøkkenet (avhengig av hvor de er hentet fra)
 • Tell opp kassen og skriv opp beløp i kassen på lapp.
 • Delta i generell rydding (se eget punkt)

Rydding (del av kjøkken/kafe/pølse og brus/popcorn og is – vaktene 1300-1430)

 • Rydd bord, gulv/bakken for søppel fortløpende. Svarte søppelsekker finnes på kjøkkenet (er lagt ut av renholderne, blir det tomt finnes det flere på FAU kjøkkenet)
 • Samle flasker. Ikke bland fulle og tomme flasker i samme kasse. Brusflasker med innhold tømmes ut. Alt tomgods settes på FAU kjøkkenet
 • Gå over gangene, mediateket, klasserommene og uteområdet og fjern søppel
 • Når alle har gått og senest 1415 skal bordene og stolene vaskes og settes på plass under scenen i gymsalen
 • Telle opp kassene og summer sammen alle kassene (ikke basar, de gjør opp egen kasse). Fyll ut bilagsskjema med omsetning. Husk å inkludere konvoluttene med sedler som klassekontakten har samlet inn. 2 personer signerer skjemaet. Kassene leveres til FAU kasserer
 • Feie gulv
 • Rydde ute
 • Rydde toaletter

Klassekontakt – hele arrangementet

 • Overvåk hele arrangementet
 • Samle inn store sedler/beløp fra de ulike kassene
 • Del ut veksel.
 • Samle oversikt over hvor mange pølser, is og brus samt ubrukte popcorn begre som er igjen og gi beskjed til FAU kasserer.

Arbeidsbeskrivelse for lekene finnes i eget skriv.

Takk for innsatsen

Organisering/ Vaktliste for selve dagen

Foresatte 5. trinn gjennomfører 17. mai arrangementet ved Eidsvoll Verk fra 12.00 til 14.00 med etterfølgende rydding. Foreldrekontaktene har fordelt oppgaver til alle foreldre/foresatte på trinnet. De ulike oppgavene er beskrevet i eget skriv.

Arrangementet krever at alle foresatte på trinnet bidrar. Dersom du/dere er forhindret skal beskjed sendes på sms til tlf xxxx. Dere kan bytte innbyrdes, dette meldes til foreldrekontaktene på sms.

Takk for at du stiller opp.

16. mai
NårHvaNavn på foresattCa antall
18:00 Rydde, pynte, klargjøre bord og stoler 
(kommer i tillegg til oppgaver 17. mai)
  6
17. mai
NårHvaNavn på foresattCa antall
08.00 - 11.30 Kjøkkenvakt 2   2
Gå i tog Følge trinnet i tog, ta med skolefanen tilbake   
11.30 - 13.00 Kjøkkenvakt    2
13.00 - 14.30 Kjøkkenvakt   2
11.30 - 13.00 Kafeteria - Rom 7-8   2
13.00 - 14.30 Kafeteria - Rom 7-8   2
11.30 - 13.00  Kafeteria - Rom 9-10   2
13.00 - 14.30 Kafeteria - Rom 9-10   2
11.30 - 13.00 Pølsebod   2
13.00 - 14.30 Pølsebod   2
11.30 - 13.00 Is og popcorn   2
13.00 - 14.30  Is og popcorn   2
12.00 - 13.00 Leker   3
13.00 - 14.00  Leker   3
Hele dagen Koordinere oppgavene  En foreldrekontakt 1
Hele dagen Økonomi (veksel, hente inn store beløp fra kassene) – kan være del av kjøkkenvakten   1
Leker 

Lekene er delt opp i to vakter per leke – i alt 3 leker. De foregår på plenen ut mot Ankertunet barnehage/krullen.Ved dårlig vær flyttes lekene inn i gymsalen.

Første vakt hentet skilt til aktiviteten og utstyr på FAU kjøkkenet.

Siste vakt rydder det tilbake på FAU kjøkkenet.

Ved gjennomført aktivitet får barna et stempel på hånden. Etter tre stempler kan de gå og hente seg en is ved is/popcorn utsalget.

Leker
AktivitetNavn (1 pers. pr. vakt)Vakt
Sekkeløp   1 stk. kl. 12:00 - 13.00
1 stk. kl. 13.00 - 14.00

Utstyr: 

3 striesekker og 3 søppelsekker. Skilt til merking av aktiviteten. Stempel - alt på FAU kjøkkenet. 
Ta svarte søppelsekker inni striesekkene, da striesekkene røyter veldig. Dette ser ikke så bra ut på barnebunader, mørke dresser o.l.

Leker
AktivitetNavn (1 pers. pr. vakt)Vakt
Ballkast   1 stk. kl. 12.00 - 13.00
1 stk. kl. 13.00 - 14.00

Utstyr: 

Metall bøtter (3 stk) og tennisballer. Skilt til merking av aktiviteten. Stempel - alt på FAU kjøkkenet.

Leker
AktivitetNavn (1 pers.pr. vakt)Vakt
Potetløp   1 stk. kl. 12.00 - 13.00
1 stk. kl. 13.00 - 14.00

Utstyr: 

3 skjeer. Skilt til merking av aktiviteten. Stempel - på FAU kjøkkenet. 
Poteter (3 stk) tas med hjemme fra.

Vaktene kan evt slås sammen hvis trinnet har for få foresatte til å dekke alle oppgaver.


Publisert: 08.05.2017 10:25:47
Sist endret: 08.05.2017 10:25