Innhold

Kontaktinformasjon SFO Langset skole

SFO-leder: Leo Midtdal-Larsen - telefon 66 10 73 67

Baseleder: Marthe Sollihøgda Vestby

SFO-basen: 415 55 944

SFO Langset skole

Målsetninger:

SFO skal gi opplæring i ansvarlighet, selvstendighet og samarbeid.

SFO skal bidra til å skape gode oppvekstsvilkår i nærmiljøet.

SFO skal dekke behov for tilsyn, omsorg og meningsfylte aktiviteter.

SFO skal gi mulighet til spontan lek i et trygt miljø, der det er nulltoleranse for mobbing.

SFO skal ta vare på og videreutvikle barnas kreativitet.

SFO skal stimulere til positiv personlighetsutvikling.

Hva du som foresatt kan forvente av de ansatte på SFO:

SFO-ansatte som følger opp beskjeder som er gitt angående barnet.

SFO-ansatte som passer på at de barna som er påmeldt SFO er der, hvis ikke sjekker de med kontaktlærer eller foresatte.

SFO-ansatte som ivaretar ditt barns sikkerhet.

SFO-ansatte som gjør det de kan for at barnet ditt skal føle seg trygt og ha noen å leke med.

SFO-ansatte som gir foresatte beskjed hvis noe spesielt har skjedd på SFO.

SFO-ansatte som overholder taushetsplikten.

SFO-ansatte som møter både barn og foresatte med respekt.

Hvor holder SFO til:

SFO holder til på gul base, der SFO har sin egen base. Barna benytter garderobene til 1.-3-trinn.

I SFO-tiden har SFO stort sett hele skolens innearealer til disposisjon, som musikkrommet, naturfagsalen, kunst- og håndverkssalen og idrettshallen. I tillegg har SFO tilgang til skolens flotte utearealer.

Rutiner for overgang skole-SFO/henting:

SFO-ansatte har opprop i klasserommet etter endt skoletid. Barna som kommer fra 4.trinn kommer over til SFO-basen ved skoleslutt. Vi skal sikre at de barna som skal være på SFO er der.

Ved henting ber vi dere komme inn for å hente barnet deres. Det kan være viktige beskjeder til dere, eller dere bør sjekke barnets garderobeplass. Skal barnet være med andre hjem eller hentes av andre, må SFO få beskjed om dette. Vi kan ikke sende barnet med andre uten beskjed fra dere foresatte, av hensyn til barnets sikkerhet.

Barnet må hentes innen kl.17.00.

HUSK: Når dere henter MÅ dere ALLTID gi beskjed til en voksen før dere går.

Åpningstider:

Morgenåpning:
Hver dag fra kl.07.00 til kl.0800. Vi går ut ca. kl.07.40.

Ettermiddagsåpning:
Mandag: 1-3.trinn kl.11.55-1700 (4.trinn: kl.13.30-17.00 )
Tirsdag: kl.13.30-17.00
Onsdag: kl.11.55-17.00
Torsdag:kl.13.30-17.00
Fredag:kl.12.50-17.00

Samarbeid hjem/skole:

Beskjeder til oss på SFO:

Ved fravær, fri og andre beskjeder vedrørende henting, skal det sendes beskjed på SMS. Beskjeder som gjelder samme dag, må være sendt innen skolestart.

Telefon:

Hvis dere må ringe, treffer dere oss på basen mellom kl. 07.00 – 07.40 eller etter skoletid. I skoletiden må dere ringe administrasjonen.

SFO Eidsvoll kommune

Informasjon om søknad, priser og vedtekter.


Publisert: 13.01.2017 09:25:10
Sist endret: 23.07.2023 10:03