Innhold

 

Om skolefritidsordingen

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

Vi har skolefritidsordninger ved alle barneskolene i Eidsvoll. SFO er frivillig og bygger på skolens verdigrunnlag og normer.

Søke om plass? 

Priser

 
Skolefritidsordning (SFO) 2021
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         31 700,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 882,- per måned
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         22 800,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 073,- per måned
Matpenger SFO År           2 250,- Uforandret
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230,- Uforandret
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355,- Uforandret
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              865,- Økt fra 300,- per måned (pris er basert på full plass, men moderasjon på 30 % gjelder også for halv plass)

Publisert: 02.12.2016 12:42:16
Sist endret: 17.12.2020 09:56