Innhold

Åpningstid

07:00 - 17:00

Telefonnummer SFO

SFO-basen: 415 55 944

SFO-leder Bente Sandholt: 66 10 73 62

Søke SFO-plass?

Informasjon om SFO ved Langset skole

Søknadsskjema legges ut i april for elever på 1.-4. trinn. Søknadsfristen må overholdes hvis barnet skal sikres plass. Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen. Oppstart for skoleåret er fra 01.08. SFO tilbyr hel og halv plass. De er stengt to uker om sommeren. Det søkes om plass ved å levere utfylt søknadsskjema.

SFO er skolens fritidstilbud til elever i 1.-4. kl., samt funksjonshemmede elever fra hele barnetrinnet. Innholdet i SFO skal bygge på skolen verdigrunnlag, normer og læreplaner. Det skal legges vekt på å utvikle ansvarlighet, selvstendighet, samarbeid og fellesskap.

Ordningen skal bidra til å skape gode oppvekstvilkår i lokalmiljøet og dekke behov for tilsyn, omsorg og meningsfylte aktiviteter, og stimulere til positiv personlighetsutvikling hos det enkelte barn. Etter endt skoledag er det viktig at elevene er i aktivitet. Om mulig vil SFO ha en turdag i uka i nærmiljøet. Med ny skole har vi rikelig tilgang til spennende aktiviteter både ute og inne. Ordningen skal også gi muligheter for å utvikle kreativitet i lek og samspill.

Det kan søkes om hel eller halv plass for barna. Hel plass vil si inntil 30 timer pr uke i skoleåret og inntil 50 t pr uke i skolens ferie- og fridager. Halv plass vil si inntil 15 timer pr uke i skoleåret og inntil 25 t pr uke i skolens ferie- og fridager. Den daglige oppholdstiden for det enkelte barn bør ikke overstige 9 timer.

I henhold til vedtektene for SFO skal redusering fra hel til halv plass skje skriftlig med 2.mnd. varsel. Tiden regnes fra den 1. i måneden etter levert oppsigelse. Dette gjelder også ved oppsigelse av plass i løpet av skoleåret. 

SFO følger skoleåret, dvs. fom. 01.08. tom. 31.07. året etter.
SFO holder stengt følgende dager per år:
* 10 bevegelige helligdager
* inntil 6 planleggingsdager
* 3 sammenhengende uker om sommeren; uke 28, 29 og 30
* Jul - fom. 24.12. tom. 31.12.
* Påskeuka - dagene før skjærtorsdag


Publisert: 13.01.2017 09:25:10
Sist endret: 13.01.2017 09:25