Om Eidsvoll Verk skole (EVS)

Eidsvoll Verk skole sto ferdig i 1979, og er en skole basert på trinnbaser med fleksible klasserom. Skolen har alt på en flate med egne innganger til alle trinn. Sentralt i skolebygget ligger skolens mediatek som er i bruk bla. til daglige morgensamlinger for alle skolens elever.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolens undervisningstid og åpningstider SFO

  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
SFO 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20
1.-3. trinn 08.25-13.15 08.25-13.15 08.25-12.30 08.25-13.15 08.25-13.15
4.-7. trinn 08.25-14.15 08.25-14.15 08.25-12.30 08.25-14.15 08.25-14.00
SFO 13.15-17.00 13.15-17.00 12.30-17.00 13.15-17.00 13.15-17.00
Tittel Navn Telefon E-post
Rektor Lena Frantzen 66 10 73 22 lena.frantzen@eidsvoll.kommune.no
Avd.leder 5-7 tr. Ingrid L. Notoane 66 10 73 23 ingrid.langvatn.notoane@eidsvoll.kommune.no
Avd.leder 1-4 tr. Jens Jakob Bjørnsleth 66 10 73 38 jens.jakob.bjornslett@eidsvoll.kommune.no
SFO-leder Ingerlise Kristiansen 66 10 73 30 ingerlise.kristiansen@eidsvoll.kommune.no
Sekretær Kjersti Kristiansen 66 10 73 20 kjersti.kristiansen@eidsvoll.kommune.no

 

Leksetid er et tilbud for elever på 5.-7. trinn. Tilbudet er gratis for elevene, og det er frivillig å delta. Leksetiden er ikke en del av grunnskoleopplæringen. Det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksetilbudet.

 • Det er foreldrenes ansvar å følge opp at lekser er gjort, og det kan ikke regnes med at leksene blir sjekket på leksetilbudet.

Kommunen tilbyr ikke skoleskyss i forbindelse med leksetilbudet.

For å kunne gi elevene et best mulig tilbud er vi avhengig av å vite hvor mange som er interessert i å delta på leksetid. Det vil være mulig å melde seg på to ganger i året – i august ved skolestart og i januar. Dersom dere ønsker å endre deres påmelding i løpet av periodene, ber vi om at dette gjøres senest 14 dager før endringen inntreffer. Dette kan gjøres i meldingsboka. 

Leksetider

 • Tirsdag: 07.30-08.20
 • Onsdag: 07.30-08.20

Regler

Skolens regler om Respekt - Omsorg - Selvstendighet gjelder også under leksetiden. Det vil bli delt ut et eget skriv med regler til de som deltar på leksetilbudet ved oppstart. 

Skolens ordensreglement gjelder også i leksetid.

Trivselslederprogrammet er et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene. Ideen bak programmet er at økt aktivitet gir økt trivsel og at økt trivsel igjen vil bidra til mindre mobbeproblematikk.

Trivselslederprogrammet er et supplement til skolens øvrige psykososiale arbeid og styrker skolens arbeid mot mobbing og annen uønsket atferd.

Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både 1. klassinger og 7. klassinger, gutter og jenter, finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen – hver dag.

Trivselsledere skal:

 • Legge til rette for aktiviteter i friminuttene
 • Vise spesiell oppmerksomhet mot de yngste, samt elever som går alene. De skal også rapportere om tilfeller av mistrivsel (kjedsomhet, utestenging, mobbing etc.)
 • Få opplæring på et heldags kurs i lek
 • Få veiledning og støtte underveis av skolens prosjektleder

Personlig egnethet

Det er ingen rettighet å bli trivselsleder, dette er et oppdrag elevene får ut ifra personlig egnethet.

Under valget av trivselsledere blir derfor skolens elever bedt om å legge hovedvekten på at kandidatene er ”greie og snille mot alle andre elever”.

En elev som er ”populær” blant et tilstrekkelig antall elever i sin klasse til å kunne bli valgt til trivselsleder, kan allikevel bli oppfattet av skolens ledelse som ”ikke grei og snill mot alle elever”. For eksempel kan eleven være ekskluderende mot enkeltelever. Den minste tvil hos skoleledelsen vil føre til at kandidaten må utsette sitt kandidatur til neste valgperiode.

Arbeidsinnsats

Skoleåret er delt inn i to valgperioder. I valgperiodene jobber trivselslederne to dager i uken. I disse ukene har trivselslederne oppgaver i friminuttene. En trivselsleder kan stille til gjenvalg. Elevrådsrepresentanter kan også velges.

Kulturell opplæring

Det er ønskelig at trivselslederne får ”kulturell trening”, det vil si at de lærer seg til å bruke – men også støtte – kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Opplevelsene skal samtidig gi inspirasjon til å organisere aktiviteter på sin skole. Det jobbes derfor med å tilby trivselslederne kulturkort som gir rabatt (og i noen tilfeller gratis adgang) på f. eks. fotballkamper, hockeymatcher, bowling, svømmehaller, dansekurs m.m. (Mer info: www.trivselsleder.no.)

PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. Hensikten med PALS er å styrke barns sosiale kompetanse og forebygge problematferd.

Grunnleggende deler av PALS er:

 • Positiv tilbakemelding og oppmuntring
 • Positiv involvering
 • Grensesetting
 • Tilsyn
 • Problemløsning

Skolen og SFO jobber sammen.

Skolen har valgt tre hovedregler (ROS): 

 • Vis Respekt
 • Vis Omsorg
 • Vis Selvstendighet

ROS-kort og positive tilbakemeldinger

Vi går på jakt etter positiv atferd. Vi gir elevene positiv tilbakemelding, ros og oppmuntring så ofte vi kan.  Tommelfinger-regel: ”For hver negative tilbakemelding skal elevene ha 5 positive!”

Positiv tilbakemelding kan gis muntlig eller med kroppsspråk (”tommelen opp, smil”).

Skolens representant i Læringsmiljønettverket for skoleåret er: Mari Gulden 


Publisert: 02.12.2016 13:01:21
Sist endret: 02.12.2016 13:20