Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Samarbeidet mellom hjem og skole ivaretas blant annet gjennom følgende råd og utvalg:

Elevråd

Elevrådet er skolens viktigste demokratiske organ, og et verktøy for å bli hørt som gruppe.

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap, utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt.

Foreldrekontaktene er viktige representantene for elever og foresatte på det enkelte trinn. I opplæringsloven blir ikke foreldrekontaktene omtalt eksplisitt, slik de ble tidligere. Kontaktfunksjonen er fortsatt like viktig i forhold til å skape gode arenaer mellom skolen og elever/foresatte. Det skal velges to foreldrekontakter i hver gruppe/klasse.

 Foreldrekontakter 2017/2018
Trinn Navn

      1.tr.      

Henriette Rom
Ann-Helen Holtet Lindseth

2.tr.

Anne Berit Moldekleiv
Vibecke K. Ekman

3.tr.

Hanne S. Ørbeck
June Margrethe E. Bjørn

4.tr.

Kari Aarbogh Brustad
Hans Kristian Ørbæk

5.tr.

Ann Christin Hansen
Grethe Thorsen

6.tr.

Trude Hanssen
Frank Olaf Sem-Jacobsen 

7.tr.

Knut Harald Wuttudal
Anne Margrethe Smith Waaler

 

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldre/foresatte til alle elevene utgjør skolens foreldreråd. De velger et arbeidsutvalg, FAU, som skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU 2017/2018
Funksjon      Trinn      Navn                                    Telefon            E-post
Leder 7. Jannicke Ørbæk 478 04 369

jannickeorbekk@live.no

Nestleder

4. Kai Roger Hoksvold 458 65 599  

Kasserer

6.  Monica Elise Stutlien 990 35 169 stutlien@outlook.com

Sekretær

5.  Marte Svestad 952 89 302 martesvestad@hotmail.com

Medlem

2.  Anders Habberstad 947 93 287 anders.habberstad@eidsvoll.kommune.no

Medlem

3. Lasse Bjørn  970 92 068 lassebjorn84@hotmail.com 

Medlem

1. Marius Johansen 950 17 184 johansen@eidsvollror.no
     

SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd i skolen. Rektor er utvalgets sekretær med forslags- og uttalerett, men ikke stemmerett. SU har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolen. 

Representanter SU
Elev                         
Elev  
Lærer  
Lærer  
Andre ansatte  
Rektor Margrethe Steinholt
FAU  
FAU  
Politisk valgt Tove Fagerli Brodshaug (SP)

 

Skolemiljøutvalg

SU er også miljøutvalg. Utvalget skal sørge for at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Utvalget skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.

 


Publisert: 13.01.2017 09:59:06
Sist endret: 13.01.2017 09:59