Innhold

Digirom

Office 365 (O365) er en samling nettbaserte tjenester. Vår O365-plattform har fått navnet Digirom. Alle elever og ansatte i skolene i Eidsvoll, og våre samarbeidskommuner i Gardermoregionen, benytter Office 365 for samarbeid, produksjon og kommunkasjon. Office 365 kan benyttes på alle enheter som PC, Mac, mobil og nettbrett. 

Felles informasjon om Teams for skolene på Øvre Romerike finnes på siden Digitaliseirng i Eidsvollskolen.

Teams

Bilder viser knapp for nedlasting av skrivebordsversjonTeams er sentralt i O365. Teams ble innført for alle elever i grunnskolen i Gardermoregionen skoleåret 2019-2020. 

I Teams får elevene informasjon fra skolen, de kan levere oppgaver som filer eller i OneNote klassenotatblokk, de kan delta i kommunikasjon med klassen og få oppfølging av sine lærere. Chat og videosamtale er mulig mellom lærer og elev i klasse- og fagteamene elevene er deltaker i.

Teams kan også lastes ned som app på mobiltelefon eller nettbrett. Elever på 1. - 3. trinn har Teams på læringsbrettene sine.

Du får tilgang til Teams gjennom å logge inn på O365. Bildet viser hvor du finner knappen for nedlastning av skrivebordsversjonen.

Videosamtale i Teams

Det åpnes for videosamtale lærer-elev ved bruk av “Møt nå”-funksjonalitet i Teams. Elevene vil da kunne delta i videomøter med lærere og andre elever med kamera og lyd, dersom dette er aktivert på elevens enhet. Funksjonen for å starte/kalle inn til møter ligger kun til lærer.

Funksjonen slås på for at det skal være mulig å samhandle på en funksjonell og sikker måte på godkjent plattform. I disse dager vil det for mange elever være spesielt viktig å kunne se både lærer og medelever, både av hensyn til læring, men også for å opprettholde det sosiale miljøet i klassen.

Når eleven bruker videofunksjonen kan det være lurt å sitte slik at man har en vegg bak seg. Da slipper familiemedlemmer å komme tilfeldig inn i “klasserommet”. Eleven kan selv velge om kameraet skal være på/av.

Logg inn på O365

Snarvei til Office 365 Digirom: Office.com eller Digirom.no

Bildet viser innlogging på office.com Bildet viser innlogging med digirom.no

 

Elevene logger inn med FEIDE brukernavn og legger til @digirom.no, eksempel abcdefgh@digirom.no. Passordet er det samme som alle andre tjenester eleven bruker i skolesammenheng.

Merk at hvis en elev ikke får tilgang til kontoen, må det gis beskjed til kontaktlærer.  

Passord

Glemt passord

Passordet til Office 365 er knyttet til FEIDE. Elever må melde fra til kontaktlærer hvis de trenger nytt passord. 

Endre passord

Elever og ansatte i skole som ønsker å endre passordet sitt, gjør dette ved å logge inn på mega.efeide.

 

Laste ned Office

Lisensen til elever og ansatte i skolene inkluderer gratis nedlasting av Microsoft Office til private datamaskiner og mobile enheter.

Bildet viser nedlasting av Office-pakke

 

På mobil og nettbrett kan appene fra Microsoft lastes ned individuelt fra App Store og Google Play. 

Bruk av Office 365

Elevene kan benytte Office 365 i nettleseren, som programmer på datamaskin eller som app på mobil eller nettbrett. 

Om flere i familien benytter samme enhet hjemme, er det viktig å logge ut av tjenesten og lukke nettleseren. Det kan også lønne seg å bruke inkognito-vindu i nettleseren.

 

Foresatte

Foresatte har ikke tilgang til Office 365 via plattormen Digirom. Foresatte kommuniserer med skolen via  foreldreportalen Visma Flyt Skole.

Kontaktlærer kan også kontaktes via mail eller via SMS gjennom et 14-sifret telefonnummer. Nummeret finner dere etter innlogging med ID-porten på Visma Flyt skole.


Publisert: 21.06.2017 11:45:58
Sist endret: 05.08.2021 08:42