Innhold

Skolen er bemannet i tidsrommet 07:00-17:00

Tittel Navn Telefon E-post
Rektor Lena Frantzen 66 10 73 22 lena.frantzen@eidsvoll.kommune.no
Avd.leder 5-7 tr. Charlotte A. Barbøl 66 10 73 23 charlotte.amundsen.barbol@eidsvoll.kommune.no
Avd.leder 1-4 tr. Jens Jakob Bjørnslett 66 10 73 38 jens.jakob.bjornslett@eidsvoll.kommune.no
SFO-leder Ingerlise Kristiansen 66 10 73 30 ingerlise.kristiansen@eidsvoll.kommune.no
Sekretær Carina Sommerstad 66 10 73 20

carina.sommerstad@eidsvoll.kommune.no

Undervisningstid i skolen og SFO åpningstider
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
SFO 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30
1. - 2. trinn 08:30-13:15 08:30-13:15 08:30-12:30 08:30-13:15 08:30-13:15
3. trinn 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-12:30 08:30-13:15 08:30-13:15
4. - 7. trinn 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-12:30 08:30-14:15 08:30-14:15
SFO 13:15-17:00 13:15-17:00 12:30-17:00 13:15-17:00 13:15-17:00

 

 

 

 Skolen jobber med den nye lærerplanen og verktøyet pedagogisk analyse.

 

Leksetid er et tilbud for elever på 5.-7. trinn. Tilbudet er gratis for elevene, og det er frivillig å delta. Leksetiden er ikke en del av grunnskoleopplæringen. Det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksetilbudet.

  • Det er foreldrenes ansvar å følge opp at lekser er gjort, og det kan ikke regnes med at leksene blir sjekket på leksetilbudet.

Kommunen tilbyr ikke skoleskyss i forbindelse med leksetilbudet.

For å kunne gi elevene et best mulig tilbud er vi avhengig av å vite hvor mange som er interessert i å delta på leksetid. Det vil være mulig å melde seg på to ganger i året – i august ved skolestart og i januar. Dersom dere ønsker å endre deres påmelding i løpet av periodene, ber vi om at dette gjøres senest 14 dager før endringen inntreffer. Dette kan gjøres via melding i Visma. 

Leksetider

Tirsdag: 07:45-08:25

Onsdag: 07:45-08:25

Regler

Skolens regler om Respekt - Omsorg - Selvstendighet gjelder også under leksetiden. Det vil bli delt ut et eget skriv med regler til de som deltar på leksetilbudet ved oppstart. 

Skolens ordensreglement gjelder også i leksetid.

 

Trivselslederprogrammet er et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene. Ideen bak programmet er at økt aktivitet gir økt trivsel og at økt trivsel igjen vil bidra til mindre mobbeproblematikk.

Trivselslederprogrammet er et supplement til skolens øvrige psykososiale arbeid og styrker skolens arbeid mot mobbing og annen uønsket atferd.

Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både 1. klassinger og 7. klassinger, gutter og jenter, finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen – hver dag.

Trivselsledere skal:

  • Legge til rette for aktiviteter i friminuttene
  • Vise spesiell oppmerksomhet mot de yngste, samt elever som går alene. De skal også rapportere om tilfeller av mistrivsel (kjedsomhet, utestenging, mobbing etc.)
  • Få opplæring på et heldags kurs i lek
  • Få veiledning og støtte underveis av skolens prosjektleder

Personlig egnethet

Det er ingen rettighet å bli trivselsleder, dette er et oppdrag elevene får ut ifra personlig egnethet.

Under valget av trivselsledere blir derfor skolens elever bedt om å legge hovedvekten på at kandidatene er ”greie og snille mot alle andre elever”.

En elev som er ”populær” blant et tilstrekkelig antall elever i sin klasse til å kunne bli valgt til trivselsleder, kan allikevel bli oppfattet av skolens ledelse som ”ikke grei og snill mot alle elever”. For eksempel kan eleven være ekskluderende mot enkeltelever. Den minste tvil hos skoleledelsen vil føre til at kandidaten må utsette sitt kandidatur til neste valgperiode.

Arbeidsinnsats

Skoleåret er delt inn i to valgperioder. I valgperiodene jobber trivselslederne to dager i uken. I disse ukene har trivselslederne oppgaver i friminuttene. En trivselsleder kan stille til gjenvalg. Elevrådsrepresentanter kan også velges.

Kulturell opplæring

Det er ønskelig at trivselslederne får ”kulturell trening”, det vil si at de lærer seg til å bruke – men også støtte – kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Opplevelsene skal samtidig gi inspirasjon til å organisere aktiviteter på sin skole. Det jobbes derfor med å tilby trivselslederne kulturkort som gir rabatt (og i noen tilfeller gratis adgang) på f. eks. fotballkamper, hockeymatcher, bowling, svømmehaller, dansekurs m.m. (Mer info: www.trivselsleder.no.)


Publisert: 02.12.2016 13:01:21
Sist endret: 28.07.2021 13:16