Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolestart Feiring

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

  • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole.
  • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Foreldre/foresatte kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.
  • Grunnskoleopplæring i offentlig skole er gratis. Skolen kan ikke kreve betaling for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, utflukter eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

Skoleplass

Du vil motta en sms fra Feiring skole om at det er reservert plass for ditt barn. Om du ikke har mottatt sms om tildeling av skoleplass, må du ta kontakt med Feiring skole på epost feiring.skole@eidsvoll.kommune.no 

Deretter blir det fattet vedtak om plass. Du får ny sms fra Feiring skole når vedtaket er fattet. Barnet får automatisk plass ved den nærmeste skolen til barnets bosted. 

Dersom barnet skal gå på en annen skole må dette søkes om: Søknad om bytte av skole

Foreldreweb

Foresatte til årets skolestartere kan logge inn med ID-porten i  Visma Flyt Skole, skolens administrative system. Ved første gangs pålogging vil det komme et spørsmål om å gi generelt samtykke til elektronisk kommunikasjon. 

Førskoledager

Skolen inviterer sine nye førsteklassinger til førskoledager på våren. Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte for foresatte.

Følg med på nyhetssiden.   

 

 


Publisert: 21.03.2017 09:45:15
Sist endret: 07.12.2017 10:06