Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Feiring 1-10 skole ligger vakkert til ved Mjøsa i bygda Feiring. Skolen er en nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker bygdas ressurser aktivt i læringsarbeidet. Vi har 125 elever; 90 på barnetrinn og 35 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblanda grupper. 

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 10 73 80

Telefon SFO: 469 57 335

Epost: Feiring skole

Besøkadresse: Feiringvegen 1256, 2093 Feiring

Aktuelt

Velkommen til besøksdager på Feiring skole!

Tirsdag 29.mai og onsdag 30.mai ønsker vi høstens nye førsteklassinger velkommen til besøksdager på Feiring skole.

Besøksdagen skal bidra til at våre nye førsteklassinger føler seg trygge og gleder seg til skolestart.

 

29.mai:

Oppmøte i gymsalen tirsdag kl 09.00. Her skal vi ha en liten samling før barna blir med kontaktlærerne til klasserommet. Her skal de blant annet jobbe med språkleker og begreper i matematikk sammen med neste års klassekamerater.

Når barna er i gang i klasserommet, blir det informasjonsmøte for foresatte. Vi serverer kaffe/te og kringle, og det blir mulighet for å sitte og prate litt etter møtet. Møtet avsluttes ca 10.30.

Skolen slutter kl. 14.25. Barna som skal være på SFO går direkte dit etter skoleslutt. Matservering ca. kl. 1430.

 

30.mai: 

Skolen starter kl. 08.45. 

Uteskole (NB! Klær etter vær)

Skolen slutter kl. 12.25. Barna som skal være på SFO går direkte dit etter skoleslutt. Matservering ca. kl. 1430.

 

Ta med matpakke begge dagene, elevene får melk.

Velkommen!

Alle nyheter

Kalender

Se flere

Her finner du oss