Innhold

Informasjon til foresatte om coronavirus

Kommuneoverlegen informerer i et brev til skolens og barnehagens foresatte om tiltak som per nå er igangsatt for å begrense og forsinke spredning av smitte.

Generelt om smittevernberedskap

Du finner ellers genrelle råd om smittevernberedskap på kommunens hjemmeside.


Publisert: 28.02.2020 13:47:26
Sist endret: 28.02.2020 13:47