Innhold

 

Om skolefritidsordingen

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

Vi har skolefritidsordninger ved alle barneskolene i Eidsvoll. SFO er frivillig og bygger på skolens verdigrunnlag og normer.

Søke om plass? 

Priser

Beskrivelse Pris pr. Priser 2019 inkl. mva.
Foreldrebetaling SFO 1/1 plass År 27 170
Foreldrebetaling SFO 1/2 plass År 18 240
Matpenger År 2 250
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag 230
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag 355
Søskenmoderasjon fra barn. nr. 2 halv/hel plass Mnd. 200/300

Satsene har virking fra 01.01.2017.

Foreldrebetalingen fordeles på 10 rater i skoleåret. 


Publisert: 02.12.2016 12:42:16
Sist endret: 29.10.2020 15:17