Innhold

Om Feiring skole

Feiring er ei bygd som ligger vakkert til på vestsiden av Mjøsa lengst nord i Eidsvoll kommune. Dette var bygda som kom på kartet i nasjonal og lokal presse da den i 2005 dannet egen «regjering». Vi har 125 elever; 91 på barnetrinnet og 34 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblanda grupper. Skolen har kompetente og engasjerte lærere og assistenter. Vi baserer vår praksis på nærmiljøpedagogikk.


Vi kan love deg et spennende og utfordrende arbeidsmiljø hvor vi for tiden jobber kollektivt med å etablere en bærekraftig, læringsfremmende vurderingskultur. 

Vi er en nærmiljøskole

Skolen er en nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker bygdas ressurser aktivt i læringsarbeidet. 

Læringsmiljø

Skoleledelse, lærere og ansatte jobber hver dag for å bidra til at elevene får utnytte sine ressurser og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Utvikling av elevenes sosiale kompetanse er et kontinuerlig arbeid som går hånd i hånd med alt læringsarbeid som skjer på skolen. Vi arrangerer ulike aktiviteter for at elevene på skolen skal bli kjent med hverandre og bli trygge på hverandre. Elevene forteller oss gjennom elevundersøkelsen og i det daglige at trives på skolen, både med de voksne og medelever.

Trivselslederprogrammet

Feiring skole her med i trivselslederprogrammet. Elevene på 5.-10. trinn søker om å få være trivselsledere. Trivselslederne bidrar til trygghet, trivsel og aktivitet i friminuttene. 


Publisert: 02.12.2016 12:49:40
Sist endret: 02.10.2021 12:34