Innhold

Stilling Navn E-post
Leder Kent Kjærnes kent@avalia.no
Nestleder Marianne Sjaastad mariannesjaastad@yahoo.no
Sekretær (rektor) Lena Frantzen lena.frantzen@eidsvoll.kommune.no
Elevrepresentant - leder elevråd Henrik Vea Johnsen  
Elevrepresentant - nestleder elevråd Mathias Nakling   
Lærerrepresentant Trine Modal trine.modal@eidsvoll.kommune.no
Lærerrepresentant Unni Eriksen Due unni.eriksen.due@eidsvoll.kommune.no
Representant andre tilsatte    
Politisk valgt representant Elin Sørensen elinkjerstine@hotmail.com
Politisk valgt representant - vara Hilde Stoltenberg hildevolsen@hotmail.com


Publisert: 08.05.2017 10:27:58
Sist endret: 08.05.2017 10:27