• Besøksdager og foreldremøte for skolestartere

  Den 24. og 25. mai er det besøksdager for årets skolestartere. I mars avholdes foreldremøter for samme målgruppe, og hver skole innkaller til sitt møte.

  Les saken »

 • Ungdommens kommunestyre 2022

  Torsdag 10. februar ble Ungdommens kommunestyre avholdt i kommunestyresalen i rådhuset. Det var et todelt møte der elevrådene fra de ti kommunale skolene møtte ordfører, varaordfører og skoleadministrasjonen. Årets tema for elevrådene er "Alle skal trives på skolen i Eidsvoll".

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2021 søndag 24. oktober

  Les saken »

 • Velkommen til skolestart!

  Onsdag 18. august er en stor dag for alle barn og ungdom i Eidsvollskolen. Skolestart er forbundet med spenning, forventninger og ønsker. Ta godt vare på hverandre og spesielt skolestarterne!

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. - 4. trinn

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune arrangerer sommerskole 2021

  Vi er i ferd med å komme oss igjennom en alvorlig pandemi som har hatt innvirkning på barn og unge sitt dagligliv siden mars i 2020. Fritidsaktiviteter, opplæring og faglig og sosial utvikling hos elevene er blitt påvirket og til tider svært begrenset. Kommunene er derfor oppfordret til å arrangere sommerskole for barn og unge, og her finner du mer informasjon om Eidsvoll kommune sitt tilbud.

  Les saken »

 • Animasjon på 6. trinn

  Elevene på 6. trinn har arbeidet med animasjon i forbindelse med den kulturelle skolesekken (DKS).

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere i Eidsvoll

  Les saken »

 • Skoleskyss og smittevern

  I tråd med gjeldende smittevernråd minner Ruter på følgende – spesielt ved skolestart da en opplever overfylte busser på enkelte avganger: - oppfordre foresatte til å bringe elevene til skolen uten å reise kollektivt - oppfordre elevene til å gå eller sykle

  Les saken »

 • Nytt kjøremønster

  I forbindelse med trafikksikker skolevei har kommunen fått tilskudd til å etablere kiss&ride - av-/påstigningplass ved Langset skole. Det vil si etablering av nytt kjøremønster for trygg av-/påstigning buss og bil og etablering av parkeringsplasser.

  Les saken »

 • Skolestart Langset skole

  Første skoledag er tirsdag 18. august. Hvert trinn har eget oppmøtested.

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

  Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegen ser derfor behovet for en presisering av gjeldende retningslinjer for dette.

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for skoler når det gjelder smitteverntiltak

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere i Eidsvoll

  Les saken »

 • Gjenåpning av Eidsvollskolenes 5. - 10. trinn

  Regjeringen besluttet 7. mai at fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

  Les saken »

 • Endring av oppsigelsestid for SFO som følge av Covid-19-situasjonen

  Les saken »

 • Skoleåpning

  Oppdatert: Alle elever tilbake på skolen innen 15. mai

  Les saken »

 • Påmelding SFO

  Påmelding til SFO for oppstart i august.

  Les saken »

 • Åpningstider SFO fra mandag 27. april 2020

  På grunn av de strenge smittevernkravene vil det ikke bli tilbud om morgenåpning på SFO i tiden fremover. SFO-tilbudet vil være kun etter skoletid bortsett fra for barn av foresatte med kritiske yrker som vil få tilbud som før, fra kl. 7 til kl. 17.

  Les saken »

 • Tilpasset gjenåpning av kulturskoletilbud

  Vi gleder oss over å kunne møte elever igjen og jobber iherdig for en trygg gjenåpning som vil sikre både lærer og elev.

  Les saken »

 • Skolene åpner igjen for 1. - 4. trinn mandag 27. april 2020

  Vi er glade for endelig å kunne ta imot elevene våre igjen, og vi vet at det er mange barn som gleder seg til å komme tilbake på skolen.

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av skolen

  Vi forbereder oss til å ta i imot alle elevene på 1. - 4. trinn til skole og SFO fra og med mandag 27. april.

  Les saken »

 • Åpen telefonlinje for barn og unge i Eidsvoll

  Du som ringer kan være anonym, og de ansatte har taushetsplikt. Telefonen betjenes av ansatte med psykolog- og/eller spesialpedagogisk kompetanse i Familiens Hus.

  Les saken »

 • Hjemmeskole

  Vi som skole ønsker å være fleksible, og samtidig sørge for at elevene får opplæring. Vi bruker Office 365 med Teams som inngangsportal for elevene, og Visma Flyt Skole for kommunikasjon med foresatte.

  Les saken »

 • Foreldremøte avlyst

  Foreldremøtet nye 1. trinn 19.03.20 er avlyst.

  Les saken »

 • Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet - hvordan snakke med barn og unge om koronaviruset?

  Les saken »

 • UKM 2020

  Velkommen til årets UKM-arrangement på Eidsvoll 14. mars 17:00 - 20:00 på Panorama!

  Les saken »

 • Forskerdag

  Elevene på Langset har deltatt på forskerdag!

  Les saken »

 • Kulturstipender 2020

  Har du et kunst- eller kulturprosjekt du kunne tenke deg å realisere? Søk Drømmestipendet og Eidsvoll Kommunes Kulturstipend!

  Les saken »

 • Minnesund 100 år

  Navnet Minnesund er 100 år, i den forbindelse inviterer Langset skole til åpen skole.

  Les saken »

 • 7. trinn på leirskole

  Elevene på 7. trinn har vært på leirskole. Her forteller de om noen av opplevelsene.

  Les saken »

 • Forskerdag Langset skole

  Elevene har hatt en dag med mange forsøk og aktiviteter hvor undring har stått i fokus.

  Les saken »

 • 17. mai på Langset

  Det nærmer seg feiring av grunnlovsdagen. Vi presenterer derfor programmet for skolen og kommunen.

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 14.12.2016 12:48