Innhold

Samarbeidet mellom hjem og skole ivaretas blant annet gjennom følgende råd og utvalg:

Elevråd

Elevrådet er skolens viktigste demokratiske organ, og et verktøy for å bli hørt som gruppe.

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap, utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt.

Foreldrekontaktene er viktige representantene for elever og foresatte på det enkelte trinn. I opplæringsloven blir ikke foreldrekontaktene omtalt eksplisitt, slik de ble tidligere. Kontaktfunksjonen er fortsatt like viktig i forhold til å skape gode arenaer mellom skolen og elever/foresatte. Det skal velges to foreldrekontakter i hver gruppe/klasse.

 Foreldrekontakter 2019/2020
Trinn Navn

      1.tr.      

June Engebretsen
Tonje Dahl

2.tr.

Ida Hagerup
Anne Ravna

3.tr.

Ida Engh
Mona Elisabeth Berg

4.tr.

Stine Fosserud Damstuen
Siv Monica Aarstad

5.tr.

Monica Hoff
Ingar Cæsar Laugtug

6.tr.

Lena Zakariassen
Elisabeth M. Hammer

7.tr.

Jan Rune Kaspersen
Kestutis Ramanauskas

 

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldre/foresatte til alle elevene utgjør skolens foreldreråd. De velger et arbeidsutvalg, FAU, som skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU 2019/2020
Funksjon      Trinn      Navn                                    Telefon            E-post
Leder 6.   Jannicke Ørbæk 478 04 369

jannickeorbekk@live.no 

Nestleder

4.  Trude Hanssen    

Kasserer

2.  Siri Braaten Limbodal     

Sekretær

5.  Mona Seljevoll Tjordal     

Medlem

7.  Marte Svestad     

Medlem

1.  Steinar Dahl     

Medlem

3.  Elin Sandem Laurila     
     

SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd i skolen. Rektor er utvalgets sekretær med forslags- og uttalerett, men ikke stemmerett. SU har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolen. 

Representanter SU 2019-2020
Elev                        Selje Borgardotter 
Elev Maria Linnea Vonen 
Lærer Henning Bekken
Andre ansatte Ine Andreassen
Rektor Margrethe Steinholt
FAU Jannicke Ørbæk 
FAU Trude Hanssen 
Politisk valgt Tove Brodshaug 

 

 

Skolemiljøutvalg

SU er også miljøutvalg. Utvalget skal sørge for at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Utvalget skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.

 


Publisert: 13.01.2017 09:59:06
Sist endret: 13.01.2017 09:59