Administrasjonen

Stilling

Navn

Epostadresse

Telefonnummer

Rektor Margrethe Steinholt margrethe.steinholt@eidsvoll.kommune.no 66 10 73 61     
Avdelingsleder 1.-3 og SFO Tone Røland tone.roland@eidsvoll.kommune.no 66 10 73 67
Avdelingsleder 4.-7. Annette Voll annette.voll@eidsvoll.kommune.no  66 10 73 62
Sekretær Bente Dahl bente.dahl@eidsvoll.kommune.no 66 10 73 60
Kontaktlærere

Trinn

Navn

1 Thea Mostue/Martine Olafsen
2A Line Steen Hansen 
2B Irene Glømmen Ege
3A Mari Kongshaug Mikkelsen
3B Tone Julsrud Jørgensen
4 Mari Spiten Sæter
5 Henning Bekken
6A Anette Sandholt
6B Linda Ekren
7 Kjersti Solberg

 

Lærere

Navn

Ørjan Brodshaug
Johannes Nakling
Stine Merethe Wold
Mette Tjelta Aas
Ole Johan Aasen 
Åse-Karin Nerbø
Inger-Lise Holen
Ingvild Åsthe Engstad Brekke
Solvår Gully
Assistenter/fagarbeidere

Navn

Ine Andreassen
Linn Marit Alviniussen
Therese Austad
Christin G. Gjessing
Ole Herman Hegstad
Thorunn Holtet
Birgit Sandholt
Anne-Grete Strengenes
Wenche Solum
Andre ansatte

Navn

Stilling

Mette Mauseth renholder
Liv Astrid Venås renholder
  vaktmester

 


Publisert: 02.12.2016 12:38
Sist endret: 20.05.2021 12:12