Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skoledagen

 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Start 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Slutt 1. - 3. 11:55 13:30 11:55 13:30 12:50
Slutt 4. - 7. 13:30 13:30 11:55 13:30 12:50

Leksetid

Langset skole tilbyr leksetid til elever på 5.- 7. trinn. Evt. oppsigelse av tilbudt plass skal sies opp skriftlig. Oppsigelse sendes langset.skole@eidsvoll.kommune.no eller legges i elevens mappe.

Tidspunkt

1. time: 12.10- 13.10

2. time: 13.10 - 14.10

Stortinget vedtok våren 2010 en plikt til leksehjelp på 1.- 4. årstrinn med virkning fra 01.08.10. Kommunen plikter etter opplæringsloven § 137a å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Dette betyr følgelig at tilbudet om leksehjelp for 1.- 4. nå er avviklet. Fra 01.08.14 er tilbudet  endret, og den enkelte kommunene kan selv ta stilling til hvilke trinn som skal tilbys leksehjelp. Elevene har rett til å få tilbudet, men det skal være frivillig om de ønsker å benytte seg av det.

Helsedirektoratet anbefaler mer grønt og grovt i matpakken. Å spise sunt og variert og være fysisk aktiv er viktige ingredienser i barns hverdag. Gode matvaner hos barn legger grunnlaget for gode vaner som voksen. Et sunt skolemåltid kan fremme helse og forebygge sykdom, og kan ha både sosial, kulturell og en pedagogisk funksjon i skolehverdagen.

Skolen har over flere år hatt fokus på gode og sunne matpakker og sunn drikke til, blant annet gjennom temaarbeid og skolelunsjer. Skolen anbefaler at foresatt abonnerer på melk og frukt som leveres ut på skolen før matpausa hver dag. På drikkeflaska er vann fortsatt det beste alternativet for kroppen.

Skolemelkordningen er en abonnementsordning der foreldre kan bestille melk som eleven får utdelt på skolen. Skolemelk bestilles på skolelyst.no

Skolefruktkordningen er en abonnementsordning der foreldre kan bestille frukt som eleven får utdelt på skolen. Skolefrukt bestilles på skolefrukt.no


Publisert: 02.12.2016 14:28:57
Sist endret: 02.12.2016 14:43