Innhold

Stilling Navn E-post
Leder Kent Kjærnes kent@avalia.no
Nestleder Jonas R. N. Opland jonasopland@gmail.com
Sekretær (rektor) Lena Frantzen lena.frantzen@eidsvoll.kommune.no
Elevrepresentant - leder elevråd Elias Allouch  
Elevrepresentant - nestleder elevråd Nicholas Taga  
Lærerrepresentant Trine Modal trine.modal@eidsvoll.kommune.no
Lærerrepresentant Unni Eriksen Due unni.eriksen.due@eidsvoll.kommune.no
Representant andre tilsatte Mona Augustsson  mona.augustsson@eidsvoll.kommune.no
Politisk valgt representant Elin Sørensen elinkjerstine@hotmail.com
Politisk valgt representant - vara Hilde Stoltenberg hildevolsen@hotmail.com


Publisert: 08.05.2017 10:27:58
Sist endret: 14.01.2022 09:54