Bilde av Langset skole

Besøksadresse:

Dorrgutua 18, 2092 Minnesund

Kontaktinformasjon:

Tlf skole: 66 10 73 60

Tlf SFO: 415 55 944

E-post Langset skole

Rektor: Margrethe Steinholt

Åpningstider SFO:

07:00 - 17:00

Aktuelt

Programmering og skaperskolen

Flere av skolene i Eidsvoll har denne høsten prøvd ut spennende prosjekter hvor kreativitet, skaperevne og programmering er viktige egenskaper og ferdigheter som blir trent på. Se eksempler fra Råholt, Bønsmoen og Langset skoler.

Les mer »

Nytt om kommunikasjon skole-hjem

Vigilo, som er det nye skoleadministrative systemet i Eidsvollskolen, har nå åpnet for ID-porten som innlogging for foresatte.

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Langset skole

Langset skole ligger sentralt til på Minnesund i Eidsvoll kommune. I januar 2015 flyttet vi inn i helt nytt skolebygg med plass for ca. 280 elever. Foreløpig er det en 1-7 skole, med ca 170 elever og i overkant av 20 ansatte, men vi er i stadig vekst. 

Skolen er en baseskole med tre hovedbaser, alle med doble klasserom, grupperom og fellesareal, garderober og adskilte toaletter. Skolefritidsordningen ligger i tilknytning til basen for de yngste trinnene.

Skolen har spesialrom for kunst og håndverk, naturfag, design og teknologi. Skolen har også en stor idrettshall, samt treningsrom. Musikkrom, bibliotek og kjøkken er nær foajeen, og gir et godt sambruksmulighet både for skolen og for lokale kulturtiltak.

Skolen har et stort og spennende uteareal med et bredt og godt spekter av mulighet for lek og fysisk aktiviteter både i skoletid og fritid.

Fra og med høsten 2016 er skolen innføringsskole. Elever som er nyankomne i Norge, og bosetter seg i kommunen, kan motta et innføringstilbud med 1-2 års varighet på Langset før de tilbakeføres til sin nærskole. 

Kalender

Se flere

Her finner du oss