Innhold

Strategiplan

Strategiplanen skal vise satsing og kvalitetsarbeid i Eidsvollskolen over tid. Planen gir elever, foreldre og ansatte kunnskap om fokusområder.

Strategiplanen er basert på kunnskap fra forskjellig datainnhenting. Ståstedsanalysen, Elevundersøkelsen og elevenes læringsresultater er til sammen bakgrunnsdata for valg av fokusområder i planen. Dataene viser oss NÅ-SITUASJONEN, og gjennom Strategiplanen er vi på vei til ØNSKET-SITUASJON.
Strategiplanen skal være til hjelp for skolene i den evige prosessen mot den gode skole.

Gjennom årlige kartlegginger i Eidsvollskolen, brukes resultatene til veiledning og utvikling av den enkelte elev, samtidig som de er utgangspunktet for forbedring av skolen som lærende og kollektivt orienterte skoler.

Strategisk kvalitetsplan skole 2016-2025.pdf


Publisert: 16.03.2017 12:10:38
Sist endret: 16.03.2017 12:10