Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass. Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole, dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Priser

NB: Dette er nye priser som gjelder fra 1.1.2021. Vedtatt i kommunestyremøte 8.12.2020.

 
Skolefritidsordning (SFO) 2021
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         31 700,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 882,- per måned
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         22 800,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 073,- per måned
Matpenger SFO År           2 250,- Uforandret
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230,- Uforandret
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355,- Uforandret
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              865,- Økt fra 300,- per måned (pris er basert på full plass, men moderasjon på 30 % gjelder også for halv plass)

Redusert foreldrebetaling eller gratis SFO

  1. Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 2. - 4. trinn og gratis SFO for barn på 1. trinn.

  2. Alle barn på 1. trinn får 12 timer gratis opphold i SFO. 

Ved halv plass, 15 timer/uke i skoleuker og 25 timer/uke ved skolefri, faktureres henholdsvis 3 timer/uke og 13 timer/uke. Timespris beregnes fra prisen på halv plass.

Ved hel plass, 30 timer/uke i skoleuker og 50 timer/uke ved skolefri, faktureres henholdsvis 18 timer/uke og 38 timer/uke. Timespris beregnes fra prisen på hel plass.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Vedtekter

Eidsvoll kommune - vedtekter SFO.pdf (pdf-dokument)

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lovverk og rammeplan

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 21.06.2022 10:49