Innhold

FAU er sammensatt av minst en representant for hvert klassetrinn, og årsmøtet avholdes i månedsskiftet mai/juni. Det nye og det gamle FAU møtes til et konstituerings- og "overleverings-"møte rett før skoleslutt, slik at FAU er operativt fra skolestart.

 

FAU representanter 2019-2020:

 Stilling Navn E-post
Leder Kent Kjærnes kent@avalia.no
Nestleder    
Sekretær    
Kasserer    
Styremedlem    
Styremedlem  

 

Aktiviteter

Foreldrerådet (FAU) har ulike arrangement for elevene og foresatte i løpet av skoleåret. Foreldrerådet fordeler arbeidsoppgaver på forskjellig trinn. Liste blir satt opp og distribuert straks etter skolestart.

 

 AktivitetAnsvar
24.10.21 TV-aksjonen 3. trinn
  1. trinns Julefest Foreldrekontaktene på trinnet
  2. trinns Julefest Foreldrekontaktene på trinnet
  3. trinns Julefest Foreldrekontaktene på trinnet
  5. trinns Julefest Foreldrekontaktene på trinnet
  6.trinns Julefest Foreldrekontaktene på trinnet
  4. trinns Julefest Foreldrekontaktene på trinnet
13.01.22 7. trinn Nyttårsball Foreldrekontaktene på trinnet
  Vinterdag  
  Påskelunsj Foreldrekontaktene på trinnet
17.05.22 17. mai  Foresatte 5. trinn
 16.06.22 Avslutning 7. trinn Foresatte 6. trinn

Publisert: 08.05.2017 10:25:47
Sist endret: 13.10.2021 11:07