Innhold

Skolestart Feiring

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

  • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole.
  • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Foreldre/foresatte kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.
  • Grunnskoleopplæring i offentlig skole er gratis. Skolen kan ikke kreve betaling for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, utflukter eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

Skoleplass

Du vil motta forhåndsvarsel fra Feiring skole om at det er reservert plass for ditt barn. Om du ikke har mottatt forhåndsvarsel om tildeling av skoleplass, må du ta kontakt med Feiring skole på epost feiring.skole@eidsvoll.kommune.no 

Deretter blir det fattet vedtak om plass. Barnet får automatisk plass ved den nærmeste skolen til barnets bosted. 

Dersom barnet skal gå på en annen skole må dette søkes om: Søknad om bytte av skole

Foreldreweb

Foresatte til årets skolestartere kan logge inn med ID-porten i  Visma Flyt Skole, skolens administrative system. 

Digital meldingsbok

Skolen benytter digital meldingsbok for å bedre samarbeidet og informasjonsflyten mellom hjem og skole. Vedtak som gjelder barnets skolegang, for eksempel vedtak om skoleplass og endringer i SFO-opphold, lagres under "Dokumenter" på den enkelte elev. Logg inn i Visma Flyt Skole for å se dokumenter og informasjon som er lagret.

Skolen kan også sende informasjon via meldinger, SMS og e-post til foresatte. Disse finnes samlet under "Meldinger" på den enkelte elev. Foresatte oppdaterer eget mobilnummer og e-postadresse etter innlogging.

E-post adresse og SMS-nummer til kontaktlærer for elever som går på skolen, finnes i oversiktsbildet etter innlogging.

SFO-plass

Du melder barnet på SFO ved å logge inn i Visma Flyt Skole. Du kan også endre eller si opp plassen i henhold til kommunens vedtekter. Eidsvoll kommune SFO-vedtekter (pdf) Du kan melde barnet på hel eller halv plass, se oppdaterte priser.

 

Førskoledager

Skolen inviterer sine nye førsteklassinger til førskoledager på våren. Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte for foresatte.

Følg med på nyhetssiden.   

 

 


Publisert: 21.03.2017 09:45:15
Sist endret: 21.03.2017 09:45